Gå til hovedindhold
Ældre
Funktionsnedsættelse
Handicap

Støtte til køb af bil

Har du en varig funktionsnedsættelse og et behov for din egen bil, kan du søge om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Kørsel til ældre

Indhold

  Der kan ydes støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114 til personer med varig funktionsnedsættelse, som har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel i egen bil.

  Hvis du vil søge om støtte til køb af bil, kan du benytte det elektroniske ansøgningsskema i højre side. I højre side ligger også et supplerende oplysningsskema, som skal udfyldes efter du har sendt din ansøgning. Du kan læse mere om støtte til køb af bil i folderen i højre side.

  Du kan ligeledes henvende dig til Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Tlf.: 5588 1200.

  Handicapparkeringskort

  Udstedelsen af handicapparkeringskort, foregår gennem Danske Handicaporganisationer. Du kan finde ansøgningsskemaet på deres hjemmeside.

  Hvis du skal søge støtte til særlig indretning af bil eller du har særlig indretning, som skal repareres, skal du kontakte Center for Sundhed og Ældre på telefon 5588 1200

  Hvis du skal søge om førtidig udskiftning af bil, skal du kontakte Center for Sundheds og Ældre på telefon 5588 1200

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)