Genoptræning

Du har mulighed for genoptræning, hvis sygehusets læger vurderer, at du skal have en genoptræningsplan. I genoptræningsplanen vil der stå, om du skal træne på sygehuset eller i kommunen.

28. jan 2020
Billede af personer der træner

Genoptræning i Næstved kommune

Når du er udskrevet fra sygehuset, vil du inden for 4 dage få besked fra Næstved Sundhedscenter om hvornår du skal komme til undersøgelse.

Læs mere om din genoptræning nedenfor.

Covid-19 og Genoptræning

Næstved Sundhedscenter har åbent hver dag mellem klokken 7.00 og 17.00.

Telefonen 5588 1400 besvares mandag - torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Hvis du skal til genoptræning, kontaktes du telefonisk eller via e-boks og tilbydes en tid til en undersøgelse for planlægning af dit genoptræningsforløb.

Din genoptræning starter hurtigst muligt

Når vi på Næstved Sundhedscenter eller Hjerneskadecenter Næstved har modtaget din genoptræningsplan, vil du indenfor fire hverdage få besked om, hvornår du skal komme første gang. Du vil enten blive ringet op eller få et brev i e-boks. Hvis du har fravalgt e-boks, vil du få et brev med posten.

Start tidspunktet for hvornår du skal komme til undersøgelse / træning første gang, afhænger af din diagnose, og hvad der står i genoptræningsplanen.

Ventetiden er på maks. 7 hverdage fra genoptræningsplanen er modtaget, medmindre lægen har skrevet noget andet i din genoptræningsplan.

Se hvor du kan få genoptræning i Næstved Kommune

Genoptræningen foregår på Næstved Sundhedscenter, Præstøvej 67, 4700 Næstved.

Træningen kan foregå individuelt, på hold eller udendørs på Næstved Sundhedscenter, og i særlige tilfælde hjemme hos dig selv.

Hvis du bor på et plejehjem, vil træningen foregå på plejehjemmet.

Har du fået en hjerneskade, foregår genoptræningen på Hjerneskadecenter Næstved, Tommerupvej 12, 4700 Næstved.

Genoptræning efter hjerneskade

Hjerneskadecenter Næstved er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Næstved kommune. Tilbuddet omfatter ambulant genoptræning efter indlæggelse på sygehus, neuropædagogisk støtte i eget hjem og i støttecenter, netværks- og individuelle tilbud til pårørende samt koordination, rådgivning og vejledning.

Hjerneskadecenter Næstved

Forløbet af din genoptræning

Et genoptræningsforløb begynder altid med en individuel undersøgelse, hvor vi sammen fastsætter nogle mål for din genoptræning.

Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold, indendørs eller udendørs, og du vil næsten altid få træningsopgaver, som du skal gøre derhjemme, så som at lave øvelser og gøre nogle praktiske ting.

Genoptræningen kræver, at du er aktiv og selv gør en indsats, ud fra hvad der er muligt for dig.

Formålet med genoptræningen er, at du bliver så rask som muligt.

Det er meget forskelligt, hvor tit du skal komme til træning og hvor lang tid du skal gå til genoptræning, det afgøres altid individuelt.

Afbud til genoptræning

Hvis du går til træning på Sundhedscenteret, Præstøvej 67:
Afbud meldes på telefon
5588 1400, så snart det er muligt, da vi gerne vil kunne give den ledige tid til en anden, der har behov for genoptræning.

Hvis du går til træning på Hjerneskadecenter Næstved, Tommerupvej 12:
Afbud meldes på telefon 5588 1420, så snart det er muligt, da vi gerne vil kunne give den ledige tid til en anden, der har behov for genoptræning.

Sådan kontakter du os

Næstved Sundhedscenter kontaktes på telefon 5588 1400 mandag - torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Hjerneskadecenter Næstved kontaktes på telefon 5588 1420 alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Kørsel til og fra genoptræning

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan du få bevilliget kørsel.

Kontakt Næstved Sundhedscenter eller Hjerneskadecenter Næstved for nærmere information.

Påklædning

Når du skal genoptræne på Næstved Sundhedscenter eller Hjerneskadecenteret, er det vigtigt, at du har tænkt over påklædningen. Du skal have tøj på, som du kan bevæge dig i. Du skal medbringe rene indendørssko (ikke sutsko/hjemmesko).

Du har mulighed for omklædning og bad på Næstved Sundhedscenter. For mere information spørg i receptionen.

Du har frit valg

Du har mulighed for at vælge genoptræning på et kommunalt genoptræningscenter i en anden kommune, såfremt du ønsker det.

Hvis du ønsker genoptræning i en anden kommune, skal du selv ringe til det pågældende sted og aftale om der er plads.

25.06.2020 16:21

Genoptræning

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen om mulighederne for træning.

Hvor foregår træningen?

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Hvordan kommer jeg i gang med genoptræning?

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

Tilskud til fysioterapi og gratis fysioterapi

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.
Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Min sundhedsjournal
På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Selvbetjening
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk

Relevante artikler