Skip to main content

Belysning

Her kan du indrapportere fejl i gadebelysningen samt læse den nye overordnede belysningsplan for Næstved kommune. Du kan også læse vores masterplan og handlingsplan for belysning.

Ved evt. fejl på signalanlæg/lysregulering, trafiksignaler og fodgængertryk vil NK-Forsyning gerne have besked, dette kan gøres her

Fejlmelding af gadelys eller trafiksignalanlæg

Ved større skader og ved trafikanlæg der er ude af drift, kan NK-Forsyning A/S også kontaktes på tlf. 5578 5150

Planlægning og etablering af lysreguleringer

Planlægning og ny-anlæg af lysregulering varetages af Trafik-kontoret. Har du ønske om etablering eller ændring af lysregulering, kan du kontakte Team Trafik.

Ny overordnet belysningsplan for Næstved Kommune

Teknisk Udvalg har på deres møde d. 11. december 2017 besluttet, at belysningsplanen lægges frem, så borgere, bylaug, lokalråd og andre interessenter får mulighed for at fremsende ønsker til belysning.

Frist for ønsker til belysning var den 1. juni 2018. Der er indkommet ca. 70 ønsker fra borgere, bylaug, lokalråd m.fl. Der vil blive fremlagt en samlet opgørelse over alle ønsker til Teknisk Udvalg i efteråret 2018.

Du kan læse Teknisk Udvalgs beslutning her - punkt 270

Handlingsplan for renovering af eksisterende vejbelysning

Masterplan for visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune

Tændetider for gadebelysning

Teknisk Udvalg har den 15. december 2014 besluttet at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode fra 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes. Du kan læse mere om tændtiderne og generelt om NK Forsyning på nedenstående links:

Tændplan for vejbelysningsanlæg

Læs mere om NK Forsyning på deres hjemmeside

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler