Gå til hovedindhold

Opkrævnings- og Inddrivelsespolitik

Næstved Kommunes Opkrævnings- og Inddrivelsespolitik

Indhold

  Formålet med Opkrævnings- og Inddrivelsespolitikken for Næstved Kommune er at angive inden for hvilke rammer opkrævning af alle kommunale krav og inddrivelse af krav med fortrinsret kan foregå.

  Næstved Kommune har i opkrævningsregi ikke adgang til at foretage inddrivelse af andre krav end krav med fortrinsret, ligesom der heller ikke er hjemmel til at iværksætte lønindeholdelse m.v.

  Inden krav overgår til inddrivelse i SKAT til inddrivelse, er det vedtaget, at Næstved Kommune sender to rykkere på hovedparten af alle krav.

  Regeringen og KL har indgået en fælles aftale vedrørende tiltag for at styrke inddrivelsen af borgers og virksomheders restancer til kommunerne.

  Den vedtagne lov betyder at fra den 2. februar 2017 har kommunen overtaget inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

  Loven giver kommunen hjemmel til at foretage inddrivelse af fortrinsberettigede krav ved udlægsforretning.
  Alle øvrige krav inddrives af SKAT.

  Se Opkrævnings- og Inddrivelsespolitikken her

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Opkrævning

  Telefon: 5588 5576

  Email: opkraevning@naestved.dk

  Send digital post (kræver NemID)