Gå til hovedindhold

Grundlisteudvalget

Hver kommune nedsætter et Grundlisteudvalg, der på baggrund af kommunens indbyggertal og -sammensætning udtager et antal personer til grundlisten. Du kan som borger søge om at blive optaget på grundlisten, og dermed stå til rådighed, når der er brug for nævninge og domsmænd i retssager.

Dom hammer

Indhold

  Ansøg om udpegning som nævning eller domsmand

  Byrettens og landsrettens nævninge- og domsmandslister dannes ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne indenfor retskredsen.

  Næste udpegning til grundlisten er foråret 2023

  Udtagelsen til grundlisten for perioden 1. januar 2020 frem til udgangen af 2023 skete i marts 2019.

  Det følger af retsplejelovens §§ 68-70 hvem, der kan blive nævninge og domsmænd. Det betyder, at personer, der skal udtages på grundlisten i Næstved:

  • skal være danske statsborgere
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være mindst 18 år senest den 1. januar 2020, og må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • skal bo i Næstved Kommune
  • skal være uberygtede
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
  • ikke må være ansat ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige
  • ikke må være præster i folkekirken eller andre trossamfund

  Lukket for tilmelding

  Grundlisteudvalget for næste periode 1. januar 2020 frem til udgangen af 2023 blev udtaget i marts 2019, jf. nedenstående, og der er derfor lukket for tilmeldinger. Næste gang er om 4 år.

  ---

  Østre Landsret udarbejder nævninge- og domsmandslister på baggrund af kommunens grundliste. Dette sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne.

  For at blive optaget på Næstved Kommunes grundliste, skal du downloade og udfylde skemaet neden for (er i dag slettet) og indsende det til Center for Politik og Udvikling senest fredag den 8. februar 2019, i emnefeltet skrives ”Ansøgning Grundliste”.

  Bliver du godkendt af Østre Landsret, vil du få direkte besked fra retten.

  Næstved Kommune får ikke at vide, hvilke personer, der kommer i betragtning.

  • Carsten Rasmussen (A)
  • Susanne Steensgaard Tariq (Ø)
  • Linda Frederiksen (A)
  • Kristian Skov-Andersen (V)
  • Anette Brix (C)

  Behandling af din data

  Grundlisteudvalget skal oplyse om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du afgiver i ansøgningen, samt kontrollere disse ved opslag i CPR-registret.

  Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til landsretten. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

  Arkiverede oplysninger

  Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Kommunen er ansvarlig for de indberettede data, og landsretten er ansvarlig for de øvrige forhold omkring Nævninge- domsmandslisten. Hvis du ønsker indsigt med oplysningerne i Nævninge- domsmandslisten, skal du rette henvendelse til Østre Landsret.

  Klagemuligheder

  Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)