Gå til hovedindhold

Botilbud til blinde og svagtseende

Solgaven er et botilbud til blinde og svagtseende. Solgaven er også et aktivitetscenter og aktiviteter planlægges ud fra beboernes ønsker og muligheder.

Gule blade på et træ op mod en blå himmel

Indhold

  Solgaven er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede. Derudover er der et mindre område for beboere med specielle behov som fx demens. Solgaven har også et dagtilbud for hjemmeboende fra lokalområdet, samt et dagtilbud for yngre synshandicappede, der modtager visiteret § 85 støtte i eget hjem, efter Serviceloven.

  Medarbejderne på Solgaven er specialuddannede til at støtte, hjælpe og motivere blinde og svagtseende borgere, til at få det optimale ud af deres hverdag og opnå en livskvalitet der er så høj som mulig. Hver enkelt beboer har sin egen kontaktperson og modtager støtte og hjælp til det, de ikke selv kan og motiveres til at bruge deres egne ressourcer rigtig, for at styrke velværet og give personlig tilfredshed.

  Næstved Kommune har overenskomst med den selvejende institution Solgaven. Det er Næstved Kommune, der har visitationsretten til Solgaven.

  Læs mere på Solgavens hjemmeside

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Solgaven

  Telefon: 5588 2400

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler