Gå til hovedindhold

Vederlag til byrådets medlemmer

Medlemmer af byrådet og dets udvalg modtager vederlag for byrådsarbejdet. Næstved er omfattet af taksterne for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering af takster finder sted hvert år pr. 1. april.

Takster

Indhold

  Her på siden finder du oversigter over de kommunale vederlag og andre vederlag, der bliver udbetalt til byrådets medlemmer for de opgaver de varetager som folkevalgte.

  Kommunale vederlag

  Byrådet har den 12. november 2007 besluttet, at de kommunale vederlag, der udbetales til medlemmer af Næstved Byråd, skal offentliggøres på hjemmesiden. På denne side finder du en oversigt over de vederlag byrådsmedlemmerne modtager for bl.a. deres politiske poster i byrådet og i udvalg.

  Andre vederlag

  Byrådsmedlemmer, der modtager vederlag for andre hverv har pligt til at oplyse, hvor meget de har fået i vederlag for disse hverv i det foregående kalenderår. Oplysning om andre vederlag til byrådsmedlemmer opdateres årligt i første kvartal og offentliggøres på denne side inden 1. april.

  Byråd og udvalg

  • Borgmesteren får et vederlag på 1.241.397 kr. årligt.
   Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag.
  • 1. Viceborgmester får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 124.139 kr. årligt.
  • Alle byrådets medlemmer, undtagen borgmesteren, får et fast vederlag på 120.789 kr. årligt – dog således, at medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste får et reduceret fast vederlag på 97.414 kr. årligt.
  • Medlemmer, med et eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får et tillægsvederlag på 15.574 kr. årligt (børnetillæg).
  • Formændene for de stående udvalg får et vederlag, som Byrådet har fastsat til 16 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 198.623 kr. årligt.
  • Formanden for Børn og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 124.139 kr. årligt.
  • Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 5 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 62.069 kr. årligt.
  • Formanden for § 17.4 Udvalg får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 124.139 kr. årligt.
  • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget får udvalgsvederlag. Den samlede pulje til udvalgsvederlag udgør 152,9 pct. af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt mellem udvalgenes medlemmer (minus formændene). Udvalgsvederlaget udgør 37.217 kr. årligt pr. udvalg.

  Havnebestyrelsen

  • Formanden for Havnebestyrelsen får et vederlag, som byrådet har fastsat til 18,8 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 233.382 kr.
  • Øvrige medlemmer af Havnebestyrelsen får et årligt vederlag med et grundbeløb pr. 1.10.1997 på 18.000 kr., som reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser. Vederlaget udgør 23.899 kr. årligt.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler