Spørgetid i byrådets åbne møder

Der er spørgetid i højst 30 minutter umiddelbart inden start af det ordinære byrådsmøde, det vil sige fra kl. 18.30-19. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Billede af byrådsklokke, der ringer

Byrådets møder er pt. lukkede for offentligheden grundet Covid-19

Byrådet har – af hensyn til covid-19-smittefare – besluttet, at byrådets møder p.t. er lukket for offentlighedens adgang.

Du kan følge med i den direkte transmission fra byrådssalen via kommunens hjemmeside og Facebook.
I forhold til spørgetiden har Byrådet besluttet at ændre spørgetidsreglerne, gældende fra Byrådets ordinære møde den 24. november 2020 og indtil andet er besluttet.

Spørgetid i byrådets åbne møder

Der er spørgetid i højst 30 minutter umiddelbart inden start af det ordinære byrådsmøde, det vil sige fra kl. 18.30 – 19.00.
Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Frist for at stille spørgsmål

Rådhuset skal senest en uge før byrådsmødet have modtaget dit spørgsmål. Du kan enten:

  • Aflevere dit spørgsmål skriftligt i Informationen på rådhuset, Teatergade 8, 4700 Næstved.

Efter du har sendt eller afleveret dit spørgsmål, har du mulighed for at møde op til byrådsmødet og stille spørgsmålet mundtligt i spørgetiden, men det er ikke et krav.

Covid-19-ændring i forhold til at møde op i byrådssalen

Af hensyn til adgang til mødet, skal det angives om du ønsker at møde op og stille dit spørgsmål.
Spørgere kan repræsenteres med 1 deltager, som lukkes ind i byrådssalen 1 ad gangen og lukkes ud, når der er givet et svar svar på spørgsmålet.
Det vil sige, at der maks. er 1 spørger i byrådssalen ad gangen.

Krav til spørgsmål

  • Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde.
  • For sent indkomne spørgsmål besvares i det efterfølgende byrådsmøde.
  • Spørgsmål skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren.
  • Spørgsmål skal være korte og præcise.

Der kan ikke stilles spørgsmål om

  • Sager der behandles på dagens byrådsmøde.
  • Sager der angår enkeltpersoner eller personlige forhold.
  • Sager af fortrolig karakter.
  • Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

Efter spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.

Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.

Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, sendes et skriftligt svar.
Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler