Gå til hovedindhold

Alkoholrådgivning

Hvis du ønsker hjælp til at ændre dine alkoholvaner, kan du få hjælp hos Alkoholrådgivningen på Næstved Sundhedscenter. Her får du gratis rådgivning og behandling af de uddannede alkoholkonsulenter. Der er også mulighed for hjælp, hvis du i stedet er bekymret for en pårørende i dit liv.

Billede af facaden på Næstved Sundhedscenter

Indhold

  Udfordringer med alkohol kan ramme mennesker i alle aldre. Derfor tilbyder Alkoholrådgivningen gratis rådgivning og behandling til mennesker, der står overfor udfordringer med alkohol. Alkoholrådgivningen tilbyder også forløb til pårørende, der kan havde en bekymring for et familiemedlem, en ven eller en kollega.

  Der er i alt 6 alkoholkonsulenter i Alkoholrådgivningen. Alkoholkonsulenterne har alle en grunduddannelse enten som socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske og har derudover en 1-år kognitiv uddannelse samt en 1-årige uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling. Alkoholrådgivningen tilbyder også NADA som et supplement til behandlingen. Der er også mulighed for, at få udleveret antabus under sin behandling i Alkoholrådgivningen.

  Du er altid velkommen til, at ringe til Alkoholrådgivningen, hvis du har spørgsmål angående alkohol eller gerne vil vide mere omkring Alkoholrådgivning samt, hvad alkoholrådgivningen kan tilbyde dig i de udfordringer du måtte havde i forhold til alkohol.

  Alkoholrådgivningen kan kontaktes på telefon 5588 1460 fra mandag til fredag. Det er også muligt, at sende en mail til Alkoholrådgivningen på: sundhedscenter@naestved.dk


  Hvis du ønsker at ændre alkoholvaner

  Behandlingen består af individuelle samtaler med fokus på at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner, samt undgå tilbagefald i risikosituationer.

  Hvis du er pårørende ?

  Et alkoholproblem påvirker ikke kun den, der drikker, men også familien og omgangskredsen. Derfor tilbydes pårørende selvstændig rådgivning i forhold til de problemer, det medfører at være tæt på en, der har et problematisk alkoholforbrug.

  Din familie kan blive inviteret med til en eller flere samtaler, ligesom en anden nærtstående ven eller pårørende kan inviteres med.

  Hvis du ønsker Familieorienteret behandling

  Familieorienteret alkoholbehandling er et frivilligt tilbud om støtte til familier med børn under 18 år, hvor en eller begge forældre har / har haft et problematisk forhold til alkohol.

  Tilbuddet sker i samarbejde mellem Alkoholrådgivningen og Familienetværket.

  Forløbet skal visiteres for at påbegynde.

  Udlevering af antabus

  Hos Alkoholrådgivningen er der mulighed for at supplere Alkoholbehandlingen med antabus.

  Hvad er NADA?

  I alkoholrådgivningen er der mulighed for, at modtage NADA, som et supplement til alkoholbehandlingen. NADA er øreakupunktur, hvilket vil sige, at der bliver indsat fem engangsnåle i øret som skal sidde i øret af 45 minutter varighed, medens man forholder sig i ro. Selve NADA-metoden stammer fra Lincoln Hospital i South Bronx, New York og blev udviklet i begyndelsen af 1970’erne. NADA er i dag anerkendt over det meste af verden.

  Forventede effekt af NADA

  NADA er et tilbud, der understøtter behandlingen i alkoholrådgivningen og kan havde en beroligende effekt, dæmpe ens abstinenser, drikketrang, angst og uro bare for at komme med eksempler. NADA kan også medvirke til, at man kommer mere i balance med sig selv og derved styrke kroppens funktioner. Dette kan øge den effekt man får af, at gå i behandling i Alkoholrådgivningen.  Alle kan modtage NADA uanset om man er i medicinsk – eller anden behandling eller har en diagnose.

  Hvem må udføre NADA?

  For at kunne udføre NADA kræver det, at man er certificeret hos NADA-Danmark, hvilket de alkoholkonsulenter, der tilbyder NADA selvfølgelig er. Selve de nåle, der bliver brugt til NADA er CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle. Engangsnålene er 7 eller 13 mm lange og har en tykkelse på 0,20 mm.

  Billede af nåle i øret          

  Hvis dette lyder som noget for dig så snak med din alkoholkonsulent

  eller mød op på følgende tidspunkter, hvis du ønsker at modtage eller afprøve NADA

  Mandag: 08:15 – 09:00
  Tirsdag:  08:15 – 09:00
  Onsdag:  08:15 – 09:00
  Torsdag: 08:15 – 09:00 og og 14:30 – 15:15
  Fredag:  08:15 – 09:00

  billede af keyboard

  Der er mange ting, der kan gøre det svært at møde fysisk op til alkoholbehandling. Nogle af tingene kan være, at alkoholbehandlingsåbningstider ikke passer ind eller, at det er svært at få alkoholbehandlingen til at passe ind i sin hverdag. Derfor tilbyder alkoholrådgivningen nu online behandling.

  Hvad er Blend-A:
  Kan du havde udfordringer ved at møde fysisk op til alkoholbehandling eller har du brug for et fleksibelt alkoholtilbud du kan tilgå hjemmefra, så kan Blend-A være noget for dig. Blend-A er et behandlingstilbud, hvor du igennem den onlineplatform, der er via Blend-A vil kunne tilgå nogle online øvelser. Disse online øvelser kan du lave hjemmefra når det passer ind i din hverdag. Blend-A stammer fra forskningsprojektet Blended Care for Alcohol Use Disorder (Blend-A).

  I Blend-A kan du tilgå øvelser, som kan være nogle af de samme øvelser man får når man møder fysisk op til alkoholbehandling. Nogle af de øvelser du kan tilgå er, at kunne håndtere ens trang til alkohol, ændre ens tankemønstre eller kortlægge, hvornår der er størst risiko for, at få et tilbagefald. Alt dette er noget som du kan arbejde med hjemmefra over nettet når det passer ind i din hverdag, hvor du også kan havde mulighed for, at fordybe dig i øvelserne.

  Hvordan foregår alkoholbehandlingen via Blend-A:
  Den måde som alkoholbehandlingen udbydes på via Blend-A er, at man skal logge ind på en onlineplatform, hvor man har mulighed for, at tilgå nogle opgaver, der er fordelt under emner. Når man har lavet en opgave sender man opgaven igennem onlineplatformenen til den alkoholkonsulent man har, som vil give en feedback på den opgave man har lavet. Igennem Blend-A vil der også være øvelser, informationer, billeder og videoer man kan se for at blive mere opmærksom på ens adfærd.

  Der vil være mulighed for, at afholde et web-møde men ens alkoholkonsulent ca. hver 6 uge. Dette kan aftales nærmere med ens alkoholkonsulent. På onlineplatformenen har du også mulighed for, at skrive til din alkoholkonsulent.

  Hvilke ting kræver det for, at kunne deltage i Blend-A:
  Det som det kræver for, at kunne deltage i Blend-A er, at du har en computer, tablet, iPad eller mobiltelefon, der alle har adgang til internettet. Derudover er det også en fordel, at du kan læse og forstå dansk da onlineplatformenen er på dansk.

  Praktiske oplysninger:
  Der er mulighed for, at være anonym, hvis man ønsker det. Man kan henvende sig til os lige meget, hvilken kommune man bor i. Det kræver ikke en henvisning for, at kunne deltage på onlineplatformenen via Blend-A men du skal kontakte alkoholrådgivningen, hvis du ønsker at blive oprettet og derved få adgang til onlineplatformenen.

  Kontakt:
  Hvis Blend-A lyder interessant og du gerne vil vide mere eller du har lyst til, at komme i gang med online alkoholbehandling er du velkommen til, at ringe på 5588 1400 eller sende en mail.

  Relevante artikler