Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Omsorg

Klageregler og erstatning

Klager over afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens paragraf 83 og 84 skal sendes til Næstved Kommune. Kontakt visitatoren eller andre ansatte, hvis du har brug for hjælp til at indgive en klage.

Rækkehustage

Indhold

  Klageregler 

  Der kan klages over afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens §83 og §84 inden for 4 uger fra modtagelsen af Næstved Kommunes afgørelse.

  Klagen skal sendes til:

  Næstved Kommune,
  Center for Sundhed og Ældre,
  Rådmandshaven 20,
  4700 Næstved

  Hvis du har NemID, kan du også sende klagen digitalt via borger.dk eller e-boks.

  Her skal du ved adresseopslag

  • vælge Næstved Kommune,
  • vælg derefter ældre og pension og
  • postkassen: Hjælp i hjemmet.

  Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen.

  Utilfredshed med udførelse af hjælpen bør rettes til medarbejderens nærmeste leder (teamleder), da mange problemer kan løses gennem samtale.

   

   

  Hvis en medarbejder, der kommer i dit hjem, har ødelagt ting eller ejendele, kan du have krav på erstatning fra din leverandør.

  Erstatningskravet skal rettes til medarbejdernes nærmeste leder (teamleder).

  Ønsker du at klage over udførelse af hjælpen eller behandlingen af dit erstatningskrav, skal klagen sendes til:

  Næstved Kommune,
  Center for Sundhed og Ældre,
  Rådmandshaven 20,
  4700 Næstved.

  Der er ingen klagefrist for denne form for klage og der kan ikke klages videre til en anden klageinstans. Hvis du klager over behandling af erstatningskrav, bliver klagen sendt videre til din leverandør.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)