Gå til hovedindhold

Magtanvendelse på voksenområdet

Her finder du information om reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret. Det er også her du finder information om Næstved Kommunes tilrettelæggelse af arbejdet med registrering, behandling og opfølgning på magtanvendelser på voksenområdet.

Dommerhammer

Indhold

  Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet, uanset den enkeltes alder, modenhed og psykiske funktionsevne.

  Både holdningsmæssigt og retligt er udgangspunktet, at borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, ligesom andre borgere, har en række grundlæggende rettigheder, der følger af grundloven og internationale konventioner, fx Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Borgerne har således ret til bevægelsesfrihed, privatliv og personlig integritet.

  I det daglige arbejde med en borger kan der imidlertid opstå situationer, hvor medarbejderne, der tager sig af borgeren, er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder.Det kan være indgreb, der sker alene af hensyn til borgeren selv, fx hvis en kvinde med demens, blidt, fastholdes i en badesituation. Det kan også ske af hensyn til andre, fx hvis en ung på et anbringelsessted føres til sit værelse, fordi vedkommende udviser en adfærd, der er uforsvarlig.

  Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes

  (Kilde Socialstyrelsen 2020).

  Det er Selvbestemmelsesnævnet i Næstved Kommune der behandler alle anmodninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der forelægges en årlig beretning for kommunalbestyrelsen omkring udviklingen på området.

  Der foregår et løbende samarbejde mellem Næstved Kommune og andre kommuner i forbindelse med anmodninger og indberetninger om magtanvendelser overfor borgere med anden handlekommune. Kommuner og myndigheder kan rette henvendelse via kontaktoplysninger nederst på denne side.

  Relevante artikler