Gå til hovedindhold
Funktionsnedsættelse
Handicap
Hjælpemidler

Personlige / kropsbårne hjælpemidler

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om et personligt hjælpemiddel efter Serviceloven.

Kropsbaarne Hjaelpemidler

Indhold

  Du kan søge om et personligt hjælpemiddel, hvis Næstved Kommune vurderer, at:

  • Hjælpemidlet i væsentlig grad skal afhjælpe varige følger af din nedsatte funktionsevne.
  • Hjælpemidlet i væsentlig grad skal lette din daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendig for, at du kan passe dit arbejde.

  Undtagelser

  Har du brug for et hjælpemiddel, der udelukkende skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem jobcentret.

  Har du et midlertidigt behov for et personligt hjælpemiddel i forbindelse med behandling/træning, skal du kontakte hospitalet eller egen læge.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt arbejdsskade, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervsikring.

  Har du behov for et hjælpemiddel på grund af en anerkendt patientskade (fejloperation), skal du kontakte Patienterstatningen

  Du kan fx søge om støtte til:

  Læs mere om ovenstående og øvrige hjælpemidler i Næstved Kommunes indsatskatalog

  Der ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som du selv har skaffet, inden ansøgningen er indsendt og bevillingen er givet

  Du kan søge om et personligt hjælpemiddel ved at udfylde skemaet i selvbetjeningsboksen.

  Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi læge/speciallæge/hospital for en udtalelse. Herefter behandler vi din ansøgning og sender en skriftlig afgørelsen med bevilling eller afslag.

  Hvis du tidligere har fået bevilliget hjælpemidlet og skal søge om udskiftning, skal du bruge skemaet til udskiftning af hjælpemiddel.

  Kompressionsstrømper, ærmer og handsker
  Reamed
  Vilhelmsborgvej 16 (opmåling på Munkebocentret i Næstved)
  7700 Thisted
  Telefon: 9619 0309

  Ortopædisk fodtøj, fodindlæg, gængesåler og forhøjelse
  Sahva
  Ndr. Farimagsvej 16
  4700 Næstved
  Telefon: 7011 0711

  Diabeteshjælpemidler
  Onemed
  Kappa 3 
  8382 Hinnerup
  Telefon: 8610 9109

  Stomihjælpemidler
  Kirstine Hardam A/S
  Fabersvej 15
  7500 Holstebro
  Telefon: 9742 3233

  Paryk
  HOW By Charlotte Elsted
  Dalgas Boulevard 59
  2000 Frederiksberg C
  Telefon: 3536 3562

  Du har frit valg af leverandør på alle personlige hjælpemidler. Det betyder, at du er velkommen til at vælge en anden leverandør end den, Næstved Kommune har indgået aftale med, men du skal være opmærksom på, at du selv skal betale differencen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte tilskudspris. Undersøg derfor prisen hos din leverandør inden du køber.

  Hvis du vælger en leverandør, hvor prisen er lavere end den fastsatte tilskudspris, dækker vi kun den faktiske anskaffelsespris.

  Vi udbetaler tilskuddet direkte til leverandøren. Du skal derfor ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer hjælpemidlet. 

  Det er dig, der står som køber af produktet, og du har ret til at klage over varen efter de almindelige regler for forbrugerkøb (jf. Købeloven).

  Det er derfor vigtigt, at du retter henvendelse til leverandøren, hvis du efter udlevering oplever fejl eller mangler ved dit hjælpemiddel.

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Center for Sundhed og Ældre på tlf: 5588 1200

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)