Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd er et råd, som har til formål at virke til gavn for borgere i Næstved Kommune gennem frivilligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde.

06. feb 2020

Næstved Frivilligråd er oprettet for at optimere samarbejdet mellem  de frivillige sociale foreninger i kommunen og Næstved Kommune.
Målsætningen er at bygge bro mellem foreningerne og Næstved Kommune, så samarbejdet bliver  til glæde og gavn for de frivillige og forvaltningen i kommunen samt at højne kvaliteten i ”Det frivillige sociale arbejde.”

Er din forening medlem af Frivilligrådet?

Frivilligrådet fungerer som ”Foreningernes paraply” og medvirker til at bygge bro mellem de frivillige sociale foreninger og Næstved Kommune.
Vi har et tæt samarbejde med både Frivilligcenter Næstved og Næstved Kommune, og vi arbejder på at skabe de bedste rammer for det frivillige sociale arbejde i hele kommunen.
Vi medvirker aktivt i forhold til fordelingen af Frivillighedspuljen – og vi forsøger på forskellig vis at synliggøre de frivillige sociale foreninger (bl.a. gennem afholdelse af Frivilligmarked på Frivillig Fredag).
Vi vil gerne i tættere dialog og styrke samarbejdet med alle foreningerne – så vi kan blive klogere på, hvilke udfordringer I står med, og hvad I har fokus på – Kun derved kan vi fungere som jeres talerør og medvirke aktivt til at gøre en forskel for det frivillige sociale arbejde på forskellig vis.

Medlemmer

Valggruppe 1: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger
Birgit Parkdal, Alzheimersforeningen,
Kirsten Boriis, Gigtforeningen

Henning Elsmark, Alzheimerforeningen ( Suppleant)

Valggruppe 1a: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger
Viggo Thomsen, Scleroseforeningen , Kasserer
Susanne Thuge, Kræftforeningen de Aktive

Åse Lindskrog, Hjerteforeningen (Suppleant)

Valggruppe 2 : Børn/unge familie
Annalise Blak, Mødrehjælpen
Ebbe Fossing Nielsen, Home Start

Else Karlsson, FBU Forældreforening (1. Suppleant)
Mogens Nielsen, Bisidderne i Næstved (2. Suppleant)

Valggruppe 3: Humanitære foreninger
Hiba Belhaiba, Nødhjælpsdepotet
Tina Wesselhoff, Frelsens Hær

Sara Bach, Sam-X (Suppleant)

Valggruppe 4: Andre
Kirsten Krøll, Gå-tur-venner
Jørgen Bojesen, Ældre Sagen Næstved

Dorthe Kristiansen, Fuglebjerg- Sandved Pensionistforening, ( Suppleant)

Tilforordnede medlemmer
Mette Lundgaard Dinesen, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune
Jette Leth Buhl, Frivilligcenter Næstved
Anette Brix, Byrådsrepræsentant
Michael Perch, Byrådsrepræsentant.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)