Skip to main content

Hjælp til lokalområdeudvikling

Lokalområdekonsulenten er kontaktperson for lokalrådene i Næstved Kommune og er behjælpelig, når der er lokalråd, bylaug og andre foreninger og borgere, der vil skabe udvikling lokalt.

Indhold

  Mette Dinesen er lokalområdekonsulent og er del af Center for Kultur og Borgerservice. En af hendes opgaver er at bidrage til at gøre det let at være aktiv lokalt:

  I Center for Kultur og Borgerservide giver vi råd og vejledning, hvis I overvejer at søge tilskud fra de kommunale puljer.

  Derudover kan vi hjælpe med følgende:

  Idéudvikling og -afprøvning

  I er velkommen til at kontakte os, hvis I har en god idé, men er usikre på om den er realistisk eller i tvivl om, hvordan I kommer videre med den.

  Facilitering af borgermøder

  Lokale projekter behøver lokal forankring, og derfor er det en god idé at kalde folk sammen, så de kan give deres besyv med og for at skabe ejerskab til projektet. Det kan være en fordel, at en udenforstående faciliterer borgermødet, så I selv kan deltage processen.

  Hjælp til projektorganisering

  • Hvordan skal I organisere jer omkring jeres idé eller projekt?
  • Har I tænkt alle interessenter ind, og hvordan sørger I for at holde de relevante informeret?
  • Hvordan skaber og styrker i fortsat folks engagement?

  Det kan vi sparre med jer om.

  Bistand til fundraising

  Der er gode muligheder for at rejse penge til lokal udvikling hos forskellige offentlige og private puljer og fonde.

  Ofte kan det i første omgang være en god idé at kigge andre steder hen end i de kommunale kasser, da muligheden for at rejse kommunal medfinansiering som regel er større, hvis der er ekstern finansiering.

  Mellemfinansiering

  Nogle fonde udbetaler først deres tilskud, når et projekt er afsluttet. I kan søge kommunen om mellemfinansiering, indtil fonden udbetaler tilskuddet

  Kontakt til andre centre og fagområder i kommunen

  Det kan være uigennemskueligt hvad et projekt kræver af myndighedstilladelser og aftaler for at kunne gennemføres.

  Vi hjælper jer med at få kontakt til de rette personer på tværs af kommunens centre, og i fællesskab forsøger vi at gøre processen så enkel for jer som muligt.

  Facilitering af udviklingsworkshop

  Har I som lokalråd brug for en snak internt om f.eks. jeres indbyrdes samarbejde, kommunikation, synlighed lokalt, inddragelse af borgerne m.v., tilbyder vi at sætte rammer for, at I får snakket det igennem og får lavet nogle aftaler for samarbejdet fremover.

  Relevante fonde og puljer

  Få adgang til fondsdatabasen fonde.dk

  Som aktiv borger i Næstved Kommune kan du få adgang til fondsdatabasen fonde.dk.

  Læs mere på Kulturregion Storstrøms hjemmeside.

  Søg tilskud til forbedrende levevilkår i landdistrikter hos LAG

  Læs om kriterier og ansøgningsfrister på LAG Sydsjællands hjemmeside.

  Ansøg MOVIAs pulje til udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større byer

  Til samskabelsesprojekter om alternative løsninger på kollektiv mobilitet. Der er løbende ansøgningsfrist.

  Læs om puljen hos MOVIA.

  Mangler der et lokalråd der hvor du bor?

  Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Mette Dinesen.

  Læs mere om lokalrådenes formål og opgaver.

  Skriv kommentar

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)