Gå til hovedindhold

Flextur

Som supplement til den kollektive transport, kan du bestille en flextur, når du skal rundt i Næstved Kommune. En flextur er en fleksibel samkørsel, som kan benyttes af alle. Læs, hvordan du booker en flextur og hvad du skal være opmærksom på.

Bussiklit - flextrafik

Indhold

  Flextur er fleksibel og behovsstyret samkørsel, og er tænkt som et supplement til den almindelige rutebaserede kollektive transport. Alle kan benytte flextur, og til alle turformål.
  Flextur drives af Movia for Næstved Kommune.

  Prisen for flextur afhænger af, hvor du kører og hvor langt du skal:

  • Starttakst inkl. 10 km kørsel er 41 kr.
  • Udover de første 10 km. kørsel, så koster det 7 kr. pr. km.
  • Hvis din tur både starter og slutter i den definerede byzone for Næstved by, så betaler du en særlig høj starttakst på 68 kr.
  • For flexture på tværs af kommuner stiger kilometerprisen til 14 kr. efter 20 km.
  • Når du bestiller online, får du 10 pct. rabat på den samlede pris for turen.
  • Børn under 16 år får 50 pct. rabat på den samlede pris for turen.

  Udbuddet af busser er højere i Næstved by end på landet. Ud fra denne betragtning er der derfor indført en særlig høj starttakst for ture, der starter og slutter i den definerede byzone for Næstved by.

  Byzonen i Næstved by er baseret på zoneopdelingen i kommuneplanen. Byzonen er dog tilpasset de steder, hvor det synes mest retfærdigt i forhold til naboejendomme.

  I bunden af denne side finder du et kort, hvor der er mulighed for at få oplyst, om den adresse du skal rejse fra eller til er beliggende i flextur byzone.

  Da flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen til kørsel.
  Du skal bestille din flextur mindst to timer før ønsket afgang.

  Du kan bestille din flextur hos Movia Flextur, hvor du skal oprette dig som kunde.
  Du får 10% rabat på prisen ved bestilling via internettet.
  Du kan betale for din flextur med dankort samtidig med, at du bestiller.
  Når du bestiller, skriver du blot, hvor du gerne vil hentes og køres til.
  Skriv derefter tidspunktet for, hvornår du vil afhentes eller tidspunktet, du ønsker at være fremme på.

  Alternativt kan du kontakte Flextrafik telefonisk på tlf. 7026 2727 (åbent mandag til fredag klokken 7:00-18:00. Lørdag, søndag og helligdage klokken 8:00-18:00).
  Bestiller du over telefonen, skal du betale med lige penge til chaufføren, og du får ingen rabat.
  Du kan ikke betale med dankort i flextur-bilen.
  Du skal derfor have lige penge med i kontanter, hvis du ikke har betalt med dankort ved bestillingen.

  • Adresse for afhentning og aflevering
  • Dato for turen
  • Tidspunkt for ønsket afhentning eller ønsket ankomst
  • Antal personer, der skal med på turen
  • Om du medbringer kørestol, egen barnestol eller lignende
  • Dit telefonnummer, så chaufføren kan få fat i dig

  Hvis du ofte kører den samme tur, kan du lave en fast aftale, så du ikke behøver at bestille en ny tur hver gang. Du skal dog huske at afbestille den enkelte tur, hvis du en dag ikke skal bruge turen alligevel. Faste aftaler kan kun bestilles over telefonen.  

  Omkring jul og nytår kører flextur på særlige vilkår – hold dig orienteret på Movias side

  • Du kan benytte flextur alle dage mellem kl. 06.00 og 23.00. Turen skal blot være påbegyndt inden for dette tidsrum, og start- og slutadressen skal ligge inden for en af de kommuner, som tilbyder flextur.
  • En flextur skal bestilles senest to timer før, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise klokkeslæt for, hvornår du bliver hentet, og du skal være klar fem minutter før dette tidspunkt og op til 15 minutter efter.
  • Hvis vognen er mere end 15 minutter forsinket, skal du kontakte Movia på tlf. 7026 2727.
  • Du kan tidligst bestille turen 14 dage før, du skal ud at køre.
  • Når du bestiller, finder Movia det tidspunkt, der ligger tættest på det, du ønsker. Da flextur koordineres med Flextrafiks andre kørsler, kan det være nødvendigt at skubbe afhentningstidspunktet op til 15 minutter før og 45 minutter efter dit ønskede afhentningstidspunkt. Du får altid oplyst det præcise klokkeslæt for afhentning, når du bestiller. Du skal være klar til at blive hentet mellem 5 minutter før og 15 minutter efter den tid, du har fået oplyst.
  • Alle kan benytte flextur, men du skal selv kunne komme til og fra bilen. Kørestolsbrugere hentes i biler, der er indrettet til at kunne medbringe kørestolsbrugere.
  • Husk altid at oplyse dit telefonnummer (gerne mobil), så chaufføren kan få fat i dig.
  • Du skal oplyse, om der er medrejsende, om du medbringer kørestol eller lignende.
  • Mindre dyr i taske/kurv må medtages (samt fører-/servicehunde).
  • Barnevogne og klapvogne må medbringes
  • Hvis du skal have et barn med, der skal sidde i barnestol, skal du selv medbringe en godkendt barnestol, da Movia ikke kan garantere, at den vogn, der skal køre jer, har en stol, der præcist imødekommer dit barns behov. Husk at vælge hjælpemidlet "Egen barnestol", når du bestiller over nettet. Hvis du bestiller over telefonen, skal du oplyse det til kundecentermedarbejderen.

  Nedenfor kan du indtaste dit vejnavn og hus nr. og få svar på, om den adresse du skal rejse til/fra er beliggende i flextur byzone. Ligger til/fra adressen i byzone, vil kortet være rødt under adressemarkeringen. Har kortet ingen baggrundsfarve, ligger adressen udenfor byzonen.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler