Skip to main content

Det Centrale Kostråd

Det Centrale Kostråd er bindeled mellem borgere, der modtager madservice og forplejningspakke, og Næstved Kommune.

Rejemad - foto af Adam Grønne

Indhold

  Rådet varetager interessen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

  Formål med Det Centrale Kostråd

  Det Centrale Kostråd har fokus på maden og måltidskulturen for borgere, der modtager madservice og forplejningspakke i private hjem, på bosteder og plejecentre i Næstved Kommune.

  Rådets opgave er blandt andet at

  • smage og vurdere maden fra Næstved Madservice
  • holde fokus på mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme via mad og måltidskultur
  • opsamle viden og tendenser fra ældre- og handicapområdet f.eks. gennem samarbejde med bruger-/pårørenderåd
  • fremme dialog mellem borgere, Næstved Madservice og personale

  Det Centrale Kostråd er ikke et klageorgan.

  Medlemmer i Det Centrale Kostråd

  Det Centrale kostråd består af medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmer i Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd samt medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og mødes ca. 4 gange om året.

  Nuværende medlemmer er:
  Lars Høgh, Ældrerådet (formand)
  Gert Segato, Ældrerådet
  Inge-Lise Madsen, Ældrerådet
  Kirsten Krøll, Frivilligrådet
  Mona Lisa Serritslev, Handicaprådet
  Louise Weis Nielsen, specialist i ernæring, ældreområdet Næstved Kommune
  Lene Drejer, souschef Næstved Madservice
  Jakob Buch, chef Næstved Madservice
  Sisse Kildevæld, Center for Sundhed- og Ældre Næstved Kommune, sekretær for rådet

  Hvordan kan du bruge Det Centrale Kostråd

  Du kan komme med forslag til Det Centrale Kostråds arbejde og få svar på dine spørgsmål, ved henvendelse til:
  Formand Lars Høgh. E-mail lhs@aernaestved.dk

  Referater fra møder i Det Centrale Kostråd kan rekvireres via henvendelse til Center for Sundhed og Ældre

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)