Gå til hovedindhold

BPA - borgerstyret personlig assistance

Ansøg kommunen om en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), hvis du er over 18 år og i høj grad er afhængig af hjælp til at klare almindelige daglige funktioner.

To mennesker på cykel trækker hinanden

Indhold

  BPA-ordningen er til dig, som på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge dig og udføre almindelige daglige funktioner.
  Det vil sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. Næstved Kommune kan visitere dig til BPA-ordning, hvor du selv ansætter dine hjælpere, såfremt du opfylder de kriterier, der er fastsat i loven.

  • Din funktionsevne er varig og betydeligt nedsat.
  • Du er i høj grad afhængig af andres hjælp.
  • Det er nødvendigt for dig at hjælpen gives på forskellige tidspunkter af døgnet.
  • Du skal have et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.
  • Hjemmepleje skal ikke kunne dække dit behov for almindelig personlig pleje, omsorg og pleje m.v. grundet den personlige karakter din hjælp har.
  • Du skal minimum kunne være arbejdsleder og gerne også arbejdsgiver overfor de hjælpere du ansætter.

  Det er visitator i Center for Handicap og Psykiatri, der vurderer om du er berettiget til BPA-ordning. Ønsker du at søge om ordningen, skal du kontakte

  Center for Handicap og Psykiatri telefonisk på telefon: 5588 1370 i kommunens åbningstid.

  Se mere under dokumenter

  Regnskab skal aflægges kvartalsvis dvs. pr.:

  1. kvartal (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 15.4.20xx)

  2. kvartal (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 31.7.20xx)

  3. kvartal (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 14.10.20xx)

  4. kvartal (regnskab skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 10.1.20xx)

  Relevante artikler