Gå til hovedindhold
Hjælpemidler
Sundhed og ældre
Funktionsnedsættelse

Udlånshjælpemidler

Søg om hjælpemidler efter serviceloven i Næstved Kommune, fx rollatorer og kørestole. Du låner hjælpemidlerne af kommunen. Du kan selv booke et møde med en visitator, og nogle hjælpemidler afhenter du selv, når de er bevilliget.

Handicaphjælper kører en kørerstol

Indhold

  Telefon-visitation

  Udlånshjælpemidler som rollator og arbejdsstol til køkkenbrug, kan du få vurderet via telefonsamtale. Kontakt visitationen på tlf. 5588 1200

  Møde med visitator i Hjælpemiddelvisitationen

  Andre udlånshjælpemidler som manuel kørestol, tilpasning af kørestol til personer over 18 år og hverdagshjælpemidler (til køkkenaktiviteter, påklædning, personlig hygiejne mv.) kræver, at du holder møde med en visitator. Mødet vil finde sted i Hjælpemiddelvisitationen på Kasernevej 15, 4700 Næstved.

  Du kan selv booke et møde på et tidspunkt, der passer dig. 

  Sådan booker du et møde med en visitator

  1) Udfyld og indsend ansøgningsskemaet

  2 Book møde med visitator

  Book møde

  Når du har booket tid til et møde, modtager du et kvitteringsbrev.

  Hvis du grundet adgangsforholdene ved din bolig og/eller meget nedsat gangfunktion ikke er i stand til at benytte almindelig taxa, Flextur, bus eller egen bil, kan du komme i betragtning til engangsbevilling til kørsel til Hjælpemiddelvisitationen. Vejledning til dette fremgår af det kvitteringsbrev du modtager, når du har booket tid til et møde på Hjælpemiddelvisitationen.

  Undtagelser fra mødebooking

  Du skal  kunne forflytte dig selv, for at mødet kan finde sted i Hjælpemiddelvisitationen. Hvis du ikke kan forflytte dig selv, skal du udfylde ansøgningsskemaet, og du vil herefter blive kontaktet af en visitator. 

  Hvis du søger hjælpemiddel til en person under 18 år, skal du indsende en ansøgning, og derefter bliver du kontaktet af en visitator. Det samme gælder, hvis du søger om manuel kørestol eller skal have tilpasset din kørestol, men ikke selv kan forflytte dig.

  I Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot kan du afhente og aflevere hjælpemidler som du har fået bevilliget (se ovenfor).

  Hvis du skal afhente eller aflevere et hjælpemiddel på Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot skal du først bestille en tid i vores bookingsystem:

  Bestil tid til at afhente eller aflevere hjælpemiddel

  Hvis du bliver forhindret i at møde op til den bestilte tid, vil vi bede dig annullere tiden i bookingsystemet.

  Adressen til Hjælpemiddeldepotet er: Kasernevej 15, 4700 Næstved 

  Henvendelser vedrørende visitation af hjælpemidler kan foregå til 5588 1200 i kommunens telefontid.

  For aftaler om reparation af udlånshjælpemidler kontakt Hjælpemiddeldepotet på tlf.: 5588 1010 alle hverdage mellem kl. 9.00-10.00 og 12.30-13.00.

  Du kan få hjælp til transport eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager sociale pensioner.

  Undtagelser

  Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.

  Har du et midlertidigt behov for et personligt hjælpemiddel i forbindelse med behandling/træning, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervsikring.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation), skal du kontakte Patienterstatningen.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)