Budget 2021

Her kan du følge med i Kommunens arbejde med budget for 2021. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

22. apr 2020

Indhold

  Materiale vedr. budget 2021

  Budgetstrategi 2021

  Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.
  Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.
  Økonomiudvalget har d. 20. april godkendt budgetstrategien.
  Når og hvis der vedtages en udligningsreform genoptager Økonomiudvalget drøftelsen af budgetstrategien.

  Budgetstrategi 2021

  Budgetstrategi 2021 - Tidsplan

  Økonomiudvalget genbehandlede budgetstrategien d. 18. maj 2020 efter vedtagelse af udligningsreform. Økonomiudvalget behandlede følgende forslag til tilføjelse til budgetstrategien:

  1. om enkelte udvalgsrammer skal forhøjes med udgangspunkt i nuværende budgetudfordringer jf. budgetopfølgning og udvalgenes budgetsager

  2. hvordan budgetudfordringer på de sårbare områder skal håndteres i 2020, såfremt udvalgsrammerne forhøjes i 2021

  3. at såfremt udvalgsrammer forhøjes indgår fremtidige forøgede refusionsindtægter afledt af ændringerne i udligningsreformen i en bufferpulje under Økonomiudvalget

  4. om der i forbindelse med budget 2021 skal iværksættes en udvalgsrunde, hvor alle udvalg kan beskrive ønsker til prioritering på budgetseminaret, herunder eventuelle rammer, som ønsker må fremsættes indenfor

  5. at forhøje Børne- og Skoleudvalgets ramme med finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering og bedre undervisning. Rammerne forhøjes med de konkrete beløb der udmeldes fra staten

  Økonomiudvalgets beslutning
  Ad 1 og 4: De enkelte udvalgsrammer forhøjes ikke nu.
  Fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

  Ad 2: Økonomiudvalget ønsker at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle fagudvalg og administrationen arbejder målrettet med at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

  Ad 3: Afventer budgetforhandlingerne.

  Ad 5: Godkendt.

  Læs, kommenter og kom med gode forslag til Budget 2021

  Det er muligt at kommentere eller komme med gode forslag til budget 2021.

  De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Klik på det udvalg Du gerne vil skrive en kommentar til i menuen herunder.

  Økonomiudvalget

  Teknisk Udvalg

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Demokratiudvalget

  Omsorg- og Forebyggelsesudvalget

  Plan- og Erhvervsudvalget

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)