Gå til hovedindhold

Eliteidræt

Næstved Kommune understøtter talentudvikling indenfor idræt. Det er den selvejende institution Team Næstved Eliteidræt, der varetager uddeling af tilskud til understøttelse og udvikling af den lokale eliteidræt

Basketball-spillere i Næstved Hallen

Indhold

  Team Næstved Eliteidræt er stiftet af Næstved Kommune, Næstved Erhvervsråd og Næstved Idræts Union. Næstved Kommune bidrager hvert år til den pulje, som idrætsforeninger kan søge tilskud fra.

  Formål

  Team Næstved Eliteidræts formål er at støtte lokale talent- og eliteidrætsudøvere og fremme talent- og eliteidrætten i Næstved og markedsføringen af Næstveds erhversliv, sponsorerne og Næstved Kommune.

  Idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Næstved Kommune kan søge støtte til:

  • Ansættelse af idrætspersonlighed, der skal fremme den sportslige succes.
  • Ansættelse af kvalificerede trænerkræfter til seniorniveau og/eller talentudvikling.
  • Udgifter til bolig/uddannelse for de samme personer.
  • Trænings- og instruktionsmuligheder for talenter over 15 år. Støtte til yngre talenter kan kun gives i helt særlige tilfælde.

  Kriterierne for at søge støtte fra Team Næstved Eliteidræt er at idrætsgrenen skal have elitestatus.
  Foreningen skal have en professionel indfaldsvinkel og have hjemsted i Næstved Kommune.

  Team Næstved Eliteidræt uddeler støtte én gang om året ved Mærk Næstved Sport Awards. I 2020 er det den 5. marts.

  Bestyrelsen for Team Næstved Eliteidræt

  Torben Johansen, formand, t2@t2-management.dk  
  Michael Grochalski, næstformand, micg@rd.dk 
  Kenneth L. Petersen, kenneth.petersen@howden.dk 
  Rasmus Sørensen, rasmus@heinovistisen.dk 
  Morten Dolleris, modol@outlook.com 
  Per Sørensen, perso@naestved.dk
  Diego Gugliotta, diego@gugliotta.dk
  Glenny Hansen, gleh@zbc.dk

  Konsulent Jesper Bruun-Olsen, olsentennis@mail.dk

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler