Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd er bindeled mellem borgere, der modtager madservice og forplejningspakke, og Næstved Kommune.

Rejemad - foto af Adam Grønne

Rådet varetager interessen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

Formål med Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd har fokus på maden og måltidskulturen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

Rådets opgave er blandt andet at

  • smage og vurdere maden fra Næstved Madservice
  • holde fokus på mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme via mad og måltidskultur
  • opsamle viden og tendenser fra ældre- og handicapområdet f.eks. gennem samarbejde med bruger-/pårørenderåd
  • fremme dialog mellem borgere, Næstved Madservice og personale

Det Centrale Kostråd er ikke et klageorgan.

Medlemmer i Det Centrale Kostråd

Det Centrale kostråd består af medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmer i Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd samt medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og mødes ca. 4 gange om året.

Nuværende medlemmer er:
Lars Høgh, Ældrerådet (formand)
Gert Segato, Ældrerådet
Inge-Lise Madsen, Ældrerådet
Kirsten Krøll, Frivilligrådet
Mona Lisa Serritslev, Handicaprådet
Louise Weis Nielsen, specialist i ernæring, ældreområdet Næstved Kommune
Lene Drejer, souschef Næstved Madservice
Jakob Buch, chef Næstved Madservice
Sisse Kildevæld, Center for Sundhed- og Ældre Næstved Kommune, sekretær for rådet

Hvordan kan du bruge Det Centrale Kostråd

Du kan komme med forslag til Det Centrale Kostråds arbejde og få svar på dine spørgsmål, ved henvendelse til:
Formand Lars Høgh. E-mail lhs@aernaestved.dk

Referater fra møder i Det Centrale Kostråd kan rekvireres via henvendelse til Center for Sundhed og Ældre

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Send digital post (kræver nemid)