Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Beskyttet beskæftigelse

Jf. Servicelovens § 103, skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

12. mar. 2020
Solsikker på Provstegården

Indhold

  I Næstved Kommune er det Center for Sociale Indsatser der tilbyder beskyttet beskæftigelse. Her får du mulighed for at være en del af et medarbejderfællesskab med andre beskyttede medarbejdere. Der er fokus på en god hverdag med spændende arbejdsopgaver og godt socialt samvær og der tilbydes en bred vifte af forskellige arbejdstilbud, som du kan læse mere om under menupunkterne på deres hjemmeside.

  Læs mere om beskyttet beskæftigelse her

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Center for Socialt Udsatte

  Telefon: 5588 2170

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler