Gå til hovedindhold

Udsatterådet

Udsatterådet rådgiver Socialudvalget og byrådet i Næstved Kommune i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere.

Folk med lys

Indhold

  Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer. Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

  Rådet består af 11 medlemmer. Heraf 2 medlemmer som repræsenterer byrådet, 1 medlem indstillet af SAND, 1 medlem indstillet af Bedre Psykiatri, 5 medlemmer der repræsenterer brugerne og 2 ledelsesrepræsentanter.
  Udsatterådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

  Rådet kan indkalde repræsentanter ad hoc.

  Repræsentanter for brugerne

  Repræsentant for Café Håbet
  Knud Clausen, Formand
  Robert Hansen, Næstformand
  Lene Jensen

  Repræsentant for Perron 1
  Maibritt Andersen

  Repræsentant for Sundhedscenteret
  Annitta Hansen

  Indstillet af SAND Storstrøm

  Mette Larsen

  Indstillet af Bedre Psykiatri

  Elisabeth Petersen

  Udpeget af Byrådet

  Marianne Olsen, A
  Nickolai Hamann, O

  Stedfortrædere:
  Jørgen Christiansen, A
  Anette Brix, C

  Ledelsesrepræsentanter

  Repræsentant for Center for Handicap og Psykiatri:
  Bo Gammelgaard, Centerchef

  Repræsentant for Center for Socialt Udsatte:
  Anne-Mette Kistrup Andersen, Centerchef

  Sekretær

  Helle Waage-Jensen

  Team Byråd og Direktion
  Teatergade 8, 4700 Næstved
  Tlf.: 5588 5012
  E-mail: hewaa@naestved.dk 

  • 2. februar
  • 11. maj
  • 17. august
  • 9. november

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 5588 5588

  Relevante artikler