Gå til hovedindhold

Se hvad byrådsmedlemmerne får i vederlag

Vederlag for medlemskab af byrådet og dets udvalg. Taksterne gælder for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering finder sted hvert år pr. 1. april.

Takster

Indhold

  Vederlag til byrådsmedlemmer pr. 1. april 2023

  Herunder har du mulighed for at se en oversigt over kommunale og andre vederlag udbetalt til byrådets medlemmer:

  Byråd og udvalg

  • Borgmesteren får et vederlag på 1.278.929 kr. årligt.
   Der kan derudover ikke ydes borgmesteren nogen form for vederlag.
  • Viceborgmester får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 127.892 kr. årligt.
  • Alle byrådets medlemmer, undtagen borgmesteren, får et fast vederlag på 124.864 kr. årligt – dog således, at medlemmer, der har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste får et reduceret fast vederlag på 100.701 kr. årligt.
  • Medlemmer, med et eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får et tillægsvederlag på 16.099 kr. årligt (børnetillæg).
  • Formændene for de stående udvalg får et vederlag, som Byrådet har fastsat til 16 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 204.628 kr. årligt.
   Formanden for Børn og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 127.892 kr. årligt.
  • Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 5 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 63.946 kr. årligt.
  • Formanden for § 17.4 udvalget får et vederlag, der svarer til 10 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 127.892 kr. årligt.
  • Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget får udvalgsvederlag. Den samlede pulje til udvalgsvederlag udgør 152,9 pct. af borgmesterens vederlag og fordeles ligeligt mellem udvalgenes medlemmer (minus formændene). Udvalgsvederlaget udgør 38.342 kr. årligt pr. udvalg.

  Havnebestyrelsen

  • Formanden for Havnebestyrelsen får et vederlag, som Byrådet har fastsat til 16 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget udgør 198.386,40 kr.
  • Øvrige medlemmer af Havnebestyrelsen får et årligt vederlag med et grundbeløb pr. 25.01.2022 på 26.114,05 kr. årligt, svarende til 2.176,17 pr. måned.

  Offentliggørelsen af vederlagene sker på grundlag af beslutning i Byrådet den 12.11.2007.

  Andre hverv

  Jf. § 16e i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
  Andre vederlag fremgår af ovenstående oversigt over vederlag.

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler