Gå til hovedindhold

Belysning

Har du spottet en fejl i gadebelysningen? Indrapporter den til Næstved Kommune. Læs kommunens nye overordnede belysningsplan, masterplan og handlingsplan for belysning.

Indhold

  Aftengadebeslysning

  Ved evt. fejl på signalanlæg/lysregulering, trafiksignaler og fodgængertryk vil NK-Forsyning gerne have besked. Det kan gøres her.

  Fejlmelding af gadelys eller trafiksignalanlæg

  Ved større skader og ved trafikanlæg der er ude af drift, kan NK-Forsyning A/S også kontaktes på tlf. 5578 5150

  Planlægning og ny-anlæg af lysregulering varetages af Trafik-kontoret. Har du ønske om etablering eller ændring af lysregulering, kan du kontakte Center for Trafik og Ejendomme.

  Teknisk Udvalg har på deres møde d. 11. december 2017 besluttet, at belysningsplanen lægges frem, så borgere, bylaug, lokalråd og andre interessenter får mulighed for at fremsende ønsker til belysning.

  Frist for ønsker til belysning var den 1. juni 2018. Der er indkommet ca. 70 ønsker fra borgere, bylaug, lokalråd m.fl. Der vil blive fremlagt en samlet opgørelse over alle ønsker til Teknisk Udvalg i efteråret 2018.

  Du kan læse Teknisk Udvalgs beslutning her - punkt 270

  Handlingsplan for renovering af eksisterende vejbelysning

  Masterplan for visionerne for vejbelysningen i Næstved Kommune

  Teknisk Udvalg har den 15. december 2014 besluttet at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode fra 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes. Du kan læse mere om tændtiderne og generelt om NK Forsyning på nedenstående links:

  Tændplan for vejbelysningsanlæg

  Læs mere om NK Forsyning på deres hjemmeside

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler