Skip to main content

Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd er et råd, som har til formål at virke til gavn for borgere i Næstved Kommune gennem frivilligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde.

Indhold

  Næstved Frivilligråd er oprettet for at optimere samarbejdet mellem  de frivillige sociale foreninger i kommunen og Næstved Kommune.
  Målsætningen er at bygge bro mellem foreningerne og Næstved Kommune, så samarbejdet bliver  til glæde og gavn for de frivillige og forvaltningen i kommunen samt at højne kvaliteten i ”Det frivillige sociale arbejde.”

  Er din forening medlem af Frivilligrådet?

  Frivilligrådet fungerer som ”Foreningernes paraply” og medvirker til at bygge bro mellem de frivillige sociale foreninger og Næstved Kommune.
  Vi har et tæt samarbejde med både Frivilligcenter Næstved og Næstved Kommune, og vi arbejder på at skabe de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde i hele kommunen.
  Vi medvirker aktivt i forhold til fordelingen af Frivillighedspuljen – og vi forsøger på forskellig vis at synliggøre de frivillige sociale foreninger (bl.a. gennem afholdelse af Frivilligmarked på Frivillig Fredag).
  Vi vil gerne i tættere dialog og styrke samarbejdet med alle foreningerne – så vi kan blive klogere på, hvilke udfordringer I står med, og hvad I har fokus på – Kun derved kan vi fungere som jeres talerør og medvirke aktivt til at gøre en forskel for det frivillige sociale arbejde på forskellig vis.

  Medlemmer

  Valggruppe 1: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger
  Birgit Parkdal, Alzheimersforeningen,
  Kirsten Boriis, Gigtforeningen

  Henning Elsmark, Alzheimerforeningen ( Suppleant)

  Valggruppe 1a: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger
  Viggo Thomsen, Scleroseforeningen , Kasserer
  Susanne Thuge, Kræftforeningen de Aktive

  Åse Lindskrog, Hjerteforeningen (Suppleant)

  Valggruppe 2 : Børn/unge familie
  Annalise Blak, Mødrehjælpen
  Ebbe Fossing Nielsen, Home Start

  Else Karlsson, FBU Forældreforening (1. Suppleant)
  Mogens Nielsen, Bisidderne i Næstved (2. Suppleant)

  Valggruppe 3: Humanitære foreninger
  Hiba Belhaiba, Nødhjælpsdepotet
  Tina Wesselhoff, Frelsens Hær

  Sara Bach, Sam-X (Suppleant)

  Valggruppe 4: Andre
  Kirsten Krøll, Gå-tur-venner
  Jørgen Bojesen, Ældre Sagen Næstved

  Dorthe Kristiansen, Fuglebjerg- Sandved Pensionistforening, ( Suppleant)

  Tilforordnede medlemmer
  Mette Lundgaard Dinesen, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune
  Jette Leth Buhl, Frivilligcenter Næstved
  Anette Brix, Byrådsrepræsentant
  Michael Perch, Byrådsrepræsentant.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)