Skip to main content

Gadekær

Gadekær kan være et samlingspunkt i landsbyen og er ofte anledning til fællesskaber mellem landsbyens beboere.

Gadekær Blangslev med blå himmel og træ med stor grøn krone

Indhold

  Støtteordning til vedligeholdelse af gadekær, gadekærsprojekter og til grønne områder.

  Formål:

  Næstved Kommune vil gennem landdistriktspolitikken "Godt liv på landet" styrke udvikling og synlighed af vores skønne og attraktive lokalområder. Allerhelst med borgernes engagement og deltagelse. Derfor støtter vi, når borgerne går sammen om at vedligeholde og forskønne de mange gadekær og andre grønne områder i kommunen.

  Hent godt live på landet her

  Hvem kan søge?

  Aktive bylaug, der er registret på kommunens hjemmeside, kan søge om tilskud.

  For at dokumentere at bylauget er aktivt, skal referat fra den seneste generalforsamling indgå i ansøgningen.

  Hvad kan der søges til?

  Der kan søges til vedligeholdelse af gadekær og grønne fællesarealer. Arealerne skal være kommunalt ejede, have status som fælles gadejord eller lignende. Hvis arealet er privatejet, skal der være offentligt adgang, hvilket skal dokumenteres i ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen skal indsendes inden den 24. juni.

  Der gives årligt 3.000 kr. i støtte til vedligeholdelse

  Hvordan søger man?

  I sender en mail til gadekaer@naestved.dk

  Ansøgningen skal indeholde adressen på det gadekær og/eller de grønne områder, der søges tilskud til og referat fra seneste afholdte generalforsamling.

  Gadekærsprojekter

  Bylaug kan også om tilskud til gadekærsprojekter.

  Ansøgningen skal indeholde et budget og en beskrivelse af projektet.

  Det er højst 50% af de samlede udgifter, der kan imødekommes og max 10.000 kr.

  Ansøgningen sendes på mail til gadekaer@naestved.dk inden den 1. juli.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)