Gå til hovedindhold
Politik og udvikling
Databeskyttelse

TV-overvågning hos Næstved Kommune

Næstved Kommune foretager tv-overvågning af flere kommunale bygninger og områder. Ved ophold på disse, kan du blive optaget af kommunens tv-overvågning.
Hvis du færdes i overvågede områder, så er optagelserne af dig personoplysninger og vi behandler dem efter databeskyttelsesloven.
På denne side kan du blive klogere på personoplysninger i forhold til tv-overvågning, hvad de bruges til, hvem de videregives til og hvor længe de opbevares.

30. nov. 2021

Indhold

  Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning. I denne anledning har kommunen pligt til at informere dig om behandlingen af disse oplysninger.

  Hvad er tv-overvågning?

  Ved udtrykket ”tv-overvågning” forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen overvågning af personer ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera.
  Det er uden betydning, om der sker billedoptagelse, eller om billederne blot vises på en tv-skærm eller lignende.

  Formålet med tv-overvågning.

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

  • At forebygge kriminalitet som fx tyveri, hærværk og anden form for kriminalitet.
  • At kunne understøtte politiets mulighed for efterforskning i forbindelse med kriminalitet.
  • At øge trygheden for de personer, der færdes i og omkring kommunale bygninger.

  Kategorier af personoplysninger.

  Vi behandler oplysninger om dig, i det omfang, at du fremgår på optagelser fra det tv-overvågede område.

  Disse optagelser kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
  • Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.

  Behandling af dine personoplysninger

  Kommunen behandler optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse med tv-overvågning med det formål at fremme trygheden for de personer, som færdes i det tv-overvågede område, at forebygge og opklare kriminalitet samt beskytte kommunens ejendom.

  Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tv-overvågningslovens § 4 c.
  Optagelserne bliver ikke videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

  Behandlingens varighed

  Billedoptagelser fra tv-overvågning kan som udgangspunkt gemmes i op til 30 dage. Herefter slettes optagelsen automatisk.

  I de tilfælde hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af en politimyndighed, opbevares oplysningerne indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.
  I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelsen skal bruges i en konkret tvist vedr. en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom.

  Læs mere om dine datamæssige rettigheder på naestved.dk/databeskyttelse

  Retsgrundlag for behandlingen.

  Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

  • Lov om tv-overvågning
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
  • Databeskyttelseslovens § 8

  Kontakt

  Center for Ejendomme og Indkøb

  Risikostyring og forsikring

  E-mail: risikostyring@naestved.dk