Sygepleje

Du kan blive visiteret til sygepleje, hvis du ikke selv kan varetage sygeplejen, når du kommer hjem efter et hospitalsophold, hvis du er svækket eller syg, eller hvis du ikke er i stand til at komme til egen læge.

03. mar 2020
Sygeplejeske laver insulinmåling

Sygepleje bliver betragtet som hjælp til selvhjælp, hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Såfremt dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, instruktion eller lignende, vil vi vurderer om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende og såfremt du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

Sygeplejeydelser dækker eksempelvis over:

  • Udredning og målsætning med hjælpen.
  • Rådgivning og vejledning i forhold til aktuel helbredsmæssig situation.
  • Medicindosering – hjælp til at begynde dosisdispensering fra apoteket.
  • Sårpleje, hvis du ikke selv kan opsøge læge.
  • Behandling med medicin og væske i blodåren.
  • Ernæring.
  • Pleje af døende.

Visitation til Sygepleje

Hvis du har behov for sygepleje, skal du selv, dine pårørende, din læge, sygehuslæge eller vagtlæge kontakte visitationen. Din læge skal have ordineret den behandling, du skal modtage.

Hvordan søger du om hjælp til sygepleje?

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til sygepleje, kan du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

Hvem leverer sygeplejen?

Hjælp til sygeplejeopgaver varetages af kommunens hjemmesygepleje.

Sygeplejeklinik

I februar 2020 åbnede den første sygeplejeklinik i Næstved Kommune. Sygeplejeklinikken ligger på Birkebjergcenteret, og i første omgang er det kun borgere i den sydlige del af kommunen, der kan visiteres til sygeplejeklinikken.

Sygeplejeklinikken retter sig mod alle personer, der har behov for sygepleje, uanset alder. Ved visitationen til sygepleje vurderes det, om du fysisk er i stand til at transportere dig til sygeplejeklinikken. Du bliver kontaktet telefonisk med henblik på at sætte din første aftale i sygeplejeklinikken, og herefter aftaler du selv med sygeplejersken, hvornår du skal komme i klinikken. Det er vigtigt, at du møder til den aftalte tid og melder afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Hvis du har spørgsmål til din sygepleje

Hvis du har spørgsmål til hvad din sygepleje dækker eller hvordan sygeplejen bliver leveret, skal du kontakte din leverandør.

Den Kommunale Leverandør i Næstved Kommune er inddelt i fire distrikter: Nord, Syd, Øst og Vest. Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse og få at vide, hvilket distrikt du tilhører på nederst på siden.

Distrikt Nord: Tlf. 5588 1800
Distrikt Syd: Tlf. 5588 2000
Distrikt Vest: Tlf. 5588 1600
Distrikt Øst: Tlf. 5588 1900

Vil du vide mere

I vores indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Send digital post (kræver nemid)