Gå til hovedindhold

Udlånshjælpemidler

Her kan søges om hjælpemidler efter serviceloven. Hjælpemidler såsom albuestokke, rollatorer, kørestole og badebænke låner du af kommunen. Nogle hjælpemidler kan du selv afhente, når du har fået dem bevilliget.

Handicaphjælper kører en kørerstol

Indhold

  Udlånshjælpemidler kaldes også tekniske hjælpemidler eller genbrugshjælpemidler – der kan bl.a. nævnes:

  • Albuestokke
  • Rollatorer
  • Kørestole
  • Badebænke
  • Nødkald

  Undtagelser

  Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.

  Har du et midlertidigt behov for et personligt hjælpemiddel i forbindelse med behandling/træning, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervsikring.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation), skal du kontakte Patienterstatningen.

  Nogle udlånshjælpemidler kan du få bevilliget direkte ved en visitator, mens andre kræver, at du sender en ansøgning og afholder møde med visitator.

  Hvis du søger om albuestok, badestol, rollator eller arbejdsstol til køkkenbrug skal du kontakte 5588 1200.

  Book møde om udlånshjælpemiddel

  For nogle udlånshjælpemidler kan du selv booke møde med en visitator når du har sendt ansøgningen. Det kræver dog, at du kan forflytte dig selvstændigt uden brug af personhjælp eller hjælpemidler.

  Du kan selv booke et møde med visitator, hvis du søger om følgende hjælpemidler:
  - Manuel kørestol eller tilpasning af kørestol til personer over 18 år
  - tre-hjulet cykel

  Sådan booker du et møde med en visitator

  1) Udfyld og indsend ansøgningsskemaet

  Ansøgningsskema

  2a) Hvis du selv eller med hjælp fra en pårørende kan transportere dig til et møde, kan du selv booke tid til et møde med en visitator på et tidspunkt der passer i din hverdag. I det omfang du har mulighed for det, opfordrer vi til at du booker et møde, da det vil lette processen. Mødet afholdes på Næstved Kommunes Hjælpemiddelvisitation på Kasernevej 15, 4700 Næstved.

  Book møde med visitator

  Når du har booket tid til et møde, vil du modtage et kvitteringsbrev. I det omfang du har mulighed for det, opfordrer vi til at du booker et møde, da det vil lette processen.

  Du kan få hjælp til transport eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager sociale pensioner.

  2b) Hvis du ikke selv eller med hjælp fra en pårørende kan transportere dig til et møde, skal du udfylde ansøgningsskemaet, og du vil herefter blive kontaktet af en visitator.

  Undtagelser fra mødebooking

  Hvis du søger transportkørestol, el-kørestol, hjælpemotor til kørestol eller kørestol til en person under 18 år, skal du indsende en ansøgning, og derefter bliver du kontaktet af en visitator. Det samme gælder, hvis du søger om manuel kørestol eller skal have tilpasset din kørestol, men ikke selv kan forflytte dig.

  I Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot kan du afhente og aflevere hjælpemidler som du har fået bevilliget (se ovenfor).

  Hvis du skal afhente eller aflevere et hjælpemiddel på Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot skal du først bestille en tid i vores bookingsystem:

  Bestil tid til at afhente eller aflevere hjælpemiddel

  Hvis du bliver forhindret i at møde op til den bestilte tid, vil vi bede dig annullere tiden i bookingsystemet.

  Adressen til Hjælpemiddeldepotet er: Kasernevej 15, 4700 Næstved

  Henvendelser vedrørende visitation af hjælpemidler kan foregå til 5588 1200 i kommunens telefontid.

  For aftaler om reparation af udlånshjælpemidler kontakt Hjælpemiddeldepotet på tlf.: 5588 1010 alle hverdage mellem kl. 9.00-10.00 og 12.30-13.00.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)