Naturrådet

Siden 2007 har Næstved Kommune haft et naturråd, som rådgiver kommunen om friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning.

18. jun 2020
Foto med en flok mennesker der holder møde den 17.6.2020 i Fruens Plantage

Indhold

  Næstved Kommune har et naturråd, som består af repræsentanter fra organisationer, der beskæftiger sig med natur, vandmiljø og friluftsliv.

  Naturrådet rådgiver kommunen i spørgsmål om forvaltning af naturen, vandmiljøet og friluftslivet, og rådet afgiver ofte udtalelse om eller anbefaling af planer og projekter. Rådets udtalelser og anbefalinger er både væsentlige i forbindelse med politisk behandling og ved ansøgning om midler.

  I naturrådet er der en løbende information og dialog mellem organisationerne og kommunen. Det er et godt udgangspunkt for fælles forståelse og gensidig respekt for hinandens arbejde og synspunkter. Medlemsorganisationerne i naturrådet er udpeget af Teknisk Udvalg, og rådet er valgt for 4 år ad gangen.

  Medlemmer i Næstved Kommunes Naturråd

  Formand: Helle Jessen (formand for Teknisk Udvalg)
  Mail: susaahelle@mail.tele.dk

  Danmarks Jægerforbund
  Jægersammenslutningen i Næstved
  Kontaktperson: Steen Ulrich Rasmussen
  Mail: sur@ncc.dk

  Danmarks Naturfredningsforening
  Næstved afdelingen
  Kontaktperson: John Bang Jørgensen
  Mail: glenten@mail.dk

  Landboforeningen Gefion
  Kontaktperson: Harald Palmvang
  Mail: toftegaard@post.tele.dk

  Dansk Ornitologisk Forening
  Kontaktperson: Charlotte Stawitzki
  Mail: naestved@dof.dk

  Danmarks Sportsfiskerforbund
  Kontaktperson: Per Skou
  Mail: susaalystfiskerforening@gmail.com

  Naturvejledning Danmark
  Kontaktperson: Helen Holm
  Mail: helen@foreningsudviklerne.dk

  Friluftsrådet
  Friluftsrådet i Sydvestsjælland
  Kontaktperson: Susan Jørgensen
  Mail: suj@actaadvokater.dk

  Dansk Skovforening
  Kontaktperson: Christian Danneskiold Lassen
  Mail: cdl@holmegaardgods.dk

  Naturstyrelsen
  Afdeling Storstrøm
  Kontaktperson: Claus Jespersen
  Mail: cje@nst.dk

  Næstved Kommune
  Sekretær: Sofia Mulla Kølmel
  Mail: somul@naestved.dk

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)