Gå til hovedindhold

Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du opfylder en række betingelser, har du mulighed for at søge om særlig støtte til høje boligudgifter.

En græsmark med valmuer

Indhold

  Næstved Kommune har - foruden legater og muligheden for at søge enkeltydelser - et par særordninger, hvor du som borger kan søge om tilskud til at dække merudgifter.

  Herunder kan du læse mere om ordningen særlig støtte til høje boligudgifter, og hvordan du ansøger. 

  Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har høje boligudgifter.
  • modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse.
  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed). En social begivenhed kan eksempelvis være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

  Din formue og indtægt har betydning 

  Før den særlige støtte kan bevilges, skal det dog først undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

  Du skal desuden være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af blandt andet dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har en indtægt, har dette også betydning.

  Du skal desuden være opmærksom på, at du højst kan modtage særlig støtte de første tre måneder, hvis du er mellem 25 og 29 år, er uddannelsesparat eller jobparat og har ret til satsen som ude- eller hjemmeboende.

  Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • er under 25 år og modtager uddannelses- eller kontanthjælp som ude- eller hjemmeboende.
  • er fyldt 60 år og ikke kan få social pension.
  • modtager førtidspension eller folkepension.
  • er gift eller samlevende - og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler