Gå til hovedindhold

Stenstrup Industri III, 4700 Næstved

Erhvervsområde i den sydlige udkant af Næstved by - nær Vordingborgvej - Stenstrup Industri III.

Kort Over Ledige Grunde I Stenstrup Industri

Indhold

  I Stenstrup Industri III - velbeliggende direkte ved Vordingborgvej, udbydes flere erhvervsarealer. Der er et større areal på godt 29.000 m2 mellem Brolæggervænget og Elektrikervænget samt 4 mindre arealer ved Glarmestervænget.

  Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til erhvervsformål, og den er opdelt i 2 delområder. Alle ledige arealer er beliggende i delområde E1, som fastholdes til produktionserhverv, industri- og værkstedsvirksomheder mv. med mulighed for at støje svarende til det niveau, der fastsættes for rene erhvervsområder.

  Grunde må ikke udstykkes mindre end 1.500 m2, og der er en bebyggelsesprocent på 50.

  Deklaration - der tinglyses deklaration om byggepligt indenfor 2 år, og tilbageskødning til kommunen, samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Mindstepris: 100 kr. pr. første 1.000 m2, derefter 50 kr. pr. m2 eksklusiv moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

  Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover til:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad.
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter).
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd.
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej.
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad.
  • Jordbundsundersøgelse.
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer, medmindre du ønsker at købe mere end én grund.

  Du foreslår selv hvilken grundstørrelse du ønsker udover de 1.500 m2, når blot restarealer samlet kan udnyttes på en god måde.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021. 

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Relevante artikler