Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

En rambla - og 30 andre anbefalinger fra Borgersamling til Byråd

36 hverdags-eksperter har over seks dage arbejdet sig frem til 31 anbefalinger, som de overdrog til Byrådet onsdag aften på Rønnebæksholm.

17. maj 2023

Indhold

  Et nyt ungdomskollegie, bredere udvalg af stadeholdere til torvehandlen og et erhvervshus i Næstved er nogle af de anbefalinger, som Næstved Kommunes første Borgersamling har overdraget til Byrådet.

  Anbefalingerne tager udgangspunkt i at skabe et bæredygtigt Næstved for unge, byen og erhvervslivet.

  31-årige Stephanie Andersen er en af deltagerne i Borgersamlingen. Hun har blandt andet arbejdet med forslag til at sikre et bedre ungdomsliv i Næstved Kommune. Et af ungegruppens anbefalinger er at styrke brobygningen mellem unge og erhvervslivet.

  - Jeg synes, at vores anbefalinger er virkelig gode. De unge har meget på hjerte og har holdninger til, hvordan fremtidens samfund skal se ud, så vi vil gerne have endnu mere samarbejde mellem unge og voksne i kommunen. Jeg håber, at fremtidens unge får glæde af vores arbejde, fortæller Stephanie Andersen og fortsætter:

  - Det har været rigtig spændende at arbejde med de andre i ungegruppen. Alle var meget engagerede og bød ind. Det betød, at jeg blev mere og mere begejstret for emnet, jo mere vi arbejdede med det.

  En demokratisk ramme

  Borgmester Carsten Rasmussen modtog sammen med sine byrådskollegaer anbefalingerne fra Borgersamlingen på Rønnebæksholm.

  - Jeg er imponeret over den energi, som deltagerne i Borgersamlingen har lagt i arbejdet med de dilemmafyldte og komplekse udfordringer. Det er første gang, at vi har haft en Borgersamling i Næstved Kommune, og nu ser jeg frem til, at vi skal drøfte anbefalingerne i Byrådet i juni måned, siger borgmester Carsten Rasmussen.

  Byrådet drøfter anbefalingerne på et temamøde den 19. juni. Her skal politikerne blandt andet tage stilling til, om nogle af anbefalingerne kan blive indarbejdet i Næstvedstrategien. Strategien beskriver den fysiske planlægning og udvikling af kommunen de næste 12 år. Anbefalingerne kan også tænkes at få plads i fx kommunens erhvervs- og uddannelsespolitik eller gå videre til drøftelse i de enkelte fagudvalg. 

  Nogle anbefalinger er små og meget konkrete, hvor andre er store og mere generelle, så nogle anbefalinger kan måske først indarbejdes om flere år og blive en del af større processer.

  Anbefalinger

  De 31 anbefalinger er fordelt på 6 temaer 

  1. Havn, kanal og by – en symbiose af fællesskab

  • En rambla der forbinder byen med havnen
  • Siloerne skal fjernes – og erstattes med rekreative områder
  • Etablering af servicefaciliterer og boliger på havnen

  2. Erhverv - Næver Business Future

  • Et nyt erhvervshus
  • Erhvervsfremmeprojekter for fremtidig dansk/ tysk samarbejde
  • Der skal etableres et konferencehotel
  • Nyt grønt erhvervsforum, som skal understøtte den bæredygtige udvikling i virksomhederne


  3. Bymidten kan andet og mere!

  • Området omkring Susåen skal udnyttes bedre
  • Flere bænke og andre opholdsmuligheder i bymidten
  • Indsatser mod måge- og dueplagen i bymidten
  • Foreninger og fællesskab i bymidten
  • Bedre forhold for gangbesværede på veje og strøg i bymidten
  • Brugerbetalte offentligt toiletter i bymidten
  • Markedspladsen på torvet skal have plads til flere

  4. De unges Næstved

  • Brobygning imellem de unge og erhvervslivet
  • Flere lange videregående uddannelser i Næstved
  • Ungdomskollegie
  • Nyt Ungeråd i kommunen
  • Bedre information om kulturliv og arrangementer for unge

  5. Boliger med fokus på mangfoldighed og fremtidens behov

  • Offentlig medfinansiering til renoveringer
  • Arealer til eksperimenter med genbrug og bæredygtige byggemetoder
  • Inddragelse af handicaporganisationer
  • Varierede boliger i alle fremtidige boligområder
  • Byg i højden – på de rigtige steder
  • Kulturændring i beboerfællesskaberne
  • Krav til bæredygtighed i lokalplaner og udbud
  • Anvisning til almennyttige boliger

  6. Sammenhæng mellem by og land

  • Nye lokale transportmuligheder/-former
  • Bedre information om de mangfoldige kultur- og fritidsliv
  • De økonomiske rammer for livet på landet må ikke forværres
  • Bedre rammevilkår for kultur og fritid på landet

  Ud over de 31 anbefalinger har hver tema en kort beskrivelse af de drømme, som Borgersamlingen har for fremtiden.

  Se hele rapporten her

  Baggrund
  Byrådet vedtog en ny vision i juni 2022 og besluttede samtidig, at borgerne i højere grad skal inddrages i processen med at gøre visionen til virkelighed. En af de måder det gøres på, er ved, at der blev startet en ny borgersamling, hvor alle kommunens 70.508 borgere over 16 år blev inviteret til at deltage. 791 borgere tilmeldte sig, og der blev derefter udvalgt 36 borgere, som afspejler kommunens sammensætning af borgere på baggrund af køn, alder, uddannelse og bopæl i kommunen.

  Borgersamlingen er faciliteret af We Do Democracy.