Skip to main content

Naturrådet

Siden 2007 har Næstved Kommune haft et naturråd, som rådgiver kommunen om friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning.

Foto med en flok mennesker der holder møde den 17.6.2020 i Fruens Plantage

Indhold

  Næstved Kommune har et naturråd, som består af repræsentanter fra organisationer, der beskæftiger sig med natur, vandmiljø og friluftsliv.

  Naturrådet rådgiver kommunen i spørgsmål om forvaltning af naturen, vandmiljøet og friluftslivet, og rådet afgiver ofte udtalelse om eller anbefaling af planer og projekter. Rådets udtalelser og anbefalinger er både væsentlige i forbindelse med politisk behandling og ved ansøgning om midler.

  I naturrådet er der en løbende information og dialog mellem organisationerne og kommunen. Det er et godt udgangspunkt for fælles forståelse og gensidig respekt for hinandens arbejde og synspunkter. Medlemsorganisationerne i naturrådet er udpeget af Teknisk Udvalg, og rådet er valgt for 4 år ad gangen.

  Medlemmer i Næstved Kommunes Naturråd

  Formand: Helle Jessen (formand for Teknisk Udvalg)
  Mail: susaahelle@mail.tele.dk

  Danmarks Jægerforbund
  Jægerrådsformand, Næstved
  Kontaktperson: Steen Ulrich Rasmussen
  Mail: sur@ncc.dk

  Danmarks Naturfredningsforening
  Næstved afdelingen
  Kontaktperson: John Bang Jørgensen
  Mail: glenten@mail.dk

  Landboforeningen Gefion
  Kontaktperson: Harald Palmvang
  Mail: toftegaard@post.tele.dk

  Dansk Ornitologisk Forening
  Kontaktperson: Charlotte Stawitzki
  Mail: naestved@dof.dk

  Danmarks Sportsfiskerforbund
  Kontaktperson: Per Skou
  Mail: susaalystfiskerforening@gmail.com

  Naturvejledning Danmark
  Kontaktperson: Helen Holm
  Mail: helen@foreningsudviklerne.dk

  Friluftsrådet
  Friluftsrådet i Sydvestsjælland
  Kontaktperson: Susan Jørgensen
  Mail: suj@actaadvokater.dk

  Dansk Skovforening
  Kontaktperson: Christian Danneskiold Lassen
  Mail: cdl@holmegaardgods.dk

  Naturstyrelsen
  Afdeling Storstrøm
  Kontaktperson: Claus Jespersen
  Mail: cje@nst.dk

  Næstved Kommune
  Sekretær: Sofia Mulla Kølmel
  Mail: somul@naestved.dk

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)