Gå til hovedindhold

Sygepleje

Du kan blive visiteret til sygepleje, hvis du ikke selv kan varetage sygeplejen, når du kommer hjem efter et hospitalsophold, hvis du er svækket eller syg, eller hvis du ikke er i stand til at komme til egen læge.

Sygeplejeske laver insulinmåling
 • Læs op

Indhold

  Sygepleje bliver betragtet som hjælp til selvhjælp, hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Hvis dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, instruktion eller lignende, vil vi vurdere om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende og hvis du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

  Sygeplejeydelser dækker fx over:

  • Udredning og målsætning med hjælpen.
  • Rådgivning og vejledning i forhold til aktuel helbredsmæssig situation.
  • Medicindosering – hjælp til at begynde dosisdispensering fra apoteket.
  • Sårpleje
  • Behandling med medicin og væske i blodåren.
  • Ernæring.
  • Pleje af døende.

  Visitation til Sygepleje

  Hvis du har behov for sygepleje, skal du selv, dine pårørende, din læge, sygehuslæge eller vagtlæge kontakte visitationen. Din læge skal have ordineret den behandling, du skal modtage.

  Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til sygepleje, kan du kontakte visitationen i Center for Sundhed og Ældre på tlf: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Hvem leverer sygeplejen?

  Hjælp til sygeplejeopgaver varetages af kommunens hjemmesygepleje.

  Sygeplejeklinik

  Næstved Kommune har i øjeblikket to sygeplejeklinikker placeret i Næstved Syd (på Birkebjergcenteret) og i Næstved centrum (på Munkebo). I løbet af første halvår 2021 åbner yderligere to sygeplejeklinikker i Herlufmagle (på Birkevang) og i Fuglebjerg (på Fugleparken).

  Sygeplejeklinikkerne er for dig, der har brug for sygepleje og som selv kan transportere dig hen til klinikken, eventuelt med hjælp fra en pårørende, offentlig transport eller taxa.

  I sygeplejeklinikken kan du blandt andet modtage behandling indenfor følgende områder:

  • Sårbehandling
  • Medicindosering
  • Blodtryks- og blodsukkermåling
  • Øjendrypning
  • Pasning- og oplæring i håndtering af stomi og blærekateter
  • Antabusbehandling
  • Lægeordineret indsprøjtninger
  • Oplæring i blodsukkermåling, øjendrypning og andet

  Fordele ved at modtage sygepleje på sygeplejeklinikken

  • Du er ikke afhængig af at vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig, men kan booke tiden, så den passer ind i din hverdag.
  • Du aftaler tider fra gang til gang, så du ikke er afhængig af at skulle møde på faste dage og tidspunkter.
  • Du modtager sygepleje i gode faciliteter og møder ofte de samme sygeplejersker.
  • Du kan nemt benytte aktivitetscenterets tilbud, når du alligevel er i huset.

  Tidsbestilling og afbud

  Du skal som udgangspunkt henvises til sygeplejeklinikken af en visitator.
  Sygeplejeklinikkerne har åbent alle hverdage. Du aftaler tid med sygeplejeklinikken, og når du besøger klinikken, aftaler du fra gang til gang, hvornår du skal komme igen.
  Bliver du forhindret, skal du ringe til din klinik og aflyse din aftale.

  Hvad koster det?

  Sygeplejen er gratis og der er sygeplejeartikler på klinikken. 
  Du skal dog selv medbringe din egen medicin, medicinæsker, cremer, salver og lignende.

  Transport

  Du skal selv sørge for transport til og fra klinikken. 
  Klinikkerne ligger tæt på et busstoppested og der er parkeringsmulighed i nærheden.

  Adresser og telefonnumre

  Sygeplejeklinikken på Birkebjergcentret

  Birkebjerg alle 9 i stuen
  4700 Næstved
  Telefonnummer: 5588 2000
  Telefontid: mandag-torsdag 8.00-15.00, fredag 8.00-14.00

  Sygeplejeklinikken på Munkebo, Næstved By

  Farimagsvej 52
  4700 Næstved Kommune
  Telefonnummer: 5588 1900
  Telefontid: Bedst på hverdage mellem 8.00 og 14.00

  Sygeplejeklinikken i Fugleparken, Fuglebjerg (forventet åbning 2. kvartal 2021)

  Sygeplejeklinikken på Birkevang, Herlufmagle (forventet åbning 2. kvartal 2021)

  Hvis du har spørgsmål til din sygepleje

  Hvis du har spørgsmål til hvad din sygepleje dækker eller hvordan sygeplejen bliver leveret, skal du kontakte din leverandør.

  Den Kommunale Leverandør i Næstved Kommune er inddelt i fire distrikter: Nord, Syd, Øst og Vest. Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse på kortet nederst på siden og få at vide, hvilket distrikt du tilhører.

  Distrikt Nord: Tlf. 5588 1800
  Distrikt Syd: Tlf. 5588 2000
  Distrikt Vest: Tlf. 5588 1600
  Distrikt Øst: Tlf. 5588 1900

  Vil du vide mere

  I vores indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)