Gå til hovedindhold

Næstved Kommune får 6,2 mio. kr. til kreative design- og læringslaboratorier

Med en bevilling fra Villum Fonden får børnene i folkeskolen og Næstved Kommunes borgere mulighed for at arbejde endnu mere kreativt og eksperimenterende med digitale teknologier og analoge teknikker. Fra 2022 bliver de kreative design- og læringslaboratorier, også kaldet makerspaces, udbygget på kommunens folkeskoler. Samtidig begynder opbygning af et centralt kreativt design- og læringslaboratorie i Næstved by. Her får alle byens borgere mulighed for at være kreative og skabende.

29. nov. 2021

Indhold

  Næstved Kommune har fået tilsagn fra Villum Fonden om en bevilling på 6,225 mio. kr. til projektet ”Makerspace – kreative design- og læringslaboratorier”.

  Det betyder, at der på kommunens folkeskoler bliver indrettet lokaler til design- og læringslaboratorier. På nogle skoler bliver læringslaboratorierne bygget ind i de eksisterende faglokaler for håndværk og design, mens laboratorierne på andre skoler bliver mobile, så de kan flyttes ind i klasselokalerne. I laboratorierne bliver der rig mulighed for, at eleverne kan eksperimentere med vinylskærer, LEGO WeDo, 3D-printere og meget mere. 

  Også kommunens borgere får mulighed for at være kreative, da der i projektperioden 2022-2025 åbner et makerspace i Næstved bymidte. Der er endnu ikke valgt en lokation og indhold, åbningstider mm skal udvikles i samarbejde mellem folkeskole, kulturinstitutioner og borgerne.

  MakerKultur

  Ved at etablere sammenhæng mellem læringslaboratoriet i bymidten og makerspaces på folkeskolerne, vil kommunen skabe en fælles makerkultur for børn, unge og voksne i dagtilbud, på skolerne, i uddannelsesinstitutionerne og i fritiden. 

  Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune står for det fireårige projekt sammen med Professionshøjskolen Absalon, og der samarbejdes med byens kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervslivet. 

   

  Udvidelse af kreative design- og læringslaboratorier på folkeskolerne

  Teknologiforståelse, digital fabrikation og designprocesser har allerede i 2021 fået et enormt fokus på alle folkeskoler i Næstved, da Næstved Kommune har et ønske om at give børn og unge mulighed for at forstå og bruge digitale teknologier, så de kan handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden, de skal overtage som voksne.

  ”I Børne- og Skoleudvalget har vi haft et ønske om at udvide skolernes kreative design- og læringslaboratorier. Vi ved nemlig fra forskningen, at de kompetencer børnene erhverver sig gennem undervisning i laboratorierne, er de kompetencer som fremtidens arbejdsmarked efterspørger, og vi ønsker at klæde vores børn så godt på som muligt til fremtiden”, siger Lars Hoppe Søe formand for Børne- og Skoleudvalget.

  Næstved Kommune har en ambition om, at alle børn, unge og voksne bliver fortrolige med og oplever at arbejde eksperimenterende med både analoge teknikker og digitale teknologier i makerspaces.

  Nyt kreativt design- og læringslaboratorium for byens borgere

  Med projektet bliver det også muligt for byens borgere at udvikle og styrke deres mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen verden, da der i projektperioden åbner et kreativt design- og læringslaboratorie i Næstved by, som byens borgere får gavn af.

  ”I Kultur- og Demokratiudvalget glæder det os, at vi nu får et åbent værksted i byen, hvor børn, unge, voksne og familier kan mødes og eksperimentere og skabe sammen. Samtidig er det også en anden mulighed for borgerne at møde vores dygtige kulturinstitutioner, da de vil komme til at have forskellige forløb i værkstedet”, siger Linda Frederiksen formand for Kultur- og Demokratiudvalget. Det glæder hende også, at projektet sker i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget, så mange flere børn i skolerne forhåbentlig kan få glæde af kommunens kulturelle tilbud, siger hun.

  Helt formelt skal Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkende, at Næstved Kommune vil iværksætte makerspace-projektet. Dette sker på udvalgsmøderne henholdsvis den 29. nov. og den 6. dec. 2021.

  Villum Fonden har uddelt 35,8 mio. kr. i år til seks kommuner

  Næstved, Morsø, Skive, Holstebro, København og Fredensborg kommuner får bevillinger på i alt 35,8 mio. kr. af Villum Fonden til at oprette makerspaces. Med årets seks nye bevillinger har Villum Fonden fra 2019 til 2021 uddelt mere end 95 mio. kr. til, at 17 kommuner kan etablere makerspaces og køre kompetenceudvikling af lærere.

  ”Målet med vores makerspace-satsning er, at børn og unge lærer at bruge og skabe med digitale teknologier. I makerspaces får de mulighed for at arbejde hands on med teknologi og designe løsninger på virkelighedsnære problemer, hvor de bygger med alt fra 3D-printere til limpistoler. Samtidigt bliver de klædt på til at forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier. Det er fantastisk, hvad børn og unge formår, når man giver dem gode rammer og dygtige undervisere,” siger programchef Agi Csonka fra Villum Fondens uddelingsområde Børn, unge og science.

  Der er i år kommet 22 ansøgninger til etablering af makerspaces. De seks udvalgte kommuner henter inspiration fra allerede etablerede makerspaces rundt om i Danmark, men har forskellige modeller for arbejdet med makerspaces.

  Kontakt

  Formand for Børne- og Skoleudvalget

  Lars Hoppe Søe

  Telefon: 30 59 41 94

  Email: larso@naestved.dk

  Formand for Kultur- og Demokratiudvalget

  Linda Frederiksen

  Email: lifre@naestved.dk