Gå til hovedindhold

Mulighed for overførsel til andet valgsted og kørsel til valgsted

Der er mulighed for, at vælgere med handicap kan søge om at afgive stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen end det, som vælgere er tilknyttet ifølge valglisten. Ansøgningen sendes til bopælskommunen. Du har også mulighed for at blive kørt til dit afstemningssted, hvis du har et handicap eller lignende, som forhindrer dig i selv at komme til valgstedet.

Vejtryk af kørestol på rød asfalt

Indhold

  På siden kan du læse om muligheden for at blive overført til et andet afstemningssted, fx hvis du har et handicap. Du kan også få kørsel til dit afstemningssted, hvis du ikke selv kan transportere dig.

  Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted

  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet i forhold til valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt, skal kommunalbestyrelsen imødekomme vælgerens ansøgning.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgning kan indgives fra fire uger før valgdagen. Sidste ansøgningsfrist er kl. 12 otte dage før valgdagen.

  Ansøgning skal indgives til Næstved Bibliotek & Borgerservice, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved. Digital ansøgning kan ske via selvbetjeningsløsningen på denne side. Kræver Nem-ID.

  Hjælpemidler til stemmeafgivningen på valgstedet

  På afstemningsstedet Herlufsholmhallen forefindes følgende særlige hjælpemidler:

  • Hæve-/sænkebord
  • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

  På alle afstemningssteder forefindes i øvrigt følgende hjælpemidler:

  • Sort pen (en sort tusch)
  • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
  • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
  • Overlægsplade til stemmesedlen, hvor ja og nej er anført med punktskrift (kun folkeafstemninger)

  Spørg gerne efter hjælpemidler, når du møder på valgstedet.

  Alle kan få hjælp til at stemme på valgdagen

  Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds? Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet). 

  Alle kan få hjælp af to valgstyrere/tilforordnede eller af en valgstyrer/tilforordnet og en person, du selv har valgt. 

  Læs mere hjælp til at stemme i indenrigs- og boligministeriets folder.

   

  Næstved Kommune tilbyder gratis kørsel til ældre vælgere og vælgere med handicap eller nedsat førlighed, som ikke har anden mulighed for transport til afstemningsstedet. 

  Ring til Næstved Taxa på 5577 7272 senest 5 dage før valgdagen. Opgiv navn, adresse og afstemningssted.

  Kørsel bliver koordineret af Næstved Taxa. Det betyder derfor, at flere vælgere bliver transporteret sammen, og at der ikke kan bestilles kørsel til et bestemt tidspunkt. 

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler