Skip to main content

Borgerforslag

Byrådet i Næstved Kommune ønsker at øge borgernes muligheder for at deltage i det lokale demokrati. Derfor giver byrådet mulighed for, at du som borger i Næstved kan indstille forslag til behandling i byrådet.

Byrådssalen med bord, mikrofon, lampe og klokke - formandens plads

Indhold

  Dit forslag skal opfylde nogle kriterier

  For at få dit forslag behandlet, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal være borger i Næstved Kommune for at stille et forslag til byrådet.
  • Der skal være tale om et forslag, som byrådet har myndighed til at behandle – og det må ikke være et forslag, byrådet allerede har behandlet.
  • Du skal have opbakning fra 1300 andre borgere via fysisk indsamling af underskrifter.
  • Forslaget skal overholde dansk lovgivning.

  Du kan indsende dit forslag via kontaktboksen nederst på siden.

  Hvad skal der til, for at Byrådet behandler dit forslag?

  Du skal være borger i Næstved Kommune for at oprette og stemme på et forslag. Hvis dit forslag får opbakning fra 1300 borgere i Næstved Kommune, vil forslaget blive taget op i Byrådet. Alle forslag, som lever op til betingelserne, vil blive vist her på hjemmesiden.

  Hvilke forslag kan komme i betragtning?

  Dit forslag kan handle om alt det, Næstved Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider i borgerservice, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som Næstved Kommune løser.

  Dit forslag må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet. Du kan for eksempel ikke blive ved med at stille det samme forslag igen og igen, indtil Byrådet har truffet en beslutning, du er enig i.

  Forslaget skal derudover overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

  Vi vurderer, om disse betingelser er opfyldt, inden dit forslag bliver synligt her på hjemmesiden og inden du begynder indsamling af underskrifter. Du indsender dit forslag via kontaktboksen nederst på siden.

  Når du stiller et forslag, skal du oplyse dit navn, din adresse og din e-mail. Det er kun dit navn, der vil blive vist sammen med dit forslag på hjemmesiden. Grunden til at vi skal bruge din adresse er, at vi skal kunne tjekke, om du bor i Næstved Kommune.

  Indsamling af underskrifter

  Du skal indsamle underskrifter til dit forslag. De borgere, som støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift, og det skal være tydeligt, hvilket forslag de støtter. Borgeren skal bo i Næstved Kommune, for at kunne støtte et forslag. Du skal aflevere underskrifterne på Borgmesterkontoret på rådhuset, Teatergade 8, 1. sal, 4700 Næstved, eller indsende dem via kontaktboksen nederst på siden.

  Sådan behandler vi dine oplysninger

  Når du indsender et forslag, registrerer Næstved Kommune forslaget, dit navn, adresse og e-mail. Vi skal bruge oplysningerne til at sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Vi sletter dine oplysninger efter 2 år.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)