Gå til hovedindhold
Genoptræning
Sundhed
Ældre

Akutpladserne på Marskvej

Marskgårdens akutpladser på Marskvej er kommunens tilbud til borgere med behov for rehabilitering, genoptræning og særlig sygepleje. Marskgården består af 24 boliger.

Marsvej Hovedindgang

Indhold

  Næstved Kommune har 24 pladser på Marskgården, som bruges til akutpladser og midlertidige pladser.

  Akutpladserne bruges hovedsageligt til borgere, der udskrives fra sygehuset til fortsat behandling,  og hvor behandlingen ikke kan foregå i borgerens egen hjem. Borgere kan også komme på akutpladserne direkte fra eget hjem på grund af akut opstået sygdom.

  Forrige Næste

  I den første tid af dit ophold, vil vi invitere dig og dine pårørende til en forventningssamtale. Her vil vi i dialog med dig fastsætte målet med opholdet.

  Dit mål med opholdet planlægges og justeres i forløbet ud fra dine behov.

  Målet danner baggrund for aktiviteter under opholdet. der bliver altid udført en sygeplejefaglig udredning og en funktionsafklaring, der beskriver din helbredsmæssige tilstand samt udviklingspotentiale for træning af færdigheder.

  Et ophold på akutpladserne er et kortere varende eller tidsbegrænset ophold. Opholdet kan som hovedregel højest vare tre uger, og den konkrete længde på opholdet bliver vurderet undervejs ud fra den målsætning, som du og personalet har lavet ved ankomsten.

  Hvis en borger på en akutplads eller midlertidig plads søger en bestemt plejebolig med venteliste i kommunen, må borgeren acceptere at flytte fra den akutte/midlertidige plads til en anden midlertidig plads eller plejebolig, indtil der bliver plads i den ønskede plejebolig. Alternativt må borgeren tage hjem til egen bolig og vente på den ønskede plejebolig.

  Læs mere om ophold på en midlertidig plads.

  Ophold på akutpladser er uden egenbetaling.

  Hvis din situation ændrer sig under opholdet, og du bliver flyttet til en midlertidig plads et andet sted, så skal du betale for kost samt for vask og leje af linned.

  Prisen for dette er kr. 154 pr. døgn (2023-priser).

  Træning består for manges vedkommende af træning i hverdagsaktiviteter. Det kan for eksempel være træning i at tage tøj på, vaske sig, klare spisesituationen eller styrke gangfunktionen.

  Træningen planlægges af fysioterapeut, ergoterapeut og sundhedsfagligt personale i afsnittet, således at træningen kan foregå i hverdagssituationer over døgnet.

  Marskgården består af 24 boliger fordelt på to etager. Boligerne har egen stue og deler handicapvenligt bad og toilet med nabostuen.

  På hver etage er der fællesområde med køkken, spiseplads og stue med tv.

  Der er desuden træningsrum og en have med træningsfaciliteter.

  I tilknytning til Marskgården ligger et af kommunens aktivitetscentre, hvor det også er muligt at deltage i aktiviteter.

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)