Gå til hovedindhold
Politik

Borgerforslag

Byrådet i Næstved Kommune ønsker at øge borgernes muligheder for at deltage i det lokale demokrati. Derfor giver byrådet mulighed for, at du som borger i Næstved kan indstille forslag til behandling i byrådet.

Byrådssalen med bord, mikrofon, lampe og klokke - formandens plads

Indhold

  Dit forslag skal opfylde nogle kriterier

  For at få dit forslag behandlet, er der en række kriterier, der skal være opfyldt:

  • Du skal være borger i Næstved Kommune (eller nærmeste pårørende med fuldmagt).
  • Du skal have opbakning og underskrifter fra minimum 600 andre borgere.
  • Forslaget skal overholde dansk lovgivning.
  • Der skal være tale om et forslag, som byrådet har myndighed til at behandle.
  • Forslaget skal have relevans for den service og den type af opgaver som Næstved Kommune løser.
  • Forslag, som byrådet allerede har behandlet, vil ikke blive behandlet igen, hvis forslaget bliver fremsat igen indenfor samme byrådsperiode.
  • Forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger og må ikke være diskriminerende, krænkende eller forvolde skade på andre/andet.
  • Forslaget må ikke være en del af en allerede eksisterende beslutning, plan, o.l.

  Når du har afleveret dit borgerforslag vil administrationen indenfor 15 arbejdsdage foretage en første vurdering af, om dit forslag opfylder kriterierne.

  Du skal bo i Næstved Kommune både for at stille et borgerforslag og for at støtte andre borgeres forslag.

  Dit forslag kan handle om alt det, Næstved Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider i borgerservice, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som Næstved Kommune løser.

  Dit forslag må ikke være et forslag, som byrådet allerede har behandlet. Du kan for eksempel ikke blive ved med at stille det samme forslag igen og igen, indtil byrådet har truffet en beslutning, du er enig i.

  Forslaget skal derudover overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

  Som borger har du mulighed for at aflevere dit borgerforslag personligt på rådhuset eller sende det via kontaktboksen.

  Hvis du afleverer dit forslag personligt

  Hvis du afleverer dit forslag personligt, skal du i den forbindelse oplyse dit navn, din bopælsadresse og eventuelt din e-mailadresse.

  Sammen med forslaget afleverer du også de fysiske underskrifter, du har indsamlet. De borgere, som støtter dit forslag skal ligeledes angive navn og adresse sammen med underskriften, og det skal være tydeligt, at det er dit forslag de støtter og skriver under på.

  Du kan aflevere dit forslag og de fysisk indsamlede underskrifter på Borgmesterkontoret på Rådhuset, Teatergade 8, 1. sal, 4700 Næstved.

  Hvis du sender dit forslag via kontaktboksen

  Hvis du sender dit forslag med de fysisk indsamlede underskrifter i en scannet version via kontaktboksen  skal du ligeledes oplyse dit navn, din bopælsadresse og din e-mailadresse.

  1. Du skal som forslagsstiller identificere dig med navn, adresse og underskrift eller med NemID/MitID, når du afleverer, sender eller opretter et forslag.
  2. Når du har afleveret dit forslag vil administrationen indenfor 15 arbejdsdage foretage en første vurdering af, om forslaget opfylder kriterierne.
  3. Hvis dit forslag får opbakning fra mindst 600 andre borgere vil dit forslag blive forberedt af administrationen til politisk behandling ved byrådet indenfor 90 dage.

  Når du afleverer eller indsender et forslag registrerer Næstved Kommune forslaget, dit navn, din bopælsadresse og eventuelt din e-mailadresse. Vi skal bruge oplysningerne til at sikre, at du er borger i Næstved Kommune og for efterfølgende af have mulighed for at kontakte dig i forbindelse med forberedelserne af forslaget til byrådet. Vi sletter dine kontaktoplysninger efter to år.

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler