Gå til hovedindhold

Post til døren

Har du et handicap eller er ude af stand til at bevæge dig til dagligt, så kan du søge om at få din post leveret til døren. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister.

Lille hus med alm. nøgler

Indhold

  Hvis du er ude afstand til selv at hente din post, og bor i et parcelhus eller i en etageejendom, har du ret til, at få din post leveret til døren.

  Det er Næstved Kommune, der efter Postloven skal afgøre, om du er ude af stand til selv at hente din post. Vi skelner i afgørelsen mellem, om du modtager hjemmehjælp af kommunen eller ikke.

  Du vil ofte kunne få post til døren, hvis du i forvejen modtager personlig eller praktisk hjælp. At være i stand til at hente sin post i postkassen eller i brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du også skal have hjælp til.

  Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning om andre i husstanden, end den der ansøger, selv kan hente post.

  Hvis du bliver godkendt til at få post til døren, skal du have etableret et sted ved din bolig, hvor posten må afleveres.

  Hvis du ikke får hjælp fra kommunen, eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil vi bede dig om, at dokumentere dit behov for at få post til døren på en anden måde. Det kunne for eksempel være via en lægeerklæring, som du selv betaler for. Hvis du ved lægeerklæring kan dokumentere dit behov, vil vi kunne bevilge dig post til døren.

  Du søger om at få post til døren ved at udfylde ansøgningsskemaet.

  Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller til ordningen generelt kan du kontakte:

  Hvis du modtager hjælp i hjemmet: Center for Sundhed og Ældre, tlf: 5588 1200

  Hvis du ikke modtager hjælp i hjemmet: Center for Arbejdsmarked, tlf: 5588 6600

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver nemid)