Gå til hovedindhold
Sundhed
Omsorg

Alkoholrådgivning

Ønsker du hjælp til at ændre dine alkoholvaner? Få hjælp hos Alkoholrådgivningen på Næstved Sundhedscenter. Her får du gratis rådgivning og behandling af de uddannede alkoholkonsulenter. Der er også mulighed for hjælp, hvis du i stedet er bekymret for en pårørende i dit liv.

Billede af facaden på Næstved Sundhedscenter

Indhold

  Udfordringer med alkohol kan ramme mennesker i alle aldre. Derfor tilbyder Alkoholrådgivningen gratis rådgivning og behandling til mennesker, der står overfor udfordringer med alkohol. Alkoholrådgivningen tilbyder også forløb til pårørende, der kan havde en bekymring for et familiemedlem, en ven eller en kollega.

  Alkoholkonsulenterne har alle en grunduddannelse enten som socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske og har derudover en 1-år kognitiv uddannelse samt en 1-årige uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling. Alkoholrådgivningen tilbyder også NADA som et supplement til behandlingen. Der er også mulighed for, at få udleveret antabus under sin behandling i Alkoholrådgivningen.

  Du er altid velkommen til, at ringe til Alkoholrådgivningen, hvis du har spørgsmål angående alkohol eller gerne vil vide mere omkring Alkoholrådgivning samt, hvad Alkoholrådgivningen kan tilbyde dig i de udfordringer du måtte havde i forhold til alkohol.

  Alkoholrådgivningen kan kontaktes på telefon 5588 1460 fra mandag til fredag. Det er også muligt, at sende en mail til Alkoholrådgivningen.

  Kort film om Alkoholrådgivningen

  Hvem kan du møde i Alkoholrådgivningen
  I alkoholrådgivningen i Næstved Kommune er der i alt seks alkoholkonsulenter. Alkoholkonsulenterne har forskellige uddannelsesbaggrunde som enten: pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver. Det som er fælles for alle alkoholkonsulenterne er, at de har en professionsbachelor samt to overbyggende uddannelser. Hvilket er den 1-årige kognitiv uddannelse samt den 1-årige uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling.

  Kontakt Alkoholrådgivningen
  Det er muligt at ringe til Alkoholrådgivningen på telefon 5588 1460 fra mandag til fredag i tidsrummet 8:00 – 9:00. Derudover er der også mulighed for at sende en mail til Alkoholrådgivningen.

  Hvor ligger Alkoholrådgivningen
  Alkoholrådgivningen ligger på Præstøvej 67, 4700 Næstved i Sundhedscenteret.

  Ved opstart af Alkoholbehandling i Næstved Kommune er der nogle rettigheder, man skal være opmærksom på. Herunder vil der blive beskrevet, hvilke rettigheder du som borger har samt, hvilke rettigheder Alkoholrådgivningen juridisk skal følge.

  Opstart af alkoholbehandling indenfor 14 dage
  Den lovgivning som Alkoholrådgivningen blandt andet følger er Sundhedslovens kapitel 41, paragraf 141, der beskriver, at alkoholrådgivningen indenfor 14 dage skal kunne tilbyde den, der kontakter alkoholrådgivningen et tilbud om, at opstarte et behandlingsforløb.

  Mulighed for at være anonym
  Når man er i behandling i Alkoholrådgivningen eller tager kontakt til Alkoholrådgivningen har man mulighed for, at være anonym. Når man er anonym behøver man ikke, at oplyse sit navn, hvor man bor eller sit cpr. nr. Der kan dog forekomme nogle undtagelser og det er, hvis man har brug for, medicinsk behandling herunder udlevering af antabus eller hvis man skriver til Alkoholrådgivningen via den e-mail adresse der er oplyst på denne side. Der vil ens cpr. nr. fremgå.

  Gratis og frit valg af behandlingssted
  Danmark er det gratis at påbegynde, et alkoholbehandlingsforløb i et kommunalt tilbud. Hvilket vil sige, at det ikke koster noget, at påbegynde et alkoholbehandlingsforløb i Alkoholrådgivningen i Næstved kommune. Det skal tilføjes, at der er frit behandler valg i Danmark, hvilket vil sige, at du ikke behøver at bo i Næstved Kommune for, at påbegynde et alkoholbehandlingsforløb i Alkoholrådgivning.

  Underretning i forhold til børn under 18 år
  Alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har i følge lovgivningen skærpet underretningspligt. Dette vil sige, at når man påbegynder et forløb i Alkoholrådgivningen og har et barn/børn under 18 år, vil alkoholkonsulenten sende en underretning til frontteamet i børn og unge i Næstved Kommune. Alkoholrådgivningen har besluttet, at der i alle forløb, hvori der er børn under 18 år skal udarbejdes en underretning. Endvidere skal det nævnes, at Alkoholrådgivningen også vil sende en underretning afsted til frontteamet i børn og unge, hvis man efter en informationssamtale eller en telefonisk samtale ikke ønsker at opstarte et behandlingsforløb men nævner, at man har børn under 18 år. 

  Bekymringsskrivelse
  Alkoholrådgivningen har pligt til, at sende en bekymringsskrivelse til Styrelsen For Patientsikkerhed, hvis denne bliver bekendt med, at der er nogle med en sundhedsfaglig autorisation, der påbegynder et behandlingsforløb i Alkoholrådgivningen eller som kontakter Alkoholrådgivningen enten via en informationssamtale eller per telefon/mail.

  Notatpligt
  Alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har det man kalder for notatpligt efter offentlighedsloven § 13. Dette vil sige, at alkoholkonsulenterne undervejs i et behandlingsforløb skal dokumentere, hvordan det går med behandlingen samt notere andre ting, der kan være relevante i forhold til det, at gå i behandling i Alkoholrådgivningen.

  Aktindsigt
  Når man påbegynder et behandlingsforløb i Alkoholrådgivningen har man aktindsigt efter § 9 i forvaltningsloven. Det vil sige, at du som part i sagen som det hedder efter denne paragraf, altid kan bede din alkoholkonsulent om, at fortælle hvad der er noteret i din sag, samt bede om, at få udleveret de notater og eventuelle bilag som sagen måtte indeholde.

  Tavshedspligt
  Alle alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har tavshedspligt efter § 152 i straffeloven. Dette vil sige, at alkoholkonsulenterne ikke må snakke med andre om de ting som de bliver bekendte med under et behandlingsforløb.  


  Hvis du ønsker at ændre alkoholvaner
  Der er mulighed for, at påbegynde et gratis individuelt ambulant behandlingsforløb, hvis man har et problematisk forhold til alkohol eller ønsker, at ændre sine vaner af alkohol. Behandlingen består af individuelle samtaler med fokus på, at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner, samt undgå tilbagefald i risikosituationer. Forløbet starter med en informationssamtale, hvor man snakker med en alkoholkonsulent om sine vaner med alkohol samt om de ønsker man har for et behandlingsforløb.

  Der tilbydes ligeledes individuelle samtaler for pårørende til borgere med et problematisk forhold til alkohol. Et alkoholproblem påvirker ikke kun den, der drikker, men også familien og omgangskredsen. Derfor tilbydes de pårørende selvstændig rådgivning i forhold til de problemer, det medfører at være tæt på en, der har et problematisk alkoholforbrug.

  Der er mulighed for familieorienteret alkoholbehandling. Dette skal visiteres af myndigheden indenfor børn og unge.

  Hvad er antabus?
  Antabus er et medicinsk præparat man kan tage, hvis man oplever, at havde udfordringer med alkohol. Antabussen er en brusetablet der har en virkning på mellem 7 - 14 dage. Det anbefales altid, at man tager antabus sammen med et behandlingsforløb for udfordringer med alkohol. Studier har påvist, at antabussen ikke kan stå alene, men at der skal behandling indover for at få en god effekt. 

  Hvordan virker antabus?
  I antabus er der et stof ved navn disulfiram der hæmmer et enzym i kroppen. Det enzym i kroppen der bliver hæmmet nedbryder normalt alkohol i leveren. Dette gør, at leverens funktion til at udskille alkohol formindskes. Hvis man drikker alkohol mens man indtager antabus vil man kunne få en forgiftning.

  Bivirkninger ved indtagelse af alkohol og antabus
  Hvis man drikker alkohol mens man indtager antabus kan følgende symptomer vise sig:

  Hurtig puls, øget blodtryk, svimmelhed, hovedpine, kvalme samt opkastninger. Derudover skal det også tilføjes, at der kan vise sig symptomer som: spiseforstyrrelser, angst, kramper samt i værste tilfælde med døden til følge.  

  Udlevering af antabus
  Hos Alkoholrådgivningen er der mulighed for, at supplere alkoholbehandlingen med antabus. For at kunne modtage antabus i Alkoholrådgivningen skal du først havde kontaktet din egen læge. Denne vil efterfølgende  lave en ordination på, at du kan få udleveret antabus. Når du har fået din egen læge til at ordinere antabus til dig har du mulighed for, at hente antabus i Alkoholrådgivningen hver torsdag mellem 15:00 - 15:45.

  Hvad har andre sagt om at gå i behandling i alkoholrådgivningen
  Gitte på 43 år, sosu-assistent:

  ’Jeg havde valgt at søge hjælp for et uhensigtsmæssigt og eskalerende forbrug i en udfordrende periode af mit liv. Jeg har i mit forløb arbejdet intensivt med mit misbrug og fået værktøjer til, hvordan jeg kan tackle trang, tanker om alkohol, højrisikosituationer, og hvordan jeg i fremtiden kan mestre et liv uden alkohol’. Jeg har pt været total afholdende i 13 mdr. og har besluttet at leve et liv i total afholdenhed. Jeg kan ikke tåle alkohol da det fucker mit liv op og intet godt gør for mig. Det har taget lang tid for mig at nå til den erkendelse, og Alkoholrådgivning har seriøst været en kæmpe støtte i denne proces. Kan anbefale det til alle, der erkender at have en udfordring med alkohol og synes det kan være en stor mundfuld at stå alene med. Der er altid nogen der vil lytte, du er aldrig alene’. 

  Kristine 56 år, folkeskolelærer:

  ’Jeg har oplevet det meget trygt at være i behandling, og jeg synes, at det har været hårdt, men jeg er blevet hjulpet og blevet lyttet til. Og selv om der har været andre ting, som har fyldt, så har der også været plads til det. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er alene, og det gør, at det ikke gør ondt at møde nogen til udlevering af antabus i alkoholrådgivningen. Åbenhed er helt sikkert vejen frem – det der med at gå og gemme på noget og tro, at der ikke var nogen, der vidste at jeg drak mere end, der var sundt. Jeg er blevet opmærksom på, at jeg skal passe på med prøve at finde en erstatning, der kommer for tæt på alkohol fx alkoholfri øl eller alkoholfri gløgg, nu er det jo snart ved at være jul, men det er noget, som jeg skal være opmærksom på’.

  Læs Carolines historie på Facebook

  Hvad er NADA?

  I Alkoholrådgivningen er der mulighed for, at modtage NADA, som et supplement til alkoholbehandlingen. NADA er øreakupunktur, hvilket vil sige, at der bliver isat fem engangsnåle i øret. Nålene skal sidde i øret af 45 minutters varighed, medens man forholder sig i ro. Selve NADA-metoden stammer fra Lincoln Hospital i South Bronx, New York og blev udviklet i begyndelsen af 1970’erne. NADA er i dag anerkendt over det meste af verden.

  Forventet effekt af NADA
  NADA er et tilbud, der understøtter behandlingen i Alkoholrådgivningen og kan havde en beroligende effekt, dæmpe ens abstinenser, drikketrang, angst og uro bare for at komme med et par eksempler. NADA kan også medvirke til, at man kommer mere i balance med sig selv og derved styrke kroppens funktioner. Dette kan øge den effekt man får af, at gå i behandling i Alkoholrådgivningen. Alle kan modtage NADA uanset om man er i medicinsk – eller anden behandling eller har en diagnose.

  Hvem må udføre NADA?
  For at kunne udføre NADA kræver det, at man er certificeret hos NADA-Danmark, hvilket de alkoholkonsulenter, der tilbyder NADA selvfølgelig er. Selve de nåle, der bliver brugt til NADA er CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle. Engangsnålene er 7 eller 13 mm lange og har en tykkelse på 0,20 mm.

  Billede af nåle i øret          

  Hvis dette lyder som noget for dig så snak med din alkoholkonsulent
  Du kan møde op på følgende tidspunkter, hvis du ønsker at modtage eller afprøve NADA

  Mandag: 08:15 – 09:00
  Tirsdag:  08:15 – 09:00
  Onsdag:  08:15 – 09:00
  Torsdag: 08:15 – 09:00 og 14:30 – 15:15

  Her på siden har du mulighed for, at teste dig selv i forhold til, hvordan dit alkoholforbrug ser ud. Den test du kan tilgå her på siden hedder Alcohol Use Disorder Test og kan findes ved at klikke på dette link.

  Alcohol Use Disorder Testen er en af de mest brugte screeningsmetoder til at finde ud af, om man kan havde udfordringer med alkohol. Det er WHO der har udviklet screeningsmetoden, der ca. tager et minut at udfylde.

  I spørgeskemaet er der 10 spørgsmål, der er inddelt i tre grupper:

  1. Tre spørgsmål om stort alkoholforbrug.
  2. Tre spørgsmål om alkoholafhængighed.
  3. Fire spørgsmål om skadeligt forbrug.

  Ved hvert spørgsmål har man muligheden for, at score mellem 0-4 point. Man kan i alt højst score 40 point. Jo højere ens score er, jo større er muligheden for, at man har udfordringer med alkohol.

  Hvis man har mellem 0-7 point vil man i de fleste tilfælde ikke havde udfordringer med alkohol. Ligger ens samlede point mellem 8-15 kan det fortælle, at man har et stort forbrug af alkohol der kan afhjælpes med en kort behandling. Point mellem 16-19 kan betyde, at man har et skadeligt forbrug af alkohol, der kræver en kort behandling suppleret med medicinsk behandling. Hvis man har et samlet antal point over 20 kan det betyde, at man har store udfordringer med alkohol og derved også kan være afhængig af alkohol. Hvis man er afhængig af alkohol kræver det typisk et længere behandlingsforløb.

  Hvad er døgnbehandling:
  Døgnbehandling er et længerevarende intensivt forløb på en døgninstitution. Et døgnforløb varer som regel fra 6 til 12 uger. Under døgnbehandlingen bor du på behandlingsstedet og er hjemme i weekender efter aftale med stedet. 

  Hvad er dagbehandling:
  Dagbehandling er et længerevarende intensivt forløb på en behandlingsinstitution. Forløbet varer som regel mellem 6 til 12 uger, 5 dage om ugen i ca. 6 timer dagligt. Det skal tilføjes, at man her ikke bor på behandlingsstedet men efter de 6 timer tager hjem igen. 

  Vil du søge om dagbehandling eller om døgnbehandling?
  Som hovedregel er Næstved Kommunes praksis, at ambulant behandling skal være afprøvet, før der kan søges om dagbehandling eller døgnbehandling. I Alkoholrådgivningen vil vi så vidt muligt hjælpe dig videre, hvis du vil være bedre hjulpet med dagbehandling eller døgnbehandling. Et dagbehandlingstilbud eller ophold på en døgnbehandlingsinstitution er gratis, hvis det bevilliges af Kommunen. Du skal dog selv sørger for transport til og fra behandlingsstedet. 

  Ansøgning:
  Vi tilbyder, at du sammen med din alkoholkonsulent udfylder et ansøgningsskema. Der kan være brug for, at I indhenter udtalelser fra andre fagpersoner. Dette for at få så meget viden om dig, at der kan tages stilling til, hvilken behandlingsinstitution, der vil tilgodese dine behov for behandling bedst muligt. Du skal derfor være forberedt på, at det kan tage nogle uger inden ansøgningen er klar. 

  Ansøgningen underskrives og fremsendes til Sundhedscenterchefen, der behandler ansøgningen og beslutter, om du kan få bevilliget behandlingen. Sundhedscenterchefen sender svar på din ansøgning senest 30 dage efter, at ansøgningen er modtaget. 

  Hvis Sundhedscenterchefen bevilliger behandlingen, aftaler du og din alkoholkonsulent opstart med det konkrete behandlingssted. 

  Alkolinjen: Anonym og gratis rådgivning om alkoholproblemer på telefon 8020 0500 – åben mandag fra kl. 9:00-17:00 samt alle øvrige hverdage fra kl. 11.00-17.00, og der er åbent på helligdage.

  Hjælp til pårørende: Få viden, støtte og hjælp til at håndtere den situation, du befinder dig i. Læs om, hvorfor det kan være udfordrende at være pårørende og få gode råd til, hvordan du hjælper dig selv, et barn og den drikkende hos Alkohol og samfund.

  Akutlinjen I Næstved: Når du ringer til Akutlinjen i Næstved, vil du blive tilbudt en støttende og afklarende krisesamtale. Akutlinjen er for borgere i Næstved og er åben alle ugens 7 dage fra kl. 8:00 – 23:00. De kan kontaktes på telefon 3046 5255.

  PsykiatriFondens Telefonrådgivning: Anonym professionel rådgivning for dig med psykisk sygdom, dig der er i krise og pårørende. Du kan kontakte PsykiatriFondens Telefonrådgivning på telefon 3925 2525.

  Depressionslinjen: Hos depressionslinjen er det frivillige der tager telefonen, der selv har haft sygdommen helt tæt på. De frivillige er parate til at udveksle erfaringer samt lytte. Depressionslinjen kan kontaktes på telefon 3312 4774.

  Angst Telefonen: Du kan stille spørgsmål og få vejledning om angst og behandling eller bare tale med os om det, der er svært. Der er telefontid om mandagen 10:00 – 16:00, tirsdagen 10:00 – 16:00 og 19:00 -22:00, torsdag 10:00 – 13:00 og 19:00 -22:00 og søndag 16:00 – 19:00 på telefon 8230 6070.

  TopHotline: Hvis du er bekymret for om du selv, en ven eller et familiemedlem er ved at udvikle en psykose, kan du ringe på 4732 7900. Når du ringer, kommer du til at tale med en psykiatrisk sygeplejerske eller en psykolog, som kan hjælpe dig videre.

  Startlinien: Hvis du føler dig alene eller er i krise og har brug for at dele dine bekymringer, kriser og personlige problemstillinger med et andet menneske, så kan du ringe alle dage fra kl. 16:00 – 23:00 på telefonnummer: 3536 2600.

  Sind: Hvis du er psykisk sårbar eller pårørende kan du få rådgivning. Ved telefonerne sidder erfarende psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende Sind kan kontaktes i følgende tidsrum: mandag til fredag 11:00 – 22:00 og søndag samt helligdage kl. 17:00 – 22:00 på telefonnummer: 7023 2750.

  Livslinien: Hvis du har selvmordstanker eller brug for at tale med nogen, kan du kontakte Livsliniens rådgivere på 7020 1201 alle ugens dage mellem 11:00 – 04:00, eller skrive til Livsliniens netrådgivning

  Links

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Næstved Sundhedscenter

  Telefon: 5588 1400

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler