Gå til hovedindhold

Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd er bindeled mellem borgere, der modtager madservice og forplejningspakke, og Næstved Kommune.

Rejemad - foto af Adam Grønne

Indhold

  Rådet varetager interessen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

  Det Centrale Kostråd har fokus på maden og måltidskulturen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

  Rådets opgave er blandt andet at

  • smage og vurdere maden fra Næstved Madservice
  • holde fokus på mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme via mad og måltidskultur
  • opsamle viden og tendenser fra ældre- og handicapområdet f.eks. gennem samarbejde med bruger-/pårørenderåd
  • fremme dialog mellem borgere, Næstved Madservice og personale

  Det Centrale Kostråd er ikke et klageorgan.

  Det Centrale kostråd består af medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmer i Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd samt medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og mødes ca. 4 gange om året.

  Nuværende medlemmer er:
  Lars Høgh, Ældrerådet (formand)
  Gert Segato, Ældrerådet
  Inge-Lise Madsen, Ældrerådet
  Kirsten Krøll, Frivilligrådet
  Mona Lisa Serritslev, Handicaprådet
  Louise Weis Nielsen, specialist i ernæring, ældreområdet Næstved Kommune
  Lene Drejer, souschef Næstved Madservice
  Jakob Buch, chef Næstved Madservice
  Sisse Kildevæld, Center for Sundhed- og Ældre Næstved Kommune, sekretær for rådet 

   

  Du kan komme med forslag til Det Centrale Kostråds arbejde og få svar på dine spørgsmål, ved henvendelse til:
  Formand Lars Høgh. E-mail lhs@aernaestved.dk

  Referater fra møder i Det Centrale Kostråd kan rekvireres via henvendelse til Center for Sundhed og Ældre

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)