Den politiske mødeplan 2020

Her finder du mødedatoer for byrådet og de politiske udvalg 2020.

29. jan 2020

Indhold

  Byrådet

  28. januar 2020
  25. februar 2020
  17. marts 2020
  28. april 2020
  26. maj 2020
  30. juni 2020
  25. august 2020
  15. september 2020
  6. oktober 2020
  27. oktober 2020
  24. november 2020
  15. december 2020

  Økonomiudvalget

  20. januar 2020
  17. februar 2020
  9. marts 2020
  20. april 2020
  18. maj 2020
  15. juni 2020
  29. juni 2020 (ekstraordinært)
  18. august 2020
  7. september 2020
  19. oktober 2020
  9. november 2020
  7. december 2020

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  16. januar 2020
  3. februar 2020
  2. marts 2020
  14. april 2020
  12. maj 2020
  8. juni 2020
  17. august 2020
  7. september 2020
  5. oktober 2020 - samme dag fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget
  2. november 2020
  30. november 2020

  Børne- og Skoleudvalget

  13. januar 2020
  3. februar 2020
  2. marts 2020
  23. marts 2020 (ekskursion) - aflyst
  14. april 2020
  26. maj 2020
  8. juni 2020
  17. august 2020
  8. september 2020
  5. oktober 2020 - samme dag fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  2. november 2020
  30. november 2020
  14. december 2020 (temamøde)

  Kultur- og Demokratiudvalget

  27. januar 2020
  24. februar 2020
  30. marts 2020 (aflyst) - 3 sager afgøres skriftligt
  4. maj 2020
  2. juni 2020
  19. juni 2020 (ekstraordinært)
  31. august 2020
  28. september 2020
  26. oktober 2020
  23. november 2020

  Landdistriktsudvalget

  13. januar 2020
  3. februar 2020
  9. marts 2020
  23. april 2020
  12. maj 2020
  29. juni 2020
  24. august 2020
  19. oktober 2020
  14. december 2020

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  6. januar 2020
  29. januar 2020
  25. februar 2020
  30. marts 2020
  4. maj 2020
  2. juni 2020
  10. august 2020
  31. august 2020
  29. september 2020
  28. oktober 2020
  24. november 2020

  Plan- og Erhvervsudvalget

  13. januar 2020
  3. februar 2020
  2. marts 2020
  14. april 2020
  11. maj 2020
  8. juni 2020
  17. august 2020
  7. september 2020
  5. oktober 2020
  2. november 2020
  30. november 2020

  Teknisk udvalg

  6. januar 2020
  27. januar 2020
  24. februar 2020
  30. marts 2020
  4. maj 2020
  2. juni 2020
  10. august 2020
  28. september 2020
  26. oktober 2020
  23. november 2020

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)