Gå til hovedindhold

Forebyggende hjemmebesøg

Læs her om du eller en pårørende kunne få glæde at et forebyggende hjemmebesøg, hvor formålet er at støtte og rådgive med udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

 • Læs op

Indhold

  Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale hjemme hos dig med en konsulent fra Næstved Sundhedscenter.

  Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at støtte og rådgive med udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

  Samtalen kan bl.a. handle om din dagligdag, sociale netværk, kost- og motionsvaner, interesser, trivsel, helbredstilstand, boligforhold, kommunale / frivillige tilbud samt støttemuligheder.

  Besøget foretages af en forebyggende sundhedskonsulent med en sundhedsfaglig uddannelse.

  Sundhedskonsulenten kan ikke visitere til kommunale ydelser.

  Sundhedskonsulenten har tavshedspligt.

  Hvornår kan du få et forebyggende hjemmebesøg

  Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til dig som er fyldt 70 år, og som bor alene. Formålet er at styrke indsatsen i forhold til at opspore og forebygge ensomhed. Andersgrænsen skal ses i forhold til overgangen fra arbejdsmarked til pension, som for nogle kan ende i isolation og ensomhed.

  Herefter tilbydes forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 75 og 80 år. Når du fylder 82 år, tilbydes besøget hvert år.

  Hvis du er mellem 65-79 år, og befinder dig i en særlig svær livssituation, kan du eller en pårørende kontakte os og bede om et forebyggende hjemmebesøg.

  Besøget tilbydes ligeledes til dig over 65 år, som har mistet din ægtefælle.

  Hvis du modtager både praktisk bistand og personlig pleje modtager du ikke tilbuddet.