Gå til hovedindhold

Udsatterådet

Udsatterådet rådgiver Omsorgsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere.

Folk med lys

Indhold

  Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer. Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Rådet består af 12 medlemmer. Heraf 2 medlemmer som repræsenterer kommunalbestyrelsen, 1 medlem indstillet af SAND, 1 medlem indstillet af Bedre Psykiatri, 6 medlemmer der repræsenterer brugerne, og 2 ledelsesrepræsentanter.
  Udsatterådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

  Rådet kan indkalde repræsentanter ad hoc.

  Repræsentant for Varmestuen
  Jørgen Villadsen, Formand
  Claes Eggers Buhl

  Repræsentant for Forsorgshjemmet
  Vakant

  Repræsentant for Kornbakken
  Vakant

  Repræsentant for Perron 1
  Anette Nerup Sørensen

  Repræsentant for Sundhedscenteret
  Lily Brit Lund 

  Susanne Jørgensen

  Gurli Pilegaard Schunck 

  (A) Marianne Olsen
  (V) Kirsten Devantier

  Stedfortrædere:
  (A) Jørgen Christiansen
  (V) Cathrine Riegels Gudbergsen

  Repræsentant for Center for Handicap og Psykiatri
  Bo Gammelgaard, Centerchef

  Repræsentant for Center for Socialt Udsatte
  Anne-Mette Kistrup Andersen , Centerleder

  Helle Waage-Jensen

  Team Byråd og Direktion
  Teatergade 8, 4700 Næstved
  Tlf.: 5588 5012
  E-mail: hewaa@naestved.dk 

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 5588 5588

  Relevante artikler