Gå til hovedindhold

Medbring dit valgkort på valgdagen

Du kan stemme på selve valgdagen med dit valgkort, som du modtager senest 5 dage før. Hvis du ikke har fået dit valgkort, skal du henvende dig til Borgerservice.

Valgkort bliver lagt i postkasse

Indhold

  Nedenfor kan du finde praktisk information om, hvordan du kan stemme på valgdagen. Det er en betingelse for at stemme, at du er optaget på valglisten. 

  Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune med posten.

  På dit valgkort står der, dit navn og adresse, dit nummer på valglisten, hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen samt dag og tid for afstemningen.

  Hvis du ikke har mulighed for at møde op på et valgsted på afstemningsdagen, kan du også brevstemme. 

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til Borgerservice, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at det skal være et billedlegitimation.

  For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort.

  Valgstedets åbningstid

  For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20, og for afstemninger, der finder sted på lørdage, søndage og andre helligdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 9-20. 

  Medbring dit valgkort

  Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valgsekretæren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, eventuelt billedlegitimation.

  Hvis du har brevstemt

  Du kan ikke stemme på valgdagen, hvis du har brevstemt. Læs mere omkring brevstemmeafgivning.

  For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

  Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende.

  Det kan fx være fordi du

  • er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed,
  • arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet,
  • er studerende,
  • opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

  Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler