Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Hjerneskadecenter Næstved

Hjerneskadecenter Næstved er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved kommune. Ambulant genoptræning efter indlæggelse på sygehus, neuropædagogisk støtte i eget hjem, støttecenter, netværkstilbud, individuelle tilbud til pårørende, koordination, rådgivning og vejledning.

Person lægger puslespil

Indhold

  Hvad kan vi tilbyde?

  Træning ved ergo- og fysioterapeuter på selve centret og i mindre omfang mulighed for hjemmetræning. Der vil blive tilbudt individuel træning samt holdtræning af forskellig art.

  Målet med træningen er at mindske fysiske og kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade, så der opnås et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

  I forbindelse med udskrivning fra sygehus udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan, som sendes til Næstved Kommune. Hjerneskadecenter Næstved sørger herefter for at indkalde til opstart af genoptræning.

  Hvis man bor på et plejecenter eller har behov for et ophold på en midlertidig aflastningsplads, vil det være terapeuterne her, der opfylder genoptræningsplanen i samarbejde med senhjerneskadespecialist.

  Støtte i eget hjem ved sundheds- og pædagogisk personale. Støtten kan bestå i vedligeholdelse og udvikling af daglige færdigheder herunder personlig og praktisk hjælp, støtte til struktur i dagligdagen, hjælp til udvikling af egne ressourcer og erkendelse af eget støttebehov.

  Målet med indsatsen er at optræne og udvikle færdigheder, så man er i stand til at leve et så selvstændig og meningsfyldt liv som muligt i egen bolig.

  Støtte efter servicelovens § 85 visiteres af Center for Handicap og Psykiatri.

  Hjerneskadecenter Næstved tilbyder at skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb, når man udskrives fra sygehus. Det vil bl.a. sige, at vi kan tilbyde at koordinere tilbud, tider mv. samt hjælpe med skabe overblik over diverse tilbud og muligheder for træning, undervisning, støtte osv.

  Både borgere, pårørende og fagpersonale er velkomne til at henvende sig og søge rådgivning og vejledning i konkrete sager eller ved faglige spørgsmål.

  Som pårørende til en person med senhjerneskade kan du opleve, at dit liv også er blevet et andet. Du kan føle, at du skal dække over situationen eller lade som alt er i orden. At du påtager dig flere og flere opgaver i hverdagen.

  Du kan føle dig isoleret, og det kan være meget belastende. Så hvordan kan du få hjælp?

  Der er tilbud om at deltage i en netværksgruppe på hjerneskadecenter Næstved, hvor du kan møde andre, der er i lignende situation.
  På møderne får du øget viden omkring hjerneskade og muligheden for at stille spørgsmål til professionelle indenfor området, vi kan hjælpe dig til at forstå din situation og forholdene derhjemme.

  Du får et frirum og en viden, som kan støtte dig i at tackle udfordringerne. Ligeledes får du et overblik over egne ressourcer samt hensigtsmæssig brug af dem.

  Det hjælper at tale med andre i samme situation. Som pårørende kan du have brug for at kunne give udtryk for dine tanker og oplevelser.
  Samtale med andre i samme, eller en lignende situation kan være givtig og give dig nye redskaber og forståelse.

  Hjerneskadecenter Næstved har en tværfagligt sammensat personalegruppe.
  Træningsteamet består af ergo- og fysioterapeuter. Støtteteamet består af sundheds- og pædagogisk personale. Herud over er der ansat en senhjerneskadespecialist.

  Dysfagi er en samlet betegnelse for tygge- og synkebesvær, hvor man har nedsat eller manglende evne til at tygge og/eller synke maden.

  Dysfagi kan føre til at man fejlsynker, det vil sige får mad og/eller drikke galt i halsen. Fejlsynkning øger risikoen for lungebetændelse.

  Dysfagi kan ramme alle, og er ikke en sygdom i sig selv. Dysfagi er et symptom ved mange sygdomme, f.eks. demens, parkinsons, sclerose, hjerneskade, cancer i hals- og mund-region, dårlig tand- og mundhygiejne.

  Dysfagi kan også opstå som en naturlig del af aldring, men også forårsages af psykiske problemstillinger.

  Se mere information under dokumenter