Gå til hovedindhold
Politik

Spørgetid i byrådets åbne møder

Byrådets ordinære møder starter med spørgetid. Spørgetiden starter kl. 18.30 og varer højst 30 minutter. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Billede af byrådsklokke, der ringer

Indhold

  Spørgetid i byrådets åbne møder

  Alle ordinære byrådsmøder starter med spørgetid fra kl. 18.30 og i højst 30 minutter. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

  Spørgetiden ledes af borgmesteren, som afgør tvivlsspørgsmål om reglementets forståelse. Borgmesteren kan vælge at lade udvalgsformanden besvare spørgsmålene.

  Frist for skriftlige spørgsmål

  Rådhuset skal senest en uge før byrådsmødet have modtaget dit skriftlige spørgsmål. Du kan enten:

  • Aflevere dit spørgsmål skriftligt i Informationen på rådhuset, Teatergade 8, 4700 Næstved

  Du skal som spørger oplyse dit navn og din adresse.

  Efter du har sendt eller afleveret dit spørgsmål, har du mulighed for at møde op til byrådsmødet og stille spørgsmålet mundtligt i spørgetiden, men det er ikke et krav. 

  Mundtlige spørgsmål

  Spørgsmål kan også stilles mundtligt på mødet (uden at det er fremsendt på forhånd), dog prioriteres spørgere, som har fremsendt deres spørgsmål før mødet.

  Krav til spørgsmål

  • Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde.
  • For sent indkomne spørgsmål besvares i det efterfølgende byrådsmøde.
  • Spørgsmål skal handle om kommunale forhold og vedrøre aktuelle emner i Næstved Kommune.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren.
  • Spørgsmål skal være korte og præcise.

  Der kan ikke stilles spørgsmål om

  • Sager der behandles på dagens byrådsmøde.
  • Sager der angår enkeltpersoner eller personlige forhold.
  • Sager af fortrolig karakter.
  • Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter. 
  • Spørgetiden kan som udgangspunkt ikke benyttes til at stille spørgsmål, som tidligere er besvaret af byrådet.

  Efter spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.

  Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.

  Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, besvares spørgsmålet ikke. I særlige tilfælde, hvor spørgeren ikke har mulighed for at deltage i mødet, vil spørgsmålet på anmodning blive besvaret skriftligt.

  Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler