Skip to main content

Kultur- og idrætspriser

Næstved Kommune uddeler hvert år priser til lokale talenter og ildsjæle inden for kultur- og idrætsområdet.

Indhold

  Nedenfor kan du læse mere om de årlige hædringer og priser.

  Kulturpris

  Trelleborg Fonden og Næstved Kommune uddeler årligt Trelleborgfondens Kulturpris på 25.000 kr.

  Du kan nominere kandidater til prisen ved at skrive til ckb@naestved.dk med en kort begrundelse for dit forslag. Fristen for at indsende en nominering er 14. september

  Prisen hædrer en person der i særlig grad har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i Næstved Kommune.

  Formålet med prisen

  Næstved Kommune og Trelleborg Fonden ønsker med kulturprisen at understøtte, at en eller flere spirende kunstnere eller kulturelle udøvere fortsat opmuntres til at fortsætte og udvikle deres virke.

  Prisen har også til formål at tilkendegive, at kunst og kultur er et essentielt element i den demokratiske debat og udvikling.

  I Næstved har prisen også det lokale kælenavn Grundtvig-Marie Prisen efter N.F.S. Grundtvig og hans hustru Marie Toft, der efter sin første mand havde arvet herregården Rønnebæksholm ved Næstved.

  Nominering og uddeling

  Kultur- og Demokratiudvalget udvælger to nominerede ud fra en kandidatliste. Et prisudvalg bestående af Borgmesteren, Formanden for Kultur- og Demokratiudvalget samt en repræsentant for Trelleborg Fonden beslutter, hvem der modtager prisen.

  Prisen uddeles hvert år på Rønnebæksholm den 24. oktober (Grundtvig og Marie Tofts bryllupsdag).

  Det er Trelleborg Fonden, der finansierer prisen.

  Tidligere prismodtagere:

  2019 Michael Poulsen, musiker

  2018 Jan Kiowsky, kunstner og leder af Grafisk værksted

  2017 Bjarke Falgren, musiker

  2016 CMP ONE, graffitikunstner

  Talentpris

  Talentprisen på 10.000 kroner uddeles til et ungt, spirende talent inden for kulturområdet.

  Alle kan nominere kandidater til prisen ved at sende en mail til ckb@naestved.dk senest 14. september.

  Formålet med prisen

  • at anerkende, opmuntre og synliggøre unge, som udfolder særlige evner og potentiale inden for en eller flere kunstarter.
  • at understøtte positive forbilleder og inspiration for andre unge, der er skabende og udøvende inden for kulturområdet.

  Prisen er oprettet af Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune som led i kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling.

  Hvem kan modtage prisen?

  Prisen uddeles til en ung (ca. 13-25 år) som, inden for en eller flere kunstarter, i særlig grad lever op til flere af nedenstående forhold

  • har markeret sig og udfoldet særlige evner,
  • er særlig dedikeret og har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig,
  • har vist særlige evner til at udvikle sig selv og andre i et miljø med andre unge,
  • er et udpræget positivt forbillede og til inspiration for andre unge.

  Bedømmelsesudvalg og valg af prismodtager

  Alle kan komme med begrundede forslag til kandidater til prisen. Der laves hvert år et eller flere offentlige opslag, som inviterer borgere, foreninger og andre til at komme med forslag.

  Et bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Talentskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen, udvælger tre nominerede til prisen. Bedømmelsesudvalget indstiller til Kultur- og Demokratiudvalget, hvem der skal have prisen. Kultur- og Demokratiudvalget træffer den endelige beslutning og overrækker prisen.

  De to nominerede, som ikke får prisen, modtager ved samme lejlighed hver en anerkendelse på 1.000 kr. eller en gave af tilsvarende værdi.

  Prisen overrækkes den 24. oktober på Rønnebæksholm, hvor også Trelleborgfondens Kulturpris (Grundtvig-Marie Prisen) uddeles.

  Modtagere af prisen
  2019

  Karen Nice
  Freja Møller Kristensen (nomineret)
  Magnus Sommerstedt-Rasmussen (nomineret)

  Fritidsudvalgets priser

  Næstved Kommunes Fritidsudvalg uddeler årligt tre priser: Ildsjæleprisen, Foreningsprisen og Ungdomsprisen.

  Ildsjælsprisen tildeles en (eller flere personer), der igennem en længere periode har udvist et særligt engagement i sit frivillige virke. De indstillede til prisen skal have en tilknytning til en folkeoplysende forening i Næstved Kommune. Ildsjælen skal have medvirket til at øge kendskabet til folkeoplysningsområdet ved at have ydet en ekstraordinær indsats inden for området.

  Foreningsprisen tildeles fortrinsvis til en folkeoplysende forening i Næstved Kommune, der gennem sit samlede virke har øget kendskabet til folkeoplysningsområdet i Næstved Kommune, herunder ydet en ekstraordinær indsats indenfor området.

  Ungdomsprisen tildeles en ung, som har gjort en bemærkelsesværdig frivillig indsats. De indstillede til prisen skal have tilknytning til en folkeoplysende forening i Næstved Kommune.

  Alle kan indsende forslag til prismodtagere til Center for Kultur og Borgerservice, ckb@naestved.dk. Fristen for indsendelse af forslag er hvert år 1. august.

  Fritidsudvalget udpeger hvert år en priskomité, der behandler de indkomne forslag. Det er Fritidsudvalget, der beslutter, hvem der modtager priserne.

  Prismodtager tildeles 10.000 kr. samt et diplom med begrundelse for modtagelse af prisen.

  Idrætspris

  Trelleborg Fonden uddeler i samarbejde med Næstved Kommune, Næstved Idræts Union og Sydbank Idrætsprisen på 25.000 kr.

  Kriterier for modtagelse af prisen

  Prisen kan tildeles en idrætsforening, en idrætsleder eller en idrætsudøver, som har gjort sig særlig bemærket gennem særligt anerkendelsesværdige resultater.

  Anerkendelsesværdige resultater behøver ikke nødvendigvis at være målt på oprykning eller medaljer, men kan også være positive ændringer i foreningens eller den enkeltes udvikling eller arbejde.

  Det kan eksempelvis være:

  • Ekstraordinært resultat - enten den holdmæssige præstation eller den individuelle præstation.
  • Godt foreningsresultat - oprykning, ekstraordinær medlems fremgang, særlig gennemførelse af større udviklingsprojekter eller nye.

  Udvælgelseskomité

  En udvælgelseskomité bestående af repræsentanter fra Sydbank i Næstved, Næstved Idræts Union og Kultur- og Demokratiudvalget indstiller kandidat til Trelleborg Fondens bestyrelse. Det er Trelleborg Fondens bestyrelse, der skal godkende komitéens indstilling.

  Prisen uddeles af en repræsentant for Trelleborg Fonden ved det årlige arrangement Mærk Næstved Sport Awards.

  Mærk Næstved Sport Awards

  Hvert år hædres talenter og mestre fra Næstved Kommune ved det årlige arrangement Mærk Næstved Sport Awards.

  Læs mere på Mærk Næstved Sport Awards hjemmeside.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)