Gå til hovedindhold

Dag- og botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Center for Neuropædagogik er et selvstændigt fagspeciale under Handicap og Psykiatri i Næstved Kommune. Tilbuddet omfatter fire døgnboliger og et aktivitets- og samværscenter, og henvender sig til borgere med erhvervet hjerneskade i alderen 18-65 år.

Døgnbolig for borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved Kommune

Indhold

  Boligerne

  De fire afdelinger er indrettet med syv selvstændige lejligheder og et fælles køkken alrum, og der er personale tilknyttet døgnet rundt.

  I boligerne tilbydes fuld hjælp eller støtte og guidning, som planlægges ud fra den enkelte borgers fysiske, psykiske og kognitive status.

  Vi tilbyder støtte til:

  • Personlig hygiejne (ADL)
  • Psykisk trivsel (jeg-støttende samtaler)
  • Overblik i bolig (piktogrammer, billeder, labels)
  • Opgaver i boligen (oprydning, tøjvask og let rengøring)
  • Varetagelse af egen økonomi
  • Kontakt med øvrige myndigheder eller institutioner (bank, advokat, kommune)
  • Deltagelse i aktiviteter der bliver afholdt i og på tværs af boligerne
  • Samspil og medinddragelse af pårørende

  Støtten varetages af personale som er uddannet indenfor den sundhedsfaglige eller pædagogiske sektor.

  Der betales husleje, el, vand og varme og hvert hus har en kostordning, som borgerne kan betale til via PBS. Der er også mulighed for selv at stå for sin kost.

  Vi tilbyder altid et informationsmøde til en kommende ny borger med pårørende, hvor vi viser centeret frem og fortæller om vores rammer, indsats og muligheder. Dette bliver efterfulgt af et opfølgningsmøde hvor borger og pårørende kan få svar på deres refleksioner og spørgsmål fra det første møde.

  Aktivitets- og samværscenter

  I aktivitets- og samværstilbuddet kommer der både brugere fra boligerne samt brugere udefra.

  Man kan visiteres til en fuldtidsplads som er 5 dage om ugen eller en halvtidsplads som er 2,5 dag om ugen. Vi sørger for at hente og bringe brugerne.

  Centeret har indgået et offentligt privat samarbejde med eksterne fysioterapeuter som benytter vores træningslokale, så vores borgere ikke skal transportere sig frem og tilbage til behandling.

  I cafeen tilbydes aktiviteter som spil, højtlæsning af avis, bankospil, tilberedning af onsdagsfrokost, lytte til lydbøger, m.m.  Der er ligeledes mulighed for individuel tid, efter ønsker og behov.

  Cafeen varetages af relevant uddannet personale.

  I træningsdelen afholdes individuelt tilrettelagt forløb, holdtræning, ugentlige mobilitetsture hvor brugerne kan tilmelde sig, selvtræning, udendørstræning samt kvartalsvis aften aktiviteter.

  Der er etableret klubhold som bage hold, turhold eller løbehold, hvis formål er at fremme et socialt fællesskab samtidig med vedligeholdende træning af færdigheder.

  Træning varetages af en fysioterapeut og en ergoterapeut.

  Der kan forekomme brugerbetaling på enkelte aktiviteter, der afholdes i Centeret.

  Støttecenteret

  Tilbuddet henvender sig til borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved Kommune, som bor i egen bolig med ingen eller minimal støtte, og som har behov for socialt samvær.

  I støttecenteret kan der ydes støtte til medicindosering, handle på elektronisk post eller andre sygeplejefaglige opgaver.

  Samværstilbud foregår hver onsdag kl. 10-13 hvor der er mulighed for at deltage i den brugerbetalte onsdagsfrokost i cafeen samt hver torsdag kl. 9-12 hvor dagen starter med fælles morgenmad i gruppen.

  Brugerne kan deltage i de aktiviteter der afholdes i cafeen i dette tidsrum.

  Støtten varetages af Centerets sygeplejerske og cafepersonale

  I center for Neuropædagogik har vi et pårørenderåd som afholder møder 4- 6 gange årligt. Deltagerne har mulighed for at bidrage med ideer og holdninger samt at planlægge og afholde arrangementer som ex. foredrag og sommerfest.

  I Aktivitets og samværscenteret er der nedsat et borgerråd, for at medinddrage brugerne i beslutningsprocesser omkring, hvilke aktiviteter de efterspørger i tilbuddet.

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Telefon: 5588 1370

  Send digital post (kræver nemid)

  Andre relevante artikler