Gå til hovedindhold

Kontakt og åbningstider

Har du spørgsmål til det at være ledig? Center for Arbejdsmarked er din indgang til spørgsmål om arbejde, ledighed og offentlig forsørgelse.

Mand, der taler i telefon via headset

Indhold

  Næstved Kommune har ét fælles hovednummer - 5588 5588 - hvor du altid er velkommen til at henvende dig med spørgsmål.

  Center for arbejdsmarkedet i Næstved Kommune har flere forskellige lokationer, du kan benytte. Hvis du er indkaldt og skal møde personligt op i Jobcentret, skal du være opmærksom på, hvilken adresse du skal møde op på. Det fremgår af dit indkaldelsesbrev.

  Når du kommunikerer skriftligt med Næstved Kommune, så foregår det altid med sikker Digital Post. Enten via kommunens hjemmeside eller din e-Boks. På den måde er du sikker på, at alle personoplysninger mellem os og dig bliver håndteret fortroligt og i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven.

  Center for Arbejdsmarked
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved
  Tlf. 5588 5588

  Telefonbetjening

  Mandag - onsdag: 09.00-15.00
  Torsdag: 09.00-17.00
  Fredag: 09.00-13.00

  Personlig betjening

  Mandag: 10.00-12.00
  Tirsdag: 10.00-12.00
  Torsdag: 10.00-12.00 og 15.00 -17.00          
  Fredag: Lukket - benyt telefonbetjening

  • Personlig betjening kan kun ske ifølge aftale med sagsbehandler.
  • Er du indkaldt til samtale, skal du registrere din ankomst på standeren lige inden for døren.

   

  Hvad kan du få hjælp til?

  Her hjælpes de borgere, der er ledige, sygemelde og/eller har brug for en ekstra indsats for at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Ligesom vi arbejder for at forsyne de lokale virksomheder med den efterspurgte arbejdskraft og har kontakt til de lokale uddannelsesinstitutioner. 

  Det er også her, du finder JobStart, som er den fælles modtagelse for alle ledige borgere. 

  I JobStart kan du:

  • tilmelde dig Jobnet.dk og søge job,
  • tilmelde dig kontanthjælp,
  • få rådgivning, hvis du modtager kontanthjælp og er over 30 år,
  • få svar på spørgsmål om udbetaling og visitation,
  • ansøge om enkeltydelser og boligindskudslån,
  • opskrive dig til en bolig (torsdag kl. 12-16) - få et budgettjek

  Center for Arbejdsmarked
  Afdeling Birkebjergparken
  Birkebjerg alle 1, indgang 1, 1. sal
  4700 Næstved

  Tlf. 5588 6850 - kun til sygemeldinger og spørgsmål vedrørende aktiveringsforløb. Skal du i kontakt med din sagsbehandler, eller har du andre spørgsmål, skal du ringe til 5588 5588.  

  Åbningstider og telefonbetjening

  Mandag-Onsdag: 08.00-15.00 
  Torsdag: 08.00-17.00
  Fredag: Lukket for personlig betjening. Benyt telefonbetjening mellem klokken 08.00-13.00

  • Er du indkaldt til samtale, skal du registrere dig med dit sundhedskort på standeren foran indgangen på 1. sal.

  Sygemelding

  • Sygemelding mandag til fredag kl. 08.00 – 09.00
  • Ringer du ikke inden kl. 9.00, vil vi som udgangspunkt betragte dit fravær som udeblivelse, hvilket kan medføre fradrag i din ydelse.

  Åben vejledning – Jobsøgning for alle

  Flere gange ugentligt har du mulighed for at komme uden aftale og få hjælp til at udfylde dit CV på Jobnet, udfærdige personligt CV og skrive jobansøgninger.

  Vores vejledere står klar til at tage i mod dig og tilbyder også sparring på bl.a.:

  • Jobskifte
  • Stillingsopslag
  • LinkedIn

  Tilbuddet er til alle borgere i Næstved kommune - uanset om du er ledig eller ej.

  Der er Pc'er til rådighed, men husk at medbringe et USB-Stick eller lignende, så du nemt kan gemme det du arbejder med.

  Åbningstiderne for åben vejledning

  • Mandag: 9.00-12.00
  • Tirsdag: 12.30-15.00
  • Onsdag: 09.00-12.00
  • Torsdag: 12.30-15.00

  Om Afdeling Birkebjerg

  Afdeling Birkebjerg tilbyder forskellige beskæftigelsesrettede udviklingsindsatser og etablerer virksomhedspraktikker for dig, der står uden job eller som er i risiko for at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med alle beskæftigelseslovens målgrupper, og yder tværfaglig støtte med en bred vifte af tilbud til dig, der står udenfor arbejdsmarkedet.

  Vi arbejder tæt tværfagligt sammen med dig og din sagsbehandler med fokus på dine kompetencer og ressourcer, så vi sammen med dig finder den korteste og bedste vej til selvforsørgelse. Vi kan både arbejde med din individuelt tilrettelagte plan og i gruppebaserede netværk sammen med andre, hvor både sagsbehandlere, jobkonsulenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter kan bidrage til udviklingen af dine kompetencer og ressourcer.

  Formålet er naturligvis, at kunne lave det bedste jobmatch, så du opnår fornyet varig tilknytning til arbejdsmarkedet via en helhedsorienteret indsats målrettes din personlige situation, så du opnår hel eller delvis selvforsørgende, herunder praktikker, ordinære løntimer, småjobs og løntilskud

  Næstveds Integrationsindsats
  Kasernevej 20
  4700 Næstved

  Personlig betjening er efter aftale med sagsbehandler

   

  Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage.

  Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage. Der er undtagelser fra denne regel. 

   

  Følgende dage er der lukket på Jobcentret og Birkebjergparken:

  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. Påskedag
  • 1. maj
  • St. Bededag
  • Kristi Himmelfartsdag og dagen efter.
  • 5. juni - Grundlovsdag
  • 24. december
  • Mellem jul og nytår
  • Nytårsaftensdag og 1. januar

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler