Gå til hovedindhold
Fritid

Fritidsudvalget

Fritidsudvalget består af ni medlemmer fra forskellige typer af folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune.

Ikoner med forskellige fritidsaktiviteter (golf, boldspil, osv.)

Indhold

  Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Næstved Kommunes politikere (Byrådet og Kultur- og Idrætsudvalget) samt ansatte medarbejdere og ledere i fx Center for Kultur og Borgerservice.

  Udvalget består af 9 medlemmer i alt. Der vælges 2 fra aftenskoleforeningerne, 1 fra handicapforeningerne, 3 fra idrætsforeningerne, 2 fra børne og ungdomsforeningerne samt en fra øvrige (inkl. selvorganiserede) foreninger.

  Valgt af Byrådet
  Der er ingen udpeget

  Medlemmer fra aftenskoleforeninger
  Kirsten Ærø
  Gert Segato

  Medlemmer fra handicapforeninger
  Tonny Ploug

  Medlemmer fra idrætsforeninger
  Ole Hansen
  Kåre Sørensen
  Jakob Normann

  Medlemmer fra børne- og ungdomsforeninger
  Torben Stenstrup
  Mads Kildahl-Høgh

  Medlem fra øvrige foreninger inkl. selvorganiserede
  Marie Jerup

  Fritidsudvalget varetager de folkeoplysende foreningers samlede interesser, og understøtter en konstruktiv dialog mellem foreningerne og politikerne/embedsmænd i Næstved Kommune.

  Fritidsudvalget refererer til det politiske udvalg Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget kan uddelegere kompetence til Fritidsudvalget og dermed give udvalget mulighed for mere eller mindre direkte indflydelse på beslutninger, der vedrører foreningernes rammevilkår og udfoldelsesmuligheder.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver Mitid)