Skip to main content

Vintervedligeholdelse

Når vinteren står for døren, er Næstved Park & Vej klar til at rykke ud, så trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.

Sneplov foretager snerydning på landevej

Indhold

  Byrådet vedtog den 8. oktober 2019 et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ.

  Det nye regulativ indeholder retningslinjer/vejledninger for grundejers forpligtigelser ved fodgængerarealer/fortove, samt retningslinjer for kommunes udførelse af vintertjenste.

  Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i Lov om offentlige veje nr. 1520 af den 27. december 2014 og bestemmelser i Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

  Læs Vinter- og renholdelsesregulativ her.

  Vedligeholdelsesklasser

  Det kræver en hel del planlægning at passe det offentlige vejnet på omkring 1.100 km plus cirka 300 km stier. Alle kommunale veje er derfor inddelt i fire vedligeholdelsesklasser, så både vinterberedskabet samt den almindelige vedligeholdelse af vejene kan ske i takt med vejenes betydning.

  Du kan søge på din adresse eller dit matrikelnummer på kortet herunder og se hvilken vedligeholdelsesklasse din vej er defineret som.

  Kort over vejklasser

  Under fanen "Vinterberedskab" kan du se hvilket vinterberedskab du kan forvente på din vej.

  Vinterberedskab

  Klasse 1 - 158 km

  Veje og hovedstier der har afgørende betydning for samfærdsel mellem store bydele (overordnet trafiknet)
  Kvalitet, omfang og tidspunkter: Tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage.
  Bemærkninger: Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. Der kan være perioder med glatte veje.


  Klasse 2 – 617 km

  Veje, stier og pladser som har afgørende betydning for den kollektive trafik samt væsentlig betydning for afvikling af trafik i og mellem bykvarterer.
  Kvalitet, omfang og tidspunkter: Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15:30, også lørdage/søn- og helligdage.
  Der saltes ikke mod glatte veje og mindre snefald fra kl. 15:30 – 05.00. Ved Kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 5:00 til kl. 22.00
  Bemærkninger: Iværksættes hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.


  Klasse 3 – 190 km

  Veje, stier og pladser der har nogen betydning for afvikling af den lokale trafik.
  Kvalitet, omfang og tidspunkter: Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15.30
  Der saltes ikke mod glatte veje og mindre snefald fra kl. 15:30 – 05.00. Ved Kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 5:00 til kl. 22.00
  Bemærkninger: Iværksættes hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden. Opgaven udføres når Klasse 2 opgaverne er under kontrol. I specielle situationer tilstræbes udførelse samtidig med Klasse 2 opgaverne. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.


  Klasse 4 – 135 km

  Veje, stier og pladser som har mindre betydning for afvikling af den lokale trafik.
  Kvalitet, omfang og tidspunkter: Der udføres kun snerydning i meget begrænset omfang, og kun indenfor normal arbejdstid kl. 07.00 - kl. 15.30 på hverdage.
  Bemærkninger: Iværksættes kun ved kraftigt snefald hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden. Opgaven udføres først når Klasse 3 opgaverne er afsluttet, og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt.

  Forpligtigelser som grundejer

  Du har som grundejer pligt til at rydde sne og salte ud for din ejendom.
  Det skal du gøre:

  I byer og bymæssig bebyggelse

  Ejendomme der grænser til offentlige veje og stier samt privat fællesvej og sti skal grundejeren rydde sne og glatførebekæmpe på fortov og sti ud for ejendommen.

  På landet

  Ejendomme der grænser til offentlige veje og stier samt privat fællesvej og sti kan Næstved Kommune forlange snerydning og glatførebekæmpelse, hvor der er væsentlig trafikal interesse.
  En grundejer kan, på visse vilkår, overdrage sine forpligtelser til snerydning og glatførebekæmpelse til en anden.