Spørgetid i byrådets åbne møder

Der er spørgetid i højst 30 minutter i umiddelbar forlængelse af det ordinære, åbne byrådsmøde. Enhver borger i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

28. jan 2020
Billede af byrådsklokke der ringer

Indhold

  Frist for at stille spørgsmål:

  Rådhuset skal senest en uge før byrådsmødet have modtaget dit spørgsmål. Du kan enten:

  eller

  • Aflevere dit spørgsmål skriftligt i Informationen på rådhuset, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Efter du har sendt eller afleveret dit spørgsmål, har du mulighed for at møde op til byrådsmødet og stille spørgsmålet mundtligt i spørgetiden, men det er ikke et krav.

  Krav til spørgsmål:

  • Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde.
  • For sent indkomne spørgsmål besvares i det efterfølgende byrådsmøde.
  • Spørgsmål skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune.
  • Spørgsmål rettes til borgmesteren.
  • Spørgsmål skal være korte og præcise.


  Der kan ikke stilles spørgsmål om:

  • Sager der behandles på dagens byrådsmøde.
  • Sager der angår enkeltpersoner eller personlige forhold.
  • Sager af fortrolig karakter.
  • Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

  Efter spørgsmålet er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.

  Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.

  Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, sendes et skriftligt svar.
  Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler