Gå til hovedindhold

Hjælp til lokalområdeudvikling

Når lokalråd, bylaug, andre foreninger og borgere vil være med til at skabe udvikling lokalt i kommunen, sidder vores lokalområdekonsulent Mette klar til at hjælpe. Mette er kontaktperson for lokalrådene i Næstved Kommune og kan hjælpe med alt fra ideudvikling til facilitering af udviklingsworkshops.

Person bruge en paraply som balanceredskab - gul baggrund

Indhold

  Mette Dinesen er lokalområdekonsulent og er del af Center for Kultur og Borgerservice. En af hendes opgaver er at bidrage til at gøre det let at være aktiv lokalt:

  I Center for Kultur og Borgerservide giver vi råd og vejledning, hvis I overvejer at søge tilskud fra de kommunale puljer.

  Derudover kan vi hjælpe med følgende:

  I er velkommen til at kontakte os, hvis I har en god idé, men er usikre på om den er realistisk eller i tvivl om, hvordan I kommer videre med den.

  Lokale projekter behøver lokal forankring, og derfor er det en god idé at kalde folk sammen, så de kan give deres besyv med og for at skabe ejerskab til projektet. Det kan være en fordel, at en udenforstående faciliterer borgermødet, så I selv kan deltage processen.

  • Hvordan skal I organisere jer omkring jeres idé eller projekt?
  • Har I tænkt alle interessenter ind, og hvordan sørger I for at holde de relevante informeret?
  • Hvordan skaber og styrker i fortsat folks engagement?

  Det kan vi sparre med jer om.

  Der er gode muligheder for at rejse penge til lokal udvikling hos forskellige offentlige og private puljer og fonde.

  Ofte kan det i første omgang være en god idé at kigge andre steder hen end i de kommunale kasser, da muligheden for at rejse kommunal medfinansiering som regel er større, hvis der er ekstern finansiering.

  Nogle fonde udbetaler først deres tilskud, når et projekt er afsluttet. I kan søge kommunen om mellemfinansiering, indtil fonden udbetaler tilskuddet

  Det kan være uigennemskueligt hvad et projekt kræver af myndighedstilladelser og aftaler for at kunne gennemføres.

  Vi hjælper jer med at få kontakt til de rette personer på tværs af kommunens centre, og i fællesskab forsøger vi at gøre processen så enkel for jer som muligt.

  Har I som lokalråd brug for en snak internt om f.eks. jeres indbyrdes samarbejde, kommunikation, synlighed lokalt, inddragelse af borgerne m.v., tilbyder vi at sætte rammer for, at I får snakket det igennem og får lavet nogle aftaler for samarbejdet fremover.

  Få adgang til fondsdatabasen fonde.dk

  Som aktiv borger i Næstved Kommune kan du få adgang til fondsdatabasen fonde.dk.

  Læs mere på Kulturregion Storstrøms hjemmeside. 

  Søg tilskud til forbedrende levevilkår i landdistrikter hos LAG

  Læs om kriterier og ansøgningsfrister på LAG Sydsjællands hjemmeside.

  Ansøg MOVIAs pulje til udvikling af kollektiv mobilitet uden for de større byer

  Til samskabelsesprojekter om alternative løsninger på kollektiv mobilitet. Der er løbende ansøgningsfrist.

  Læs om puljen hos MOVIA.

   

  Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Mette Dinesen.

  Læs mere om lokalrådenes formål og opgaver.

   

   

   

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler