Skip to main content

Sygepleje

Du kan blive visiteret til sygepleje, hvis du ikke selv kan varetage sygeplejen, når du kommer hjem efter et hospitalsophold, hvis du er svækket eller syg, eller hvis du ikke er i stand til at komme til egen læge.

Sygeplejeske laver insulinmåling

Indhold

  Sygepleje bliver betragtet som hjælp til selvhjælp, hvilket vil sige, at du selv skal deltage, med de ressourcer du har. Såfremt dit behov for hjælp kan løses ved bevilling af hjælpemidler, instruktion eller lignende, vil vi vurderer om dette er en mulighed. Hjælpen vurderes løbende og såfremt du er bevilget hjælp, som du ikke længere har behov for, er du forpligtet til selv at afmelde hjælpen.

  Sygeplejeydelser dækker eksempelvis over:

  • Udredning og målsætning med hjælpen.
  • Rådgivning og vejledning i forhold til aktuel helbredsmæssig situation.
  • Medicindosering – hjælp til at begynde dosisdispensering fra apoteket.
  • Sårpleje, hvis du ikke selv kan opsøge læge.
  • Behandling med medicin og væske i blodåren.
  • Ernæring.
  • Pleje af døende.

  Visitation til Sygepleje

  Hvis du har behov for sygepleje, skal du selv, dine pårørende, din læge, sygehuslæge eller vagtlæge kontakte visitationen. Din læge skal have ordineret den behandling, du skal modtage.

  Hvordan søger du om hjælp til sygepleje?

  Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få bevilget hjælp til sygepleje, kan du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf: 5588 1200 i kommunens åbningstid.

  Hvem leverer sygeplejen?

  Hjælp til sygeplejeopgaver varetages af kommunens hjemmesygepleje.

  Sygeplejeklinik

  I sygeplejeklinikken kan du modtage behandling indenfor følgende områder:

  • Sårbehandling
  • Medicindosering
  • Blodtryks-  og blodsukkermåling
  • Øjendrypning
  • Pasning- og oplæring i håndtering af stomi og blærekateter
  • Antabusbehandling
  • Lægeordineret indsprøjtninger
  • Oplæring i blodsukkermåling, øjendrypning og andet

  Fordele ved at modtage sygepleje på sygeplejeklinikken

  • Du får større mulighed for at planlægge din dagligdag.
  • Du får mulighed for at benytte aktivitetscenterets tilbud, når du alligevel er i huset.
  • Du er ikke afhængig af at vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig.
  • Du aftaler tider fra gang til gang, så du ikke er afhængig af at skulle møde på faste dage og tidspunkter.
  • Du modtager sygepleje i gode faciliteter og møder ofte de samme sygeplejersker.

  Gode faciliter danner rammen

  Sygeplejerklinikken er for dig, der har brug for sygepleje og som selv kan transportere dig hen til klinikken, eventuelt med hjælp fra en pårørende, offentlig transport eller taxa.

  Tidsbestilling og afbud

  Du skal som udgangspunkt henvises til sygeplejeklinikken og aftale tid med sygeplejersken. Ved første besøg før du et mødekort med tid til dit næste besøg.

  Bliver du forhindret, ringer du til klinikken og aflyser din aftale. Telefonnummer: 5588 2000
  Telefontid alle hverdage mellem klokken 8:00-15:30

  Åbningstider

  Alle hverdage mellem klokken 8:00-15:30. 
  Hvis du har ønsker om andet mødetidspunk, vil vi prøve at imødekomme det.

  Hvad koster det?

  Sygeplejen er gratis og der er sygeplejeartikler på klinikken. 
  Du skal dog selv medbringe din egen medicin, medicinæsker, cremer, salver og lignende.

  Transport

  Du skal selv sørge for transport til og fra klinikken. 
  Klinikken ligger tæt på busstoppested.

  Adresse og telefonnummer til klinikken

  Sygeplejeklinikken på Birkebjergcentret
  Birkebjerg alle 9 i stuen
  4700 Næstved

  Telefonnummer: 5588 2000
  Telefontid alle hverdage mellem klokken 8:00-15:30

  Hvis du har spørgsmål til din sygepleje

  Hvis du har spørgsmål til hvad din sygepleje dækker eller hvordan sygeplejen bliver leveret, skal du kontakte din leverandør.

  Den Kommunale Leverandør i Næstved Kommune er inddelt i fire distrikter: Nord, Syd, Øst og Vest. Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse og få at vide, hvilket distrikt du tilhører på nederst på siden.

  Distrikt Nord: Tlf. 5588 1800
  Distrikt Syd: Tlf. 5588 2000
  Distrikt Vest: Tlf. 5588 1600
  Distrikt Øst: Tlf. 5588 1900

  Vil du vide mere

  I vores indsatskataloger kan du læse mere om hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)