Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

Partier (kandidatlister), der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, kan søge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Byrådsklokke

Indhold

  Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

  Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan søge om udbetaling af tilskud til politisk arbejde inden for det kalenderår, som tilskuddet vedrører (tilskudsåret).

  Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved det seneste kommunalvalg. Tilskud til partistøtte udgør i 2024 8,25 kr. for hver stemme kandidatlisten har fået ved valget.

  I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • Afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • Forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • Tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud

  Erklæringerne offentliggøres på hjemmesiden.

  Partistøtte

  Partiet (kandidatlisten) skal indgive ansøgning for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Ansøgningen skal være indgivet til kommunen inden udgangen af det kalenderår, der ønskes udbetalt tilskud for. Ansøgning om partistøtte i 2024 skal være indgivet til kommunen senest den 31. december 2024.

  Ansøgning sendes digitalt via selvbetjeningsløsningen.

  Ansøgningsskemaet i selvbetjeningsløsningen indeholder alle relevante oplysninger. Det anbefales derfor at skemaet anvendes, men det er ikke et krav. Du kan aflevere ansøgningen personligt i Teatergade 8 (på Rådhuset), pr. post eller e-mail.

  Kalenderåret 2024

  Kalenderåret 2023

  Kalenderåret 2022

  Kalenderåret 2021

  Kalenderåret 2020

  Kalenderåret 2019

  Pligt til at offentliggøre erklæringer

  Erklæringer efter Partistøtteloven (§ 11 d)

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre det bilag til tilskudsansøgningen, hvor kandidatlisten har afgivet erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater.

  Erklæringer efter Partiregnskabsloven (§ 2 b, stk. 2)

  Hvis en kandidatliste, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og som enten ikke er berettiget til partistøtte eller ikke har søgt om partistøtte, modtager et eller flere anonyme tilskud over det fastsatte beløb (23.600 kr. i 2024), er kandidatlisten forpligtet til at indsende en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud og den samlede størrelse af de beløb, som kandidatlisten har returneret til tilskudsyder eller overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Kandidatlisten er kun forpligtet til at indsende en sådan erklæring for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et eller flere anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse.

  Der er ikke udarbejdet nogen standardblanket til brug for denne erklæring, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev er der angivet en formulering, som kandidatlisten kan anvende til brug for erklæringen. Denne formulering vil opfylde kravet i partiregnskabsloven.

  Erklæringen skal indsendes til kommunalbestyrelsen (kommunen) inden udgangen af det efterfølgende kalenderår.

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre modtagne erklæringer.

  Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen inden for det kalenderår, som tilskuddet vedrører (tilskudsåret). 

  Du kan læse mere om partistøtte på ministeriets hjemmeside, herunder:

  • Hvem der kan og hvordan der søges om tilskud.
  • Kandidatlistens indberetningspligt (erklæringer).
  • Reglerne om kandidatlisters forbud mod at modtage anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse, herunder returnering af anonyme tilskud.
  • Kommunalbestyrelsens pligt til at offentliggøre kandidatlisternes erklæringer m.m.

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler