Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Der er kommet flere sjældne muslinger og fisk i Susåen

Projekt ”Mere liv i Susåen” er slut. Nu er der kommet flere fisk og ikke mindst tykskallede malermuslinger i Susåen. Dermed er biodiversiteten i Sjællands længste å forbedret.

15. maj 2024

Indhold

  Der er kun ét sted på Sjælland, hvor den tykskallede malermusling lever, og det er i Susåen. Der er kun et eneste sted i Danmark, hvor den hvidfinnede ferskvandsulk lever. Det er også i Susåen.

  I 2016 startede Næstved Kommune projekt ”Mere liv i Susåen” med 9,3 mio. kr. støtte fra EU. Nu er projektet slut, og 35.100 elritser og 1.500 hvidfinnede ferskvandsulke er udsat i Sjællands længste å. Begge fisk er nødvendige for malermuslingens overlevelse.

  Fra 5 til 8.000 tykskallede malermuslinger

  Resultatet taler for sig selv: Hvor der før kunne findes fem tykskallede malermuslinger i Susåen, vurderes der nu at være omkring 8.000.

  Formand for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget Rune Kristensen glæder sig over projektets positive resultater:

  - Der er kommet flere fisk og tykskallede malermuslinger i Susåen og dermed mere liv. Det var lige præcis det, der var målsætningen, og jeg er glad for, at det er lykkes. Jeg vil gerne takke de lodsejere, som jo faktisk ejer Susåen. Gennem hele projektet har vi haft et godt samarbejde, hvilken nu har givet os et stykke af vores natur tilbage.

  Vokse- og yngle-ro

  Projektet er slut og EU-midlerne brugt op. Men det betyder ikke, at Næstved Kommune glemmer alt om projektet, fortæller naturmedarbejder Sofia Mulla Kølmel:

  - Nu skal muslingerne vokse sig store, og fiskene skal yngle. Så kommer vi tilbage om et par år med vandkikkert, vaders og elfiskeudstyr og ser, om både fisk og muslinger trives.

  At antallet af tykskallede malermuslinger nu er oppe på omkring 8.000, er kun et kvalificeret estimat, understreger Sofia Mulla Kølmel:

  - Vi kan først med sikkerhed sige noget om fire år, når vi skal ud at kigge efter muslingerne og se, om de har vokset sig store. De skal være omkring 5-10 cm for, at vi kan finde dem.

  FAKTA

  Sådan har Næstved Kommune skabt mere liv i Susåen:

  • 35.100 inficerede elritser med cirka 842.400 muslingelarver fastsiddende på deres gælder er blevet udsat i Susåen. Fratrukket den forventede dødelighed svarer det til 8.424 små nye muslinger, som dog skal vokse lidt mere, før de kan genfindes i åen.
  • Der er blevet udsat 1.500 hvidfinnede ferskvandsulke fra Skåne.
  • 1.000 tons små og store sten er lagt ud i Susåen. Det skaber levesteder for fisk.
  • 7 sandfang er gravet i Susåen. Det er steder, hvor Susåen er dybere og strømmen mindre, så det sand, der naturligt kommer i åen, samles. Åmændene kan dermed fjerne det uden at forstyrre hele bunden i åen.
  • Langs 6 km af vandløbet er der plantet træer.
  • 167 trærødder og stammer er gravet ned langs kanten af vandløbet.
  • Uønskede sumpplanter (pindsvineknob) er fjernet langs 16 km af vandløbet.
  • Vandplanter i 4,7 km vandløb er plantet ud.
  • Til glæde for borgere og turister er der lavet en kanoisætningsplads ved Vrangstrup samt to pladser hvor man kan lægge til og gøre ophold med kano.
  • ”Mere liv i Susåen” har opnået frivillige aftaler med 41 lodsejere, som ejer Susåen.

  Det viser resultatet:

  • Den tykskallede malermusling lever nu i Susåen, som det eneste sted på Sjælland.
  • Vandet i Susåen bliver renere. Én musling kan rense ca. 40 liter vand om dagen.
  • Nogle lodsejere har bemærket, at åen risler mere end før, og projektet har bidraget til nye positive fortællinger om Susåen.
  • Der er nu to fiskearter mere i Susåen: Elritsen og den hvidfinnede ferskvandsulk. Ulken lever kun i Susåen, som det eneste sted i Danmark. Fisken er begyndt at yngle igen i Susåen efter 50 års fravær.
  • Mængden af fisk i Susåen er steget. Der er flere fisk pr. meter vandløb.

   

  Mere info: 

  Læs mere om Projekt ”Liv i Susåen” her.

  Se en kort video om, hvorfor den tykskallede malermusling er afhængig af elritsen og den hvidfinnede ferskvandsulk for at overleve.