Skip to main content

Spørgetid i byrådets åbne møder

Der er spørgetid i højst 30 minutter umiddelbart inden start af det ordinære byrådsmøde, det vil sige fra kl. 18.30-19. Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Billede af byrådsklokke, der ringer

Indhold

  Byrådets møder er pt. lukkede for offentligheden grundet Covid-19

  Byrådet har – af hensyn til covid-19-smittefare – besluttet, at byrådets møder p.t. er lukket for offentlighedens adgang.

  Du kan følge med i den direkte transmission fra byrådssalen via kommunens hjemmeside og Facebook.
  I forhold til spørgetiden har Byrådet besluttet at ændre spørgetidsreglerne, gældende fra Byrådets ordinære møde den 24. november 2020 og indtil andet er besluttet.

  Spørgetid i byrådets åbne møder

  Der er spørgetid i højst 30 minutter umiddelbart inden start af det ordinære byrådsmøde, det vil sige fra kl. 18.30 – 19.00.
  Enhver borger bosiddende i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

  Frist for at stille spørgsmål

  Rådhuset skal senest en uge før byrådsmødet have modtaget dit spørgsmål. Du kan enten:

  • Aflevere dit spørgsmål skriftligt i Informationen på rådhuset, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Efter du har sendt eller afleveret dit spørgsmål, har du mulighed for at møde op til byrådsmødet og stille spørgsmålet mundtligt i spørgetiden, men det er ikke et krav.

  Covid-19-ændring i forhold til at møde op i byrådssalen

  Virtuel afvikling af byrådsmøder

  Fysisk fremmøde i byrådssalen i forbindelse med spørgetiden er pt. suspenderet, idet byrådsmøder afvikles virtuelt.

  Fysiske byrådsmøder med restriktioner

  Af hensyn til adgang til mødet, skal det angives om du ønsker at møde op og stille dit spørgsmål.
  Spørgere kan repræsenteres med 1 deltager, som lukkes ind i byrådssalen 1 ad gangen og lukkes ud, når der er givet et svar på spørgsmålet.
  Det vil sige, at der maks. er 1 spørger i byrådssalen ad gangen.

  Krav til spørgsmål

  • Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde.
  • For sent indkomne spørgsmål besvares i det efterfølgende byrådsmøde.
  • Spørgsmål skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren.
  • Spørgsmål skal være korte og præcise.

  Der kan ikke stilles spørgsmål om

  • Sager der behandles på dagens byrådsmøde.
  • Sager der angår enkeltpersoner eller personlige forhold.
  • Sager af fortrolig karakter.
  • Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

  Efter spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.

  Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.

  Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, sendes et skriftligt svar.
  Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)