Gå til hovedindhold

Alkoholrådgivning

Ønsker du hjælp til at ændre dine alkoholvaner? Få hjælp hos Alkoholrådgivningen på Næstved Sundhedscenter. Her får du gratis rådgivning og behandling af de uddannede alkoholkonsulenter. Der er også mulighed for hjælp, hvis du i stedet er bekymret for en pårørende i dit liv.

Billede af facaden på Næstved Sundhedscenter

Indhold

  Udfordringer med alkohol kan ramme mennesker i alle aldre. Derfor tilbyder Alkoholrådgivningen gratis rådgivning og behandling til mennesker, der står overfor udfordringer med alkohol. Alkoholrådgivningen tilbyder også forløb til pårørende, der kan havde en bekymring for et familiemedlem, en ven eller en kollega.

  Der er i alt 6 alkoholkonsulenter i Alkoholrådgivningen. Alkoholkonsulenterne har alle en grunduddannelse enten som socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske og har derudover en 1-år kognitiv uddannelse samt en 1-årige uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling. Alkoholrådgivningen tilbyder også NADA som et supplement til behandlingen. Der er også mulighed for, at få udleveret antabus under sin behandling i Alkoholrådgivningen.

  Du er altid velkommen til, at ringe til Alkoholrådgivningen, hvis du har spørgsmål angående alkohol eller gerne vil vide mere omkring Alkoholrådgivning samt, hvad Alkoholrådgivningen kan tilbyde dig i de udfordringer du måtte havde i forhold til alkohol.

  Alkoholrådgivningen kan kontaktes på telefon 5588 1460 fra mandag til fredag. Det er også muligt, at sende en mail til Alkoholrådgivningen på: sundhedscenter@naestved.dk

  Kort film om Alkoholrådgivningen

  Hvem kan du møde i Alkoholrådgivningen:

  I alkoholrådgivningen i Næstved Kommune er der i alt seks alkoholkonsulenter. Alkoholkonsulenterne har forskellige uddannelsesbaggrunde som enten: pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver. Det som er fælles for alle alkoholkonsulenterne er, at de har en professionsbachelor samt to overbyggende uddannelser. Hvilket er den 1-årige kognitiv uddannelse samt den 1-årige uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling.

   

  Kontakt Alkoholrådgivningen:

  Det er muligt at ringe til Alkoholrådgivningen på telefon 5588 1460 fra mandag til fredag i tidsrummet 8:00 – 9:00. Derudover er der også mulighed for at sende en mail til Alkoholrådgivningen på: sundhedscenter@naestved.dk

   

  Hvor ligger Alkoholrådgivningen:

  Alkoholrådgivningen ligger på Præstøvej 67, 4700 Næstved i Sundhedscenteret.

  Ved opstart af Alkoholbehandling i Næstved Kommune er der nogle rettigheder, man skal være opmærksom på. Herunder vil der blive beskrevet, hvilke rettigheder du som borger har samt, hvilke rettigheder Alkoholrådgivningen juridisk skal følge.

  Opstart af alkoholbehandling indenfor 14 dage:

  Den lovgivning som Alkoholrådgivningen blandt andet følger er Sundhedslovens kapitel 41, paragraf 141, der beskriver, at alkoholrådgivningen indenfor 14 dage skal kunne tilbyde den, der kontakter alkoholrådgivningen et tilbud om, at opstarte et behandlingsforløb.

   

  Mulighed for at være anonym:

  Når man er i behandling i Alkoholrådgivningen eller tager kontakt til Alkoholrådgivningen har man mulighed for, at være anonym. Når man er anonym behøver man ikke, at oplyse sit navn, hvor man bor eller sit cpr. nr. Der kan dog forekomme nogle undtagelser og det er, hvis man har brug for, medicinsk behandling herunder udlevering af antabus eller hvis man skriver til Alkoholrådgivningen via den e-mail adresse der er oplyst på denne side. Der vil ens cpr. nr. fremgå.

  Gratis og frit valg af behandlingssted:

  I Danmark er det gratis at påbegynde, et alkoholbehandlingsforløb i et kommunalt tilbud. Hvilket vil sige, at det ikke koster noget, at påbegynde et alkoholbehandlingsforløb i Alkoholrådgivningen i Næstved kommune. Det skal tilføjes, at der er frit behandler valg i Danmark, hvilket vil sige, at du ikke behøver at bo i Næstved Kommune for, at påbegynde et alkoholbehandlingsforløb i Alkoholrådgivning.

  Underretning i forhold til børn under 18 år:

  Alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har i følge lovgivningen skærpet underretningspligt. Dette vil sige, at når man påbegynder et forløb i Alkoholrådgivningen og har et barn/børn under 18 år, vil alkoholkonsulenten sende en underretning til frontteamet i børn og unge i Næstved Kommune. Alkoholrådgivningen har besluttet, at der i alle forløb, hvori der er børn under 18 år skal udarbejdes en underretning. Endvidere skal det nævnes, at Alkoholrådgivningen også vil sende en underretning afsted til frontteamet i børn og unge, hvis man efter en informationssamtale eller en telefonisk samtale ikke ønsker at opstarte et behandlingsforløb men nævner, at man har børn under 18 år. 

   

  Bekymringsskrivelse:

  Alkoholrådgivningen har pligt til, at sende en bekymringsskrivelse til Styrelsen For Patientsikkerhed, hvis denne bliver bekendt med, at der er nogle med en sundhedsfaglig autorisation, der påbegynder et behandlingsforløb i Alkoholrådgivningen eller som kontakter Alkoholrådgivningen enten via en informationssamtale eller per telefon/mail.

  Notatpligt:

  Alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har det man kalder for notatpligt efter offentlighedsloven § 13. Dette vil sige, at alkoholkonsulenterne undervejs i et behandlingsforløb skal dokumentere, hvordan det går med behandlingen samt notere andre ting, der kan være relevante i forhold til det, at gå i behandling i Alkoholrådgivningen.

  Aktindsigt:

  Når man påbegynder et behandlingsforløb i Alkoholrådgivningen har man aktindsigt efter § 9 i forvaltningsloven. Det vil sige, at du som part i sagen som det hedder efter denne paragraf, altid kan bede din alkoholkonsulent om, at fortæller hvad der er noteret i din sag samt bede om, at få udleveret de notater og eventuelle bilag som sagen måtte indeholde.

  Tavshedspligt:

  Alle alkoholkonsulenterne i Alkoholrådgivningen har tavshedspligt efter § 152 i straffeloven. Dette vil sige, at alkoholkonsulenterne ikke må snakke med andre om de ting som de bliver bekendte med under et behandlingsforløb.  


  Hvis du ønsker at ændre alkoholvaner

  Der er mulighed for, at påbegynde et gratis individuelt ambulant behandlingsforløb, hvis man har et problematisk forhold til alkohol eller ønsker, at ændre sine vaner af alkohol. Behandlingen består af individuelle samtaler med fokus på, at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner, samt undgå tilbagefald i risikosituationer. Forløbet starter med en informationssamtale, hvor man snakker med en alkoholkonsulent om sine vaner med alkohol samt om de ønsker man har for et behandlingsforløb.

  Der tilbydes ligeledes individuelle samtaler for pårørende til borgere med et problematisk forhold til alkohol. Et alkoholproblem påvirker ikke kun den, der drikker, men også familien og omgangskredsen. Derfor tilbydes de pårørende selvstændig rådgivning i forhold til de problemer, det medfører at være tæt på en, der har et problematisk alkoholforbrug.

  Der er mulighed for familieorienteret alkoholbehandling. Dette skal visiteres af myndigheden indenfor børn og unge.

  Hvad er antabus:

  Antabus er et medicinsk præparat man kan tage, hvis man oplever, at havde udfordringer med alkohol. Antabussen er en brusetablet der har en virkning på mellem 7 - 14 dage. Det anbefales altid, at man tager antabus sammen med et behandlingsforløb for udfordringer med alkohol. Studier har påvist, at antabussen ikke kan stå alene, men at der skal behandling indover for at få en god effekt. 

  Hvordan virker antabus:  

  I antabus er der et stof ved navn disulfiram der hæmmer et enzym i kroppen. Det enzym i kroppen der bliver hæmmet nedbryder normalt alkohol i leveren. Dette gør, at leverens funktion til at udskille alkohol formindskes. Hvis man drikker alkohol mens man indtager antabus vil man kunne få en forgiftning.

  Bivirkninger ved indtagelse af alkohol og antabus:

  Hvis man drikker alkohol mens man indtager antabus kan følgende symptomer vise sig:

  Hurtig puls, øget blodtryk, svimmelhed, hovedpine, kvalme samt opkastninger. Derudover skal det også tilføjes, at der kan vise sig symptomer som: spiseforstyrrelser, angst, kramper samt i værste tilfælde med døden til følge.  

  Udlevering af antabus:

  Hos Alkoholrådgivningen er der mulighed for, at supplere alkoholbehandlingen med antabus. For at kunne modtage antabus i Alkoholrådgivningen skal du først havde kontaktet din egen læge. Denne vil efterfølgende  lave en ordination på, at du kan få udleveret antabus. Når du har fået din egen læge til at ordinere antabus til dig har du mulighed for, at hente antabus i Alkoholrådgivningen hver torsdag mellem 15:00 - 15:45.

  Hvad er NADA?

  I Alkoholrådgivningen er der mulighed for, at modtage NADA, som et supplement til alkoholbehandlingen. NADA er øreakupunktur, hvilket vil sige, at der bliver isat fem engangsnåle i øret. Nålene skal sidde i øret af 45 minutters varighed, medens man forholder sig i ro. Selve NADA-metoden stammer fra Lincoln Hospital i South Bronx, New York og blev udviklet i begyndelsen af 1970’erne. NADA er i dag anerkendt over det meste af verden.

  Forventet effekt af NADA

  NADA er et tilbud, der understøtter behandlingen i Alkoholrådgivningen og kan havde en beroligende effekt, dæmpe ens abstinenser, drikketrang, angst og uro bare for at komme med et par eksempler. NADA kan også medvirke til, at man kommer mere i balance med sig selv og derved styrke kroppens funktioner. Dette kan øge den effekt man får af, at gå i behandling i Alkoholrådgivningen. Alle kan modtage NADA uanset om man er i medicinsk – eller anden behandling eller har en diagnose.

  Hvem må udføre NADA?

  For at kunne udføre NADA kræver det, at man er certificeret hos NADA-Danmark, hvilket de alkoholkonsulenter, der tilbyder NADA selvfølgelig er. Selve de nåle, der bliver brugt til NADA er CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle. Engangsnålene er 7 eller 13 mm lange og har en tykkelse på 0,20 mm.

  Billede af nåle i øret          

  Hvis dette lyder som noget for dig så snak med din alkoholkonsulent

  Du kan møde op på følgende tidspunkter, hvis du ønsker at modtage eller afprøve NADA

  Mandag: 08:15 – 09:00
  Tirsdag:  08:15 – 09:00
  Onsdag:  08:15 – 09:00
  Torsdag: 08:15 – 09:00 og 14:30 – 15:15

  Her på siden har du mulighed for, at teste dig selv i forhold til, hvordan dit alkoholforbrug ser ud. Den test du kan tilgå her på siden hedder Alcohol Use Disorder Test og kan findes længere nede på siden under dokumenter, hvor der er en pdf-fil ved navn Alcohol Use Disorder Test.

   

  Alcohol Use Disorder Testen er en af de mest brugte screeningsmetoder til at finde ud af, om man kan havde udfordringer med alkohol. Det er WHO der har udviklet screeningsmetoden, der ca. tager et minut at udfylde.

  I spørgeskemaet er der 10 spørgsmål, der er inddelt i tre grupper:

  1. Tre spørgsmål om stort alkoholforbrug.
  2. Tre spørgsmål om alkoholafhængighed.
  3. Fire spørgsmål om skadeligt forbrug.

   

  Ved hvert spørgsmål har man muligheden for, at score mellem 0-4 point. Man kan i alt højst score 40 point. Jo højere ens score er, jo større er muligheden for, at man har udfordringer med alkohol.

  Hvis man har mellem 0-7 point vil man i de fleste tilfælde ikke havde udfordringer med alkohol. Ligger ens samlede point mellem 8-15 kan det fortælle, at man har et stort forbrug af alkohol der kan afhjælpes med en kort behandling. Point mellem 16-19 kan betyde, at man har et skadeligt forbrug af alkohol, der kræver en kort behandling suppleret med medicinsk behandling. Hvis man har et samlet antal point over 20 kan det betyde, at man har store udfordringer med alkohol og derved også kan være afhængig af alkohol. Hvis man er afhængig af alkohol kræver det typisk et længere behandlingsforløb.

  billede af keyboard

  Der er mange ting, der kan gøre det svært at møde fysisk op til alkoholbehandling. Nogle af tingene kan være, at Alkoholrådgivningens åbningstider ikke passer ind eller, at det er svært at få alkoholbehandlingen til at passe ind i sin hverdag. Derfor tilbyder Alkoholrådgivningen nu online behandling.

  Hvad er Blend-A:
  Har du udfordringer ved at møde fysisk op til alkoholbehandling eller har du brug for et fleksibelt alkoholtilbud du kan tilgå hjemmefra, så kan Blend-A være noget for dig. Blend-A er et behandlingstilbud, hvor du igennem den onlineplatform, der er via Blend-A vil kunne tilgå nogle online øvelser. Disse online øvelser kan du lave hjemmefra når det passer ind i din hverdag. Blend-A stammer fra forskningsprojektet Blended Care for Alcohol Use Disorder (Blend-A).

  I Blend-A kan du tilgå øvelser, som kan være nogle af de samme øvelser man får når man møder fysisk op til alkoholbehandling. Nogle af de øvelser du kan tilgå er, at kunne håndtere ens trang til alkohol, ændre ens tankemønstre eller kortlægge, hvornår der er størst risiko for, at få et tilbagefald. Alt dette er noget som du kan arbejde med hjemmefra over nettet når det passer ind i din hverdag, hvor du også kan havde mulighed for, at fordybe dig i øvelserne.

  Hvordan foregår alkoholbehandlingen via Blend-A:
  Den måde som alkoholbehandlingen udbydes på via Blend-A er, at man skal logge ind på en onlineplatform, hvor man har mulighed for, at tilgå nogle opgaver, der er fordelt under emner. Når man har lavet en opgave sender man opgaven igennem onlineplatformen til den alkoholkonsulent man har, som vil give en feedback på den opgave man har lavet. Igennem Blend-A vil der også være øvelser, informationer, billeder og videoer man kan se for at blive mere opmærksom på ens adfærd.

  Der vil være mulighed for, at afholde et web-møde med ens alkoholkonsulent ca. hver 6. uge. Dette kan aftales nærmere med ens alkoholkonsulent. På onlineplatformen har du også mulighed for, at skrive til din alkoholkonsulent.

  Hvilke ting kræver det for, at kunne deltage i Blend-A:
  Det som det kræver for, at kunne deltage i Blend-A er, at du har en computer, tablet, iPad eller mobiltelefon, der har adgang til internettet. Derudover er det også en fordel, at du kan læse og forstå dansk da onlineplatformen er på dansk.

  Praktiske oplysninger:
  Der er mulighed for, at være anonym, hvis man ønsker det. Man kan henvende sig til os lige meget, hvilken kommune man bor i. Det kræver ikke en henvisning for, at kunne deltage på onlineplatformen via Blend-A men du skal kontakte Alkoholrådgivningen, hvis du ønsker at blive oprettet og derved få adgang til onlineplatformen.

  Kontakt:
  Hvis Blend-A lyder interessant og du gerne vil vide mere eller du har lyst til, at komme i gang med online alkoholbehandling er du velkommen til, at ringe på 5588 1400 eller sende en mail.

  Hvad er døgnbehandling:

  Døgnbehandling er et længerevarende intensivt forløb på en døgninstitution. Et døgnforløb varer som regel fra 6 til 12 uger. Under døgnbehandlingen bor du på behandlingsstedet og er hjemme i weekender efter aftale med stedet. 

   

  Hvad er dagbehandling

  Dagbehandling er et længerevarende intensivt forløb på en behandlingsinstitution. Forløbet varer som regel mellem 6 til 12 uger, 5 dage om ugen i ca. 6 timer dagligt. Det skal tilføjes, at man her ikke bor på behandlingsstedet men efter de 6 timer tager hjem igen. 

   

  Vil du søge om dagbehandling eller om døgnbehandling?

  Som hovedregel er Næstved Kommunes praksis, at ambulant behandling skal være afprøvet, før der kan søges om dagbehandling eller døgnbehandling. I Alkoholrådgivningen vil vi så vidt muligt hjælpe dig videre, hvis du vil være bedre hjulpet med dagbehandling eller døgnbehandling. Et dagbehandlingstilbud eller ophold på en døgnbehandlingsinstitution er gratis, hvis det bevilliges af Kommunen. Du skal dog selv sørger for transport til og fra behandlingsstedet. 

   

  Ansøgning:

  Vi tilbyder, at du sammen med din alkoholkonsulent udfylder et ansøgningsskema. Der kan være brug for, at I indhenter udtalelser fra andre fagpersoner. Dette for at få så meget viden om dig, at der kan tages stilling til, hvilken behandlingsinstitution, der vil tilgodese dine behov for behandling bedst muligt. Du skal derfor være forberedt på, at det kan tage nogle uger inden ansøgningen er klar. 

  Ansøgningen underskrives og fremsendes til Sundhedscenterchefen, der behandler ansøgningen og beslutter, om du kan få bevilliget behandlingen. Sundhedscenterchefen sender svar på din ansøgning senest 30 dage efter, at ansøgningen er modtaget. 

  Hvis Sundhedscenterchefen bevilliger behandlingen, aftaler du og din alkoholkonsulent opstart med det konkrete behandlingssted. 

   

  Klagevejledning

  Hvis du får afslag på din ansøgning, sender Sundhedscenterchefen en klagevejledning, hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over afgørelsen. 

  Under din dag- eller døgnbehandling vil din alkoholkonsulent løbende havde kontakt med dig og behandlingsstedet.

  Alkolinjen: Anonym og gratis rådgivning om alkoholproblemer 80 200 500 – åben mandag fra kl.9:00-17:00 samt alle øvrige hverdage fra kl. 11.00-17.00, og der er åbent på helligdage.

  Hjælp til pårørende: Få viden, støtte og hjælp til at håndtere den situation, du befinder dig i. Læs om, hvorfor det kan være udfordrende at være pårørende og få gode råd til, hvordan du hjælper dig selv, et barn og den drikkende på følgende link: https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen/hjaelp-til-paaroerende

  Akutlinjen I Næstved: Når du ringer til Akutlinjen i Næstved, vil du blive tilbudt en støttende og afklarende krisesamtale. Akutlinjen er for borgere i Næstved og er åben alle ugens 7 dage fra kl. 8:00 – 23:00. De kan kontaktes på 3046 5255.

  PsykiatriFondens Telefonrådgivning: Anonym professionel rådgivning for dig med psykisk sygdom, dig der er i krise og pårørende. De har følgende telefonnummer: 3925 2525.

  Depressionslinjen: Hos depressionslinjen er det frivillige der tager telefonen, der selv har haft sygdommen helt tæt på. De frivillige er parate til at udveksle erfaringer samt lytte. De kan kontaktes på 3312 4774.

  Angst Telefonen: Du kan stille spørgsmål og få vejledning om angst og behandling eller bare tale med os om det, der er svært. Der er telefontid om mandagen 10:00 – 16:00, tirsdagen 10:00 – 16:00 og 19:00 -22:00, torsdag 10:00 – 13:00 og 19:00 -22:00 og søndag 16:00 – 19:00.

  TopHotline: Hvis du er bekymret for om du selv, en ven eller et familiemedlem er ved at udvikle en psykose, kan du ringe på 4732 7900. Når du ringer, kommer du til at tale med en psykiatrisk sygeplejerske eller en psykolog, som kan hjælpe dig videre.

  Startlinien: Hvis du føler dig alene eller er i krise og har brug for at dele dine bekymringer, kriser og personlige problemstillinger med et andet menneske, så kan du ringe alle dage fra kl. 16:00 – 23:00 på telefonnummer: 3536 2600.

  Sind: Hvis du er psykisk sårbar eller pårørende kan du få rådgivning. Ved telefonerne sidder erfarende psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet – enten som sindslidende eller pårørende Sind kan kontaktes i følgende tidsrum: mandag til fredag 11:00 – 22:00 og søndag samt helligdage kl. 17:00 – 22:00 på telefonnummer: 7023 2750.

  Livslinien: Hvis du har selvmordstanker eller brug for at tale med nogen, kan du kontakte Livsliniens rådgivere på 7020 1201 alle ugens dage mellem 11:00 – 04:00, eller skrive til Livsliniens netrådgivning på skrivdet.dk

  Relevante artikler