Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Omsorg

Forebyggende hjemmebesøg

Læs om du eller en pårørende kan få glæde af et forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøget er at støtte og rådgive dig i din aktuelle livssituation.

Billede af ældre dame

Indhold

  Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale hjemme hos dig med en konsulent fra Næstved Sundhedscenter.

  Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at støtte og rådgive med udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

  Samtalen kan bl.a. handle om din dagligdag, sociale netværk, kost- og motionsvaner, interesser, trivsel, helbredstilstand, boligforhold, kommunale / frivillige tilbud samt støttemuligheder.

  Besøget foretages af en forebyggende sundhedskonsulent med en sundhedsfaglig uddannelse.

  Sundhedskonsulenten kan ikke visitere til kommunale ydelser.

  Sundhedskonsulenten har tavshedspligt.

  Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale mellem dig og en sundhedskonsulent fra Næstved Kommunes Sundhedscenter.

  Indhold
  Vi kan tilbyde dig

  • Borgere som bor alene, får tilbud om besøg, når de er fyldt 70 år.
  • En samtale om din dagligdag, din sundhed og trivsel. Samtalen tager udgangspunkt i dine ønske og behov.
  • Råd og vejledning om kost, aktiviteter, personlige og sociale forhold, boligforhold mm.
  • At informere om muligheder for hjælp og støtte ved svære situationer i din hverdag.

  Sundhedskonsulenten har en sundhedsfaglig uddannelse og har naturligvis tavshedspligt.

  Sundhedskonsulenten kan ikke visitere til tilbud i kommunen.

  Hvem får tilbuddet?
  Alle borgere i Næstved Kommune, der fylder 75 år, får tilsendt brev med tilbud om besøg. Du bestemmer naturligvis selv, om du vil tage imod tilbuddet.

  Fra 80 år tilbydes besøget en gang om året, uanset om du har sagt ja eller nej det foregående år.

  Besøget tilbydes også ny blevne enker/enkemænd.

  Borgere der modtager både personlig og praktisk bistand fra kommunen modtager ikke besøg.

  Tilbuddet står åbent fra du er fyldt 65 år, hvis du står i en svær livssituation, som du ønsker at tale med sundhedskonsulenten om.

  Du er altid velkommen til at kontakte sundhedskonsulenten på telefon 55881400 alle hverdage mellem kl. 8 og 9, hvis du ønsker besøg eller har spørgsmål om tilbuddet. 

   

  Links

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Næstved Sundhedscenter

  Telefon: 5588 1400

  Send digital post (kræver MitID)