Gå til hovedindhold
Job
Økonomi
Arbejdsmarked

Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du opfylder en række betingelser, har du mulighed for at søge om særlig støtte til høje boligudgifter. Herunder kan du læse mere om ordningen, og hvordan du søger.

En græsmark med valmuer

Indhold

  Har du været udsat for ændringer i dine forhold, eksempelvis arbejdsløshed eller sygdom, har du mulighed for at søge særlig støtte til høje boligudgifter. Herunder kan du læse mere om ordningen, og hvordan du søger. 

  Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har høje boligudgifter
  • modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse
  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab - en social begivenhed - som eksempelvis kan være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser

  Din formue og indtægt har betydning

  Du skal være opmærksom på, at kommunen undersøger, om du har mulighed for at opnå en anden rimelig og billigere bolig, før der kan tages stilling til særlig støtte.

  Særlig støtte er ikke det samme som boligstøtte. Hvis du bor i lejebolig, skal du søge om boligstøtte via Udbetaling Danmark, før særlig støtte kan beregnes.

  Når du søger særlig støtte, skal du blandt andet oplyse om dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har indtægter, har dette også betydning.

  Husk dokumentation

  Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at du vedlægger den nødvendige dokumentation. Vi anbefaler, at du finder din dokumentation frem, inden du går i gang med ansøgningen. Følg anvisningerne i ansøgningsskemaet.

  Følgende dokumentation skal vedlægges:

  • Dokumentation for dine boligudgifter
  • Dokumentation for lejeindtægter
  • Dokumentation for dine/jeres seneste 3 måneders lønindtægt
  • Dokumentation for de seneste 3 måneders kontoudskrift/indestående på bankkonti - herunder spilkonti

  Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • er fyldt 60 år og ikke kan få social pension
  • modtager førtidspension eller folkepension
  • modtager SU-støtte (Statens Uddannelsesstøtte)
  • er gift eller samlevende, og vedkommende har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder

  Relevante artikler