Skip to main content

Støtte til køb af bil

Der kan søges om hjælp til støtte til køb af bil efter serviceloven.

Indhold

  Der kan ydes støtte til køb af bil til personer med varig funktionsnedsættelse, som har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel i egen bil.

  Du kan læse om reglerne vedrørende støtte til køb af bil i vejledningen.

  Regler vedrørende støtte til køb af bil

  Hvis du har brug for støtte til køb af bil, kan du benytte det elektroniske ansøgningsskema.

  Alle blanketter kan benyttes med eller uden digital signatur. Du kan sende blanketten med digital signatur ved at klikke på "log på" i menulinjen.

  Du kan ligeledes henvende dig til Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Tlf.: 5588 1200.

  Lovhjemmel: Servicelovens § 114

  Handicapparkeringskort

  Udstedelsen af handicapparkeringskort, foregår gennem Danske Handicaporganisationer. Du kan finde ansøgningsskemaet på deres hjemmeside.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)