Gå til hovedindhold

Sygepleje

Du kan få hjælp til sygepleje af kommunen, hvis du ikke selv er i stand til det. Det kan fx være, når du kommer hjem fra sygehuset, du er syg eller svækket, eller du ikke er i stand til at komme til egen læge.

Sygeplejeske laver insulinmåling

Indhold

  Som udgangspunkt modtager borgere sygepleje på sygeplejeklinikker i kommunen. Ud fra en sundhedsfaglig vurdering, kan sygepleje i nogle tilfælde udføres i hjemmet.

  Sygepleje bliver betragtet som hjælp til selvhjælp, hvilket betyder, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Vi vil også vurdere, om dit behov kan afhjælpes med hjælpemidler, instruktion eller lignende. Dit behov for hjælp vurderes løbende.

  Hvis du ikke længere har behov for hjælp, er du forpligtet til selv at give Næstved Kommune besked.

  Sygeplejeydelser dækker fx over:

  • Udredning og målsætning med hjælpen.
  • Rådgivning og vejledning i forhold til aktuel helbredsmæssig situation.
  • Medicindosering – hjælp til at begynde dosisdispensering fra apoteket.
  • Sårpleje
  • Behandling med medicin og væske i blodåren.
  • Ernæring.
  • Pleje af døende.

  Hvis du har behov for sygepleje, skal du selv, dine pårørende, din læge, sygehuslæge eller vagtlæge kontakte visitationen. Din læge skal have ordineret den behandling, du skal modtage.

  Gæsteborgere henvises som udgangspunkt til sygeplejeklinik.

  Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til sygepleje, kan du kontakte visitationen i Center for Sundhed og Ældre på tlf: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Kommunens sundhedsfaglige personale står for hjælp til sygeplejeopgaver.

  Næstved Kommune har fire sygeplejeklinikker placeret i

  • Næstved Syd (på Birkebjergcenteret)
  • Næstved centrum (på Munkebo)
  • Herlufmagle (Birkevang)
  • Fuglebjerg (på Fugleparken)

  Find adresser på sygeplejeklinikkerne længere nede.

  Som udgangspunkt modtager borgere sygepleje på sygeplejeklinikker i kommunen. Ud fra en sundhedsfaglig vurdering, kan sygepleje i nogle tilfælde udføres i hjemmet.

  I sygeplejeklinikken kan du blandt andet modtage behandling indenfor følgende områder:

  • Sårbehandling
  • Medicindosering
  • Blodtryks- og blodsukkermåling
  • Øjendrypning
  • Antabusbehandling
  • Lægeordineret indsprøjtninger
  • IV-behandling
  • Oplæring i blodsukkermåling, øjendrypning og andet

  Fordele ved at modtage sygepleje på sygeplejeklinikken

  • Du er ikke afhængig af at vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig, men kan booke tiden, så den passer ind i din hverdag.
  • Du aftaler tider fra gang til gang, så du ikke er afhængig af at skulle møde på faste dage og tidspunkter.
  • Du modtager sygepleje i gode faciliteter og møder ofte de samme sygeplejersker.
  • Du kan nemt benytte aktivitetscenterets tilbud, når du alligevel er i huset. 

  Tidsbestilling og afbud

  Du skal som udgangspunkt henvises til sygeplejeklinikken af en visitator.
  Sygeplejeklinikkerne har åbent alle hverdage. Du aftaler tid med sygeplejeklinikken, og når du besøger klinikken, aftaler du fra gang til gang, hvornår du skal komme igen.
  Bliver du forhindret, skal du ringe til din klinik og aflyse din aftale.

  Hvad koster det?

  Sygeplejen er gratis og der er sygeplejeartikler på klinikken. 
  Du skal dog selv medbringe din egen medicin, medicinæsker, cremer, salver og lignende. 

  Transport

  Du skal selv sørge for transport til og fra klinikken. 
  Klinikkerne ligger tæt på et busstoppested og der er parkeringsmulighed i nærheden.

  Sygeplejeklinikken på Birkebjergcentret

  Birkebjerg alle 9 i stuen
  4700 Næstved
  Telefonnummer: 5588 2000
  Telefontid: mandag-torsdag 8.00-15.00, fredag 8.00-14.00

  Sygeplejeklinikken på Munkebo, Næstved By

  Farimagsvej 52
  4700 Næstved Kommune
  Telefonnummer: 5588 1900
  Telefontid: Bedst på hverdage mellem 8.00 og 14.00

  Sygeplejeklinikken på Birkevang, Herlufmagle

  Birkevænget 55
  4160 Herlufmagle
  Telefonnummer: 2032 6679
  Telefontid alle hverdage mellem 8.00 og 12.00

  Sygeplejeklinikken i Fugleparken, Fuglebjerg

  Nattergalevej 1
  4250 Fuglebjerg
  Telefonnummer: 55881600
  Telefontid alle hverdage mellem 8.00 og 12.00

  Sygeplejeklinikken på Marskvej, Næstved

  Marskvej 20B
  4700 Næstved
  Telefonnummer: 55881600
  Telefontid alle hverdage mellem 8.00 og 12.00

  Hvis du har spørgsmål til hvad din sygepleje dækker eller hvordan sygeplejen bliver leveret, skal du kontakte det distrikt du hører til. Næstved Kommunes sygepleje er inddelt i fire distrikter: Nord, Syd, Øst og Vest. Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse på kortet nederst på siden og få at vide, hvilket distrikt du tilhører.

  Distrikt Nord: Tlf. 5588 1800
  Distrikt Syd: Tlf. 5588 2000
  Distrikt Vest: Tlf. 5588 1600
  Distrikt Øst: Tlf. 5588 1900

  I vores indsatskataloger kan du læse mere om, hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes

   

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)