Gå til hovedindhold

Fritidsudvalget

Fritidsudvalget består af medlemmer af folkeoplysende foreninger.

Ikoner med forskellige fritidsaktiviteter (golf, boldspil, osv.)

Indhold

  Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven (fx idrætsforeninger, spejdere, rollespillere, amatørteater m.fl.) og Næstved Kommunes politikere (Byrådet og Kulturudvalget) samt ansatte medarbejdere og ledere i fx Center for Kultur og Borgerservice.

  Medlemmer

  Udvalget består af 9 medlemmer i alt. Der vælges 2 fra aftenskoleforeningerne, 1 fra handicapforeningerne, 3 fra idrætsforeningerne, 2 fra børne og ungdomsforeningerne samt en fra øvrige (inkl. selvorganiserede) foreninger.

  Valgt af Byrådet
  Der er ingen udpeget

  Medlemmer fra aftenskoleforeninger
  Kirsten Ærø
  Gitte Carlsberg

  Medlemmer fra handicapforeninger
  Tonny Ploug,

  Medlemmer fra idrætsforeninger
  Ole Hansen
  Kåre Sørensen
  Kenneth Sørensen

  Medlemmer fra børne- og ungdomsforeninger
  Torben Stenstrup
  Kenneth Klausen

  Medlem fra øvrige foreninger inkl. selvorganiserede
  Tinus C. Frandsen

  Hvad laver Fritidsudvalget

  Fritidsudvalget varetager de folkeoplysende foreningers samlede interesser, og understøtter en konstruktiv dialog mellem foreningerne og politikerne/embedsmænd i Næstved Kommune.

  Fritidsudvalget refererer til det politiske udvalg Kulturudvalget. Kulturudvalget kan uddelegere kompetence til Fritidsudvalget og dermed give udvalget mulighed for mere eller mindre direkte indflydelse på beslutninger, der vedrører foreningernes rammevilkår og udfoldelsesmuligheder.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)