Skip to main content

Fritidsudvalget

Fritidsudvalget består af medlemmer af folkeoplysende foreninger.

Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Næstved Kommunes politikere (Byrådet og Kulturudvalget) samt ansatte medarbejdere og ledere i fx Center for Kultur og Borgerservice.

Medlemmer

Udvalget består af 9 medlemmer i alt. Der vælges 2 fra aftenskoleforeningerne, 1 fra handicapforeningerne, 3 fra idrætsforeningerne, 2 fra børne og ungdomsforeningerne samt en fra øvrige (inkl. selvorganiserede) foreninger.

Valgt af Byrådet
Der er ingen udpeget

Medlemmer fra aftenskoleforeninger
Kirsten Ærø
Gitte Carlsberg

Medlemmer fra handicapforeninger
Tonny Ploug,

Medlemmer fra idrætsforeninger
Ole Hansen
Kåre Sørensen
Kenneth Sørensen

Medlemmer fra børne- og ungdomsforeninger
Torben Stenstrup
Kenneth Klausen

Medlem fra øvrige foreninger inkl. selvorganiserede
Tinus C. Frandsen

Hvad laver Fritidsudvalget

Fritidsudvalget varetager de folkeoplysende foreningers samlede interesser, og understøtter en konstruktiv dialog mellem foreningerne og politikerne/embedsmænd i Næstved Kommune.

Fritidsudvalget refererer til det politiske udvalg Kulturudvalget. Kulturudvalget kan uddelegere kompetence til Fritidsudvalget og dermed give udvalget mulighed for mere eller mindre direkte indflydelse på beslutninger, der vedrører foreningernes rammevilkår og udfoldelsesmuligheder.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)