Beskyttet beskæftigelse

Jf. Servicelovens § 103, skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskyttet beskæftigelse

I Næstved Kommune er det Næstveds Sociale Virksomhed (NSV) der tilbyder beskyttet beskæftigelse. Hos NSV får du mulighed for at være en del af et medarbejderfællesskab med andre beskyttede medarbejdere. Der er fokus på en god hverdag med spændende arbejdsopgaver og godt socialt samvær og der tilbydes en bred vifte af forskellige arbejdstilbud, som du kan læse mere om under menupunkterne på deres hjemmeside.

Link til NSV's hjemmeside

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri

Næstveds Sociale Virksomhed

Telefon: 5588 2130

Send digital post (kræver NemID)

Relevante artikler