Gå til hovedindhold
Sundhed
Handicap
Psykiatri

Kørsel

Har du brug for hjælp til at blive kørt til dine aftaler i sundhedsvæsnet? Ansøg om kørsel til fx læge, speciallæge, sygehus, ambulatorium og handicapkørsel. Du kan også søge om kørsel til fysioterapeut, optiker, høreklinik og tandlæge m.m.

Flextrafik logo i bilrude

Indhold

  Du kan komme i betragtning til varig eller midlertidig kørsel til egen læge og/eller speciallæge, hvis du på grund af:

  • adgangsforholdene ved din bolig eller ved lægen
  • gangbesvær eller sygdom

  ...er ude af stand til selvstændigt og med hjælpemidler eller en let hånd, at færdes ind og ud af din bolig til en ventende bil.

  Du skal være opmærksom på, at bevilling af varig eller midlertidig kørsel til læge og / eller speciallæge ikke kan benyttes i forbindelse med kørsel til tandlæge, tandtekniker, fysioterapeut, kiropraktor, fodplejer, psykolog, optiker og privat hørecenter.

  For at blive visiteret til kørsel til egen læge og speciallæge, vil vi bede dig udfylde et ansøgningsskema, som kan udfyldes i selvbetjeningsboksen.

  Bestil kørsel

  Hvis du er eller bliver visiteret til kørsel til egen læge / speciallæge, skal du selv sørge for at bestille din kørsel hos Næstved Taxa på telefon: 5577 3434.

  Kørsel skal bestilles mellem kl. 8.00 og kl. 12.00 dagen før kørslen. Du skal være klar til afhentning 75 minutter før det tidspunkt, du skal være hos lægen / speciallægen.

  Du kan søge Næstved Kommune om befordringsgodtgørelse til nærmeste læge eller speciallæge, hvis du har kørt i egen bil, eller har benyttet anden form for transportmiddel.

  Du skal være henvist til speciallægen af alment praktiserende læge eller speciallæge.
  Befordringsgodtgørelse kan som udgangspunkt ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det billigste, offentlige/forsvarlige transportmiddel til nærmeste læge/speciallæge, der kan varetage behandlingen.

  Afstanden til offentlige transportmidler eller adgangen til offentlige transportmidler er ikke et direkte bevillingskriterie i forhold til befordringsgodtgørelse.

  Befordringsgodtgørelse for pensionister

  Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift til og fra behandlingsstedet overstiger 43 kr (2020-takst)

  Befordringsgodtgørelse for ikke – pensionister

  Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse, når den samlede udgift til og fra behandlingsstedet overstiger 102 kr. (2020-takst)

  Samtidigt skal afstanden mellem din bopæl eller dit faste opholdssted, til den nærmeste læge eller speciallæge der kan varetage behandlingen, overstige 50 km hver vej.

  Hvad skal du gøre?

  Hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse, skal du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf.: 5588 1200 og du skal have dokumentation fra behandlingsstedet for konsultationen.

  Handicapkørsel omfatter kørsel til svært bevægelseshæmmede borgere, der ikke kan anvende almindelige offentlige befordringsmidler.

  Kørslen kan anvendes til alle kørsels formål det vil sige, at du kan benytte handicapkørsel, hvis du skal besøge din familie eller venner, ud og købe ind eller deltager i nogle af kommunens kulturelle aktiviteter samt hvis du har behov for kørsel til behandlingstilbud som for eksempel tandlæge, læge m.fl. Såfremt du er berettiget til anden vederlagsfri kørsel til tandlæge, læge med mere, enten gennem kommunen eller regionen, skal du benytte disse ordninger frem for handicapkørsel. 

  Kan du blive bevilliget handicapkørsel?

  For at få handicapkørsel skal du opfylde en række betingelser:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl Næstved Kommune.
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel i form af rollator, gangbuk eller albuestok
  • Du har et synshandicap svarende til synsrest på 6/60 eller lavere.

  Sådan ansøger du om handicapkørsel

  Du skal visiteres til ordningen om Handicapkørsel. For at søge skal du, udfylde og indsende dette ansøgningsskema. Det er vigtigt at du underskriver ansøgningen.

  Du kan udfylde ansøgningsskemaet, og sende det til Center for Sundhed og Ældre via sikker mail til csa@naestved.dk eller til adressen:

  Næstved Kommune,
  Center for Sundhed og Ældre
  Rådmandshaven 20
  4700 Næstved

  Henvendelse om kørsel og befordringsgodtgørelse til sygehuse og ambulatorier skal ske til:

  Præhospitalt Center
  Befordringsservice
  Ringstedgade 61, etage 13
  4700 Næstved

  Tlf. 7015 3515

  Ansøgningsskema udleveres på sygehuset.

  Kontoret har åbent:
  Mandag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 9-17
  Onsdag kl. 8-12
  Torsdag kl. 9-17
  Fredag kl. 9-16

  Læs mere om regler for patientbefordring til og fra sygehuset her.

  Der er mulighed for hjælp til merudgifter forbundet med kørsel til lægeordineret behandling, som eksempelvis fysioterapi, fodbehandling med flere efter Servicelovens § 100, forudsat man opfylder betingelser for hjælp efter denne bestemmelse.

  Du kan også kontakte Center for Handicap og Psykiatri på tlf. 5588 1370.

  Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan du få bevilget kørsel.

  Kontakt Næstved Sundhedscenter på tlf. 5588 1400 eller hjerneskadecenter Næstved på tlf. 5588 1420 for nærmere information.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)