Gå til hovedindhold

KultKIT

KultKIT er et projekt centreret i regionen omkring Femern-Bælt, der fokuserer på interkulturel læring mellem tysk og dansk kultur. Projektet er et samarbejde mellem fem tyske og fem danske partnere, herunder Næstved Kommune.

Børn der ligger i en cirkel og kigge på noget de har malet

Indhold

  "KultKIT" er et treårigt projekt, der er blevet til og gennemføres i samarbejde mellem 5 danske og 5 tyske partnere i Femern Bælt-regionen, hvoraf Næstved Kommune er leadpartner. 

  "KultKIT" er bevilget støtte fra EU's Interreg-program og understøtter programmets målsætning om at fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.

  Det overordnede projektmål er at skabe en generation af grænseborgere, for hvem den dansk-tyske grænse ikke udgør en barriere min i stedet opfattes som et afsæt for nye muligheder. Gennem deltagelse i projektet skal både partnere og aktører få styrket deres faglige og personlige kompetencer, medvirke til at øge integrationen på tværs af grænsen samt opnå større forståelse for hinanden og for det samfund og den historie, som findes på den anden side af grænsen. 

  Læs mere på projektets hjemmeside

  Fakta om projektet

  KultKIT er en arbejdstitel.

  KIT står for Kompetencer, Interaktion og Forståelse.

  "At skabe en generation af grænsebeboere i den dansk-tyske region, der ikke ser grænsen som en barriere - men som et udgangspunkt for nye muligheder".

  • Dvs. at gøre børn og unge (og voksne) fra regionen interesseret i at lære nabosproget og kulturen at kende samt at knytte kontakter, sådan at de på sigt ser det som en mulighed at uddanne sig og arbejde på tværs af grænsen.

  Skabelse af en grænseoverskridende bevidsthed.

  • Øget interesse for at indgå i grænseoverskridende samarbejder.
  • Øget udveksling mellem danske og tyske foreninger, borgere, institutioner mv.
  • Etablering af en række samarbejder mellem forvaltninger, institutioner mv.
  • Øget brug af regionens kultur- og fritidsliv på tværs af grænsen.

  Styrkelse af den interkulturelle forståelse.

  • Udarbejdelse af fact sheets til brug for videre relationer.
  • Udvikling af læringsforløb mellem kultur- og læringsinstitutioner.
  • Udarbejdelse og brug af vejledning til grænseoverskridende samarbejder.

  Styrkelse af nabosprogkompetencer.

  • Styrkelse af de sproglige kompetencer gennem mikroprojekter.
  • Udveksling og samarbejde mellem danske og tyske børnehave og skoler ("ORLA").
  • Øget anvendelse af tosproget, undervisnings- og formidlingsmaterialer for børnehaver, skoler, kulturinstitutioner mv.

  Ca. DDK 10,7 mio/1.440.000 Euro

  Støtteprocent for kultur- og turismeprojekter (Interreg): 75% - 1.080.157 Euro

  • Næstved Kommune (leadpartner)
  • Vordingborg Kommune
  • Guldborgsund Kommune
  • Lolland Kommune
  • University College Sjælland (UCSJ)
  • Kreis Ostholsten
  • Kreis Plön
  • Stadt Fehmarn
  • Fördezentrum Kastanienhof (børnehave mv.)
  • Hansestadt Lübeck, Bereich Schule und Sport

  Projektet understøtter

  • Indsatsområde fra Kulturregion Storstrøm:
   "styrke nabosprogkompetencer og kulturforståelse".
  • Interreg-mål om "At fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur".
  • Fortsat behov for aktivt at understøtte integration omkring Femern Bælt - nu med sigte på hele den dansk-tyske programregion.
  • Bruge kulturelle og sportslige aktiviteter som middel - direkte møder og samarbejder.
  • Fokusere på styrkelse af sproglige og interkulturelle kompetencer - nedbryde sproglige og kulturelle barrierer.
  • Sikre forankring gennem brede samarbejder, evaluering og formidling.

   

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)