Gå til hovedindhold

Kommende udbud af delområde IV lokalplan 080 i Næstved Nord ved Køgevej

Udviklingen af første etape af området til center- og erhvervsformål langs Køgevej er godt i gang. Næstved Kommune forventer derfor snart at kunne udbyde næste etape af det eftertragtede erhvervsområde

Indhold

  Næste etape forventes at blive delområde IV, som har en meget synlig placering ud til Køgevej og den store fordelerring.

  Kortbilag 2 fra lokalplan 080

  Området er omfattet af lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej, Næstved.

  Det er ifølge kommuneplanrammen muligt at opføre udvalgsvarebutikker på mindst 5.000 m2, dog maksimalt 20.000 m2. Der er herudover mulighed for etablering af servicestation, café og restaurant m.v.

  Køber skal bidrage til udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan.

  Delområdet forventes udbudt til salg efterår 2021, hvor der vil komme nærmere oplysninger om udbudsvilkår m.v.

  Der er igangværende arkæologiske undersøgelser på arealet, som forventes afsluttet i uge 36.

  Geoteknisk undersøgelse kan dog ses allerede nu.

  Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler