Gå til hovedindhold
Veje
Bolig
Trafik

Vintervedligeholdelse

Sammen med kommunens grundejere sørger Næstved Park og Vej for at renholde, snerydde og glatførebekæmpe, når vinteren står for døren. Det sikrer, at trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.

Sneplov foretager snerydning på landevej

Indhold

  Vinter- og Renholdelsesregulativ

  Regulativet indeholder retningslinjer/vejledninger for grundejers forpligtigelser ved fodgængerarealer/fortove samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

  Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i Lov om offentlige veje nr. 1520 af den 27. december 2014 og bestemmelser i Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

  Læs Vinter- og Renholdelsesregulativet her.

  Det kræver en hel del planlægning at passe det offentlige vejnet på omkring 1.100 km plus cirka 300 km stier. Alle kommunale veje er derfor inddelt i fire vedligeholdelsesklasser, så både vinterberedskabet samt den almindelige vedligeholdelse af vejene kan ske i takt med vejenes betydning.

  De fire vedligeholdelsesklasser er som følgende:

  Klasse 1 

  Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje. 

  Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livvigtige institutioner o.lign. 

  Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet

  • Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.

  • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. 

  Klasse 2

  Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.lign. 

  Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 05:00 og 15:30.

  • Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.

  • Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum således, at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. 

  • I særlige tilfælde (f.eks. isslag og kraftig snefald) kan der udføres glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet mellem kl. 15:30 og 22:00. 


  Klasse 3 

  Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet samt øvrige P-pladser o.lign.

  Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage mellem kl. 05:00 og kl. 15:30. 

  • Indsats igangsættes når opgaverne på klasse 1 til 2 veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
    
  • I særlige tilfælde (f.eks. isslag og kraftigt snefald) kan der udføres glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet mellem kl. 15:30 og 22:00. 


  Klasse 4 

  Omfatter veje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje. 

  • Saltes/grusses ikke og sneryddes kun undtagelsesvis. 

   

  Du kan søge på din adresse eller dit matrikelnummer på kortet herunder og se hvilken vedligeholdelsesklasse din vej er defineret som.

   

  Kort over vejklasser

  I fællesskab med Næstved Kommune er du som borger forpligtet til at renholde, snerydde og sørge for, at der ikke er glat. Læs her, hvilke forpligtigelser du har.

  Grundejerens pligter - Offentlige fortove og stier.

  Du er som grundejer forpligtet til at:

  • snerydde
  • glatførebekæmpe, og
  • renholde 

  ud for din ejendom, når din ejendom grænser op til kommuneveje og offentlige stier. 

  Grundejerens pligter - Private fællesveje. 

  Du er som grundejer forpligtet til at:

  • snerydde
  • glatførebekæmpe, og
  • renholde

  det samlede færdselsareal, når din ejendom grænser til privat fællesvej eller sti. 

   

  Læs hele Vinter- og Renholdelsesregulativet her. 

  Det er som udgangspunkt ikke tilladt at færdes på isen ud for kyster, i havne, søer og vandløb.
  Næstved Kommune har bemyndigelse til at kunne tillade færdsel på is. Det sker, når tykkelsen på isen er over 15 cm.

  Vi måler pt. is-tykkelsen på Glumsø Sø og søen på Ydernæs, som begge er egnede til skøjte-søer.

   Det er kun tilladt at færdes på isen, hvis der er synligt skiltet.