Gå til hovedindhold

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

Partier (kandidatlister), der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har opnået mindst 100 stemmer ved valget kan søge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Byrådsklokke

Indhold

  Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

  Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan søge om udbetaling af tilskud til politisk arbejde inden for det kalenderår, som tilskuddet vedrører (tilskudsåret).

  Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved det seneste kommunalvalg.

  I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • Afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • Forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • Tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud

  Erklæringerne offentliggøres på hjemmesiden.

  Partistøtte

  Tilskud ydes efter ansøgning. Partiet (kandidatlisten) skal indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og ansøgningen skal være indgivet til kommunen inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Ansøgning om partistøtte i 2022 skal være indgivet til kommunen senest den 31. december 2022.

  Ansøgning indsendes digitalt via selvbetjeningsløsningen.

  Det er ikke et krav, at selvbetjeningsløsningen anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet i selvbetjeningsløsningen indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail.

  Kalenderåret 2023

  Kalenderåret 2022

  Kalenderåret 2021

  Kalenderåret 2020

  Kalenderåret 2019

  Pligt til at offentliggøre erklæringer

  Erklæringer efter Partistøtteloven (§ 11 d)

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre det bilag til tilskudsansøgningen, hvor kandidatlisten har afgivet erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater.

  Erklæringer efter Partiregnskabsloven (§ 2 b, stk. 2)

  Hvis en kandidatliste, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og som enten ikke er berettiget til partistøtte eller ikke har søgt om partistøtte, modtager et eller flere anonyme tilskud over det fastsatte beløb (22.200 kr. i 2022), er kandidatlisten forpligtet til at indsende en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud og den samlede størrelse af de beløb, som kandidatlisten har returneret til tilskudsyder eller overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Kandidatlisten er kun forpligtet til at indsende en sådan erklæring for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et eller flere anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse.

  Der er ikke udarbejdet nogen standardblanket til brug for denne erklæring, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev er der angivet en formulering, som kandidatlisten kan anvende til brug for erklæringen. Denne formulering vil opfylde kravet i partiregnskabsloven.

  Erklæringen skal indsendes til kommunalbestyrelsen (kommunen) inden udgangen af det efterfølgende kalenderår.

  Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre modtagne erklæringer.

  Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommune inden for det kalenderår som tilskuddet vedrører (tilskudsåret), og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår (tilskudsåret).

  Pr. 1. juli 2017 kom der nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier, kandidatlister og enkeltkandidater.

  I forbindelse med lovændringen udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet den 26. februar 2018 et orienteringsbrev med oplysninger og vejledning til kandidatlister om den lokale partistøtte 2018-2021 og en uddybning af de ændrede regler i partistøtteloven og partiregnskabsloven.

  Brevet indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Hvem og hvordan der søges om tilskud.
  • Kandidatlistens indberetningspligt (erklæringer).
  • Reglerne om kandidatlisters forbud mod at modtage anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse, herunder returnering af anonyme tilskud.
  • Kommunalbestyrelsens pligt til at offentliggøre kandidatlisternes erklæringer m.m.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler