Gå til hovedindhold

Særlige ordninger

Der findes en række særordninger, der kan yde økonomisk støtte, hvis en række betingelser er opfyldt.

Indhold

  Næstved Kommune har foruden legater og muligheden for enkeltydelser, et par særordninger. Her på siden kan du læse mere om dem, og om hvordan du ansøger.

  Dækning af udgifter til transport

  Hvis du deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, kan du ifølge § 83 i Beskæftigelsesloven få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i tilskud til de udgifter, der er forbundet med at deltage.

  Dog kan godtgørelsen til personer, der modtager beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik kun udbetales, hvis udgiften kun i meget begrænset omfang dækkes af beskæftigelsestillægget.

  Godtgørelsen udbetales efter en vurdering, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på udgifterne til transport, afstanden til og fra tilbuddet, og om der skal anvendes specielt indkøbt arbejdstøj.

  Generelle regler for udbetaling:

  • Der udbetales ikke transportgodtgørelse til personer, som både bor og tilbydes aktivering inden for bygrænsen.
  • Godtgørelsen må ikke overstige kr. 1.000,00 pr. måned.

  Vi gør opmærksom på, at udbetalinger efter Beskæftigelsesloven § 83 er skattepligtige.

  Særlig støtte til høje boligudgifter

  Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har høje boligudgifter,
  • modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse,
  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed). En social begivenhed kan fx. være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

  Før den særlige støtte kan bevilges, skal det dog først undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

  Du skal desuden være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har en indtægt, har dette også betydning.

  Du skal desuden være opmærksom på, at du højst kan modtage særlig støtte de første 3 måneder, hvis du er mellem 25-29 år, er uddannelsesparat eller jobparat, og har ret til satsen som ude- eller hjemmeboende.

  Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • er under 25 år og modtager uddannelses- eller kontanthjælp som ude- eller hjemmeboende,
  • er fyldt 60 år og ikke kan få social pension,
  • modtager førtids- eller folkepension,
  • er gift eller samlevende og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler