Gå til hovedindhold

Kultur- og idrætspriser

Hvert år uddeler Næstved Kommune priser inden for kultur- og idrætsområdet for at hædre lokale talenter og ildsjæle. Under hver af priserne kan du læse om motivationen bag prisen og hvordan du nominerer kandidater til at modtage dem.

Indhold

  Thumbnail - fritidpris 2022

  Se en film om fritidsudvalgets priser

  Nedenfor kan du læse mere om de årlige hædringer og priser.

  Trelleborg Fonden og Næstved Kommune uddeler årligt Trelleborgfondens Kulturpris på 25.000 kr.

  Du kan nominere kandidater til prisen ved at skrive til ckb@naestved.dk med en kort begrundelse for dit forslag. Fristen for at indsende en nominering er 15. august. 

  Prisen hædrer en person der i særlig grad har bidraget til og udfordret den kulturelle udvikling i Næstved Kommune.

  Formålet med prisen

  Næstved Kommune og Trelleborg Fonden ønsker med kulturprisen at understøtte, at en eller flere spirende kunstnere eller kulturelle udøvere fortsat opmuntres til at fortsætte og udvikle deres virke.

  Prisen har også til formål at tilkendegive, at kunst og kultur er et essentielt element i den demokratiske debat og udvikling.

  I Næstved har prisen også det lokale kælenavn Grundtvig-Marie Prisen efter N.F.S. Grundtvig og hans hustru Marie Toft, der efter sin første mand havde arvet herregården Rønnebæksholm ved Næstved.

  Nominering og uddeling

  Kultur- og Idrætsudvalget udvælger to nominerede ud fra en kandidatliste. Et prisudvalg bestående af Borgmesteren, Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget samt en repræsentant for Trelleborg Fonden beslutter, hvem der modtager prisen. 

  Prisen uddeles hvert år på Rønnebæksholm i forbindelse med Grundtvig og Marie Tofts bryllupsdag i oktober. I 2023 foregår det den 22. oktober

  Det er Trelleborg Fonden, der finansierer prisen.

  Tidligere prismodtagere:
  2022 Jørgen Hvidtfelt, formand for Næstved Teater
  2021 Ihan Haydar, musiker
  2020 Thomas Kluge, maler 
  2019 Michael Poulsen, musiker
  2018 Jan Kiowsky, kunstner og leder af Grafisk værksted
  2017 Bjarke Falgren, musiker
  2016 CMP ONE, graffitikunstner

   

   

  Talentprisen på 10.000 kroner uddeles til et ungt, spirende talent inden for kulturområdet.

  Alle kan nominere kandidater til prisen ved at sende en mail til ckb@naestved.dk senest 15. august.

  Formålet med prisen

  • at anerkende, opmuntre og synliggøre unge, som udfolder særlige evner og potentiale inden for en eller flere kunstarter.
  • at understøtte positive forbilleder og inspiration for andre unge, der er skabende og udøvende inden for kulturområdet.

  Prisen er oprettet af Kultur- og Idrætsudvalget i Næstved Kommune som led i kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling.

  Hvem kan modtage prisen?

  Prisen uddeles til en ung (ca. 13-25 år) som, inden for en eller flere kunstarter, i særlig grad lever op til flere af nedenstående forhold

  • har markeret sig og udfoldet særlige evner,
  • er særlig dedikeret og har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig,
  • har vist særlige evner til at udvikle sig selv og andre i et miljø med andre unge,
  • er et udpræget positivt forbillede og til inspiration for andre unge.

  Bedømmelsesudvalg og valg af prismodtager

  Alle kan komme med begrundede forslag til kandidater til prisen. Der laves hvert år et eller flere offentlige opslag, som inviterer borgere, foreninger og andre til at komme med forslag.

  Et bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Talentskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen, udvælger tre nominerede til prisen. Bedømmelsesudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, hvem der skal have prisen. Kultur- og Idrætsudvalget træffer den endelige beslutning og overrækker prisen.

  De to nominerede, som ikke får prisen, modtager ved samme lejlighed hver en anerkendelse på 1.000 kr. eller en gave af tilsvarende værdi.

  Prisen overrækkes i 2023 den 22. oktober på Rønnebæksholm, hvor også Trelleborgfondens Kulturpris (Grundtvig-Marie Prisen) uddeles.

   

  Modtagere af prisen

  2022:
  Asger Brink 
  Helena Pultz (nomineret)
  Michala Djurskov (nomineret)
  2021:
  Simone Kiær Jensen
  Elliot Vinsbøl (nomineret)
  Carl-Johan Paulsen (nomineret)
  2020:
  Alexander Pearson
  Sofie Treu (nomineret)
  Christoffer Tauber (nomineret)
  2019:
  Karen Nice
  Freja Møller Kristensen (nomineret)
  Magnus Sommerstedt-Rasmussen (nomineret)

   

   

   

  Næstved Kommunes Fritidsudvalg uddeler årligt tre priser: Ildsjælsprisen, Foreningsprisen og Ungdomsprisen.

  Ildsjælsprisen tildeles en (eller flere personer), der igennem en længere periode har udvist et særligt engagement i sit frivillige virke. De indstillede til prisen skal have en tilknytning til en folkeoplysende forening* i Næstved Kommune. Ildsjælen skal have medvirket til at øge kendskabet til folkeoplysningsområdet** ved at have ydet en ekstraordinær indsats inden for området. 

  Foreningsprisen tildeles fortrinsvis til en folkeoplysende forening i Næstved Kommune, der gennem sit samlede virke har øget kendskabet til folkeoplysningsområdet i Næstved Kommune, herunder ydet en ekstraordinær indsats indenfor området. 

  Ungdomsprisen tildeles en ung, som har gjort en bemærkelsesværdig frivillig indsats. De indstillede til prisen skal have tilknytning til en folkeoplysende forening i Næstved Kommune. 

  Har du spørgsmål til priserne, er du velkommen til at kontakte Center for Kultur og Borgerservice, Kultur og Fritid, tlf. 5588 5588 eller på mail ckb@naestved.dk 

  Alle kan indsende forslag til prismodtagere. Fristen for indsendelse af forslag er den 10. august.

  Fritidsudvalget udpeger hvert år en priskomité, der behandler de indkomne forslag. Det er Fritidsudvalget, der beslutter, hvem der modtager priserne.

  Prismodtager tildeles 10.000 kr. samt et diplom med begrundelse for modtagelse af prisen. 

   

  * En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, for eksempel aktiviteter i forskellige typer idræts- og fritidsforeninger, aftenskoler, spejdergrupper mv.

  ** Med ”folkeoplysningsområdet” menes aktiviteter i aftenskolerne og i de frivillige foreninger, hvor der lægges vægt på demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, og hvor deltagerne og medlemmerne er en del af et forpligtende fællesskab. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre.

  Trelleborg Fonden uddeler i samarbejde med Næstved Kommune, Næstved Idræts Union og Sydbank Idrætsprisen på 25.000 kr.

  Kriterier for modtagelse af prisen

  Prisen kan tildeles en idrætsperson eller idrætsklub, som har gjort sig særlig bemærket i løbet af året ved en eller flere anerkendelsesværdige resultater.

  Anerkendelsesværdige resultater behøver ikke nødvendigvis at være målt på oprykning eller medaljer, men kan også være positive ændringer i foreningens eller den enkeltes udvikling eller arbejde.

  Det kan eksempelvis være:

  • Ekstraordinært resultat - enten den holdmæssige præstation eller den individuelle præstation.
  • Godt foreningsresultat - oprykning, ekstraordinær medlems fremgang, særlig gennemførelse af større udviklingsprojekter.
  • Faglige og sociale tiltag der fremmer såvel nuværende som nye medlemmers lyst til at deltage i aktiviteterne.

  Indstilling til prisen

  Indstillingen, med en grundig begrundelse for tildeling af Trelleborgfondens Idrætspris, på max 1 A4 side sendes til Center for Kultur og Borgerservice, mail ckb@naestved.dk  
  Indstillingen er først godkendt modtaget, når du får en bekræftelse.

  Frist for indsendelse af indstilling til prisen i 2024 er ikke fastlagt endnu.

   

  Udvælgelseskomité

  Udvælgelseskomitéen består af én repræsentanter fra Sydbank i Næstved, én repræsentant fra Næstved Idræts Union og én repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget som indstiller kandidat til Trelleborg Fondens bestyrelse. 
  Udvælgelseskomitéen indstiller sit forslag til kandidat til godkendelse i Trelleborg Fondens bestyrelse. 
  Udvælgelseskomitéen kan udpege prismodtager ved manglende indstillinger. 

  Prisen overrækkes af en repræsentant for Trelleborg Fonden ved Mærk Næstved Sport Awards, som finder sted primo marts 2024.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til Center for Kultur og Borgerservice, Kultur og Fritid, tlf. 5588 5588 eller på mail ckb@naestved.dk    

  Hvert år hædres talenter og mestre fra Næstved Kommune ved det årlige arrangement Mærk Næstved Sport Awards.

  Mærk Næstved Sport Awards 2024 afholdes primo marts 2024.

  Vores mester skal hædres og der skal uddeles fine Awards.

  I har mulighed for at sende en indstilling til en af følgende Awards:

  Træner/leder-prisen 
  Denne pris gives til et bestyrelsesmedlem, en idrætsleder eller træner, der har gjort en særlig indsats for at udvikle idrætten, klubben eller udøvernes engagement og sportslige fremgang.

  Talent-prisen
  Denne pris gives til en idrætsudøver, der har vist sit talent gennem stor sportslig fremgang og personlig udvikling - og som spås en lovende fremtid blandt eliten i sin idrætsgren.

  Forenings-prisen Denne pris gives til en idrætsforening, der har skilt sig positivt ud på sportslige eller sociale parametre, og har gjort en unik indsats på tværs af bredde og elite, og derved har skabt bedre forhold for alle foreningens medlemmer. 

  Bæredygtigheds-prisen
  Denne pris gives til en person eller idrætsforening, der har gjort en særlig indsats for at øge sin idræts bærdygtighed i forhold til enten klima, resurseforbrug, aktivitetstilbud, økonomisk fundament, eller medlemsbase, for på den måde at fremtidssikre idrættens og foreningens eksistens. 

  Fristen for at sende indstilling er den 12. februar på mail til sekretaer@niu.dk.

  Det er enkelt at indstille:
  Skriv ca. 10 linjer, hvor du beskriver følgende:

  1. Hvem eller hvilken klub indstiller du?
  2. Hvorfor synes du, at vedkommende eller klubben fortjener prisen?
   (svar gerne på et af følgende hjælpespørgsmål)  a
   a.  Hvilken forskel har de gjort for dig eller nogle du kender?
   b. Hvordan har vedkommende eller klubben udviklet sig?
   c. Har de gjort noget nyt eller anderledes, som du gerne vil takke dem for?
   d. Hvad betyder klubben eller vedkommende for dig?
  3. Giv gerne et konkret eksempel på, hvad det er klubben eller vedkommende har gjort.

  Læs mere om Mærk Næstved Sport Awards på https://naestvedsportawards.simplesite.com/ 

  Det er gratis at deltage i showet fra kl. 18.30, men tilmelding er nødvendigt.

   

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler