Gå til hovedindhold

Badevand

Næstved Kommune har fem offentligt tilgængelige badestrande, en sø og fem svømmehaller og bade. Vi kontrollerer løbende badevandets kvalitet.

Triatler i vandet ved Karrebæksminde

Indhold

  Alle badesteder i Næstved Kommune bliver kontrolleret for bakterier for at sikre, at man ikke bader i urent vand.

  Næstved Kommune kan fraråde badning, hvis der er et for højt indhold af bakterier.

  I Næstved Kommune er der fire svømmehaller og et friluftsbad, som jævnligt bliver kontrolleret.

  Du kan finde oplysninger om åbningstider, priser og deres adresser på deres hjemmesider, som du finder øverst i højre side.

  Klik her for at se et kort over svømmehaller i Næstved Kommune

  Alle badestrande i EU skal desuden have en badevandsprofil.

  En badevandsprofil er en beskrivelse af vandkvaliteten, adgangsveje, forhold om spildevand, miljø og hydrologi på stranden. Vi har udarbejdet badevandsprofiler for alle strandene samt for Glumsø Sø.

  Læs mere om badevandsprofilerne i artiklen om strande nedenfor.

  Analyserne bliver foretaget af et autoriseret firma, som sender dem til kommunen, hvorefter vi vurderer, om der er behov for at fraråde badning. 

  Klik her for at finde de seneste analyseresultater

  I juli og august måned kan der visse år opstå mange blågrønalger og havbakterier i havet omkring os. Varmt og behageligt badevand giver gode betingelser for, at disse alger og bakterier kan formere sig voldsomt.

  Når der i sæsonen bliver taget prøver, så bliver følgende målt og vurderet:

  • Vandets temperatur, strømretning og klarhed (sigtdybde)
  • Vindretning, vindstyrke og skydække
  • Nedbøren
  • Synlige forureninger i vandet og på stranden

  På laboratoriet bliver vandets indhold af bakterierne E. Coli og Enterokokker målt.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)